ارتباط با من

حسین نگارستانی
نام و نام خانوادگی : حسین نگارستانی
پست الکترونیک : Negarestani@VRU.AC.IR
سمت : عضو هیئت علمی گروه آمار
بیوگرافی : در سال 1362 در شهر کرمان متولد شدم. همه مقاطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان را در شهر کرمان گذراندم. در سال 1380 در دانشگاه شهید باهنر کرمان در مقطع کارشناسی رشته آمار مشغول به تحصیل شدم. در سال 1384 با معدل 17/14 از این دانشگاه فارغ التحصیل شدم و در همان سال وارد مقطع کارشناسی ارشد آمار ریاضی دانشگاه شیراز شدم. پایان نامه خود را با عنوان"نامساوی های نوعی چبیشف برای آمیخته های مقیاسی و کاربردهای آن" و با راهنمایی های استاد دلسوز سرکار خانم دکتر شیشه بر با درجه عالی ارائه نمودم. در سال 1386 با معدل 16/01 از این دانشگاه فارغ التحصیل شده و از همان سال تدریس دروس آمار را در بخش آمار دانشگاه شهید باهنر کرمان در قالب مدرس حق التدریس آغاز نمودم. در سال 1388 به استخدام دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان در آمدم و در گروه آمار این دانشگاه مشغول به فعالیت شدم. از سال 90 به مدت دو سال مدیر گروه آمار بودم.
سوابق تحصیلی : مدرس گروه آمار
سوابق شغلی : مدرس بخش آمار دانشگاه شهید باهنر کرمان(1388-1386) *********

عضو هیئت علمی گروه آمار دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان (90-88)

مدیر گروه آمار دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان (1392-1390)
لطفا به سایت جدید اینجانب مراجعه نمایید.

آدرس سایت جدید حسین نگارستانی:

 
http://negarestani.faculty.vru.ac.ir

یا اینجا را کلیک کنید.

 سوابق تحصیلی:
 • دیپلم ریاضی دبیرستان نمونه مردمی شهداء 10 کرمان
 • کارشناسی آمار دانشگاه شهید باهنر کرمان با معدل 17.14
 • کارشناسی ارشد آمار ریاضی دانشگاه شیراز با معدل 16.01
 • عنوان پایان نامه: نامساوی هایی از نوع چبیشف و کاربردهای آن  
 • استاد راهنما: سرکار خانم دکتر شیشه بر  
 • نمره پایان نامه:18.5

سوابق شغلی:
 • مدیر گروه آمار دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان(سال های 92-90)  
 • مدرس دانشگاه شهید باهنر کرمان(سال های 88-86)
 • مدرس مرکز آموزش و پژوهش استانداری کرمان(سال های 92-86)
 • عضو کمیته اجرایی (مسئول سایت کنفرانس) چهل و دومین کنفرانس ریاضی ایران در دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان (1390)
 • عضو کمیته اجرایی (مسئول دبیرخانه) کارگاه کارگاه آنالیز ماتریس، قاب و موجک در دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان (1389)
 • استاد مشاور انجمن علمی آمار(سال های 90-88)
 • استاد مشاور دانشجویان رشته آمار(ورودی 88 روزانه) 

سوابق پژوهشی: 
 • مدرس کارگاه آمار فضایی
 • مدرس کارگاه روایی و پایایی پرسشنامه
 • مدرس کارگاه های نرم افزار SPSS (پنج دوره)
 • مدرس کارگاه های نرم افزار Minitab (سه دوره)
مقالات چاپ شده در نشریات: 
 • نگارستانی، حسین، شیشه بر، زهره، توحیدی، مینا، آزمون خوبی برازندگی توزیع با استفاده از نوعی نامساوی چبیشف، مجله اندیشه آماری(علمی-ترویجی)، شهریور87، ص 44-41.
 • A. Tavakoli, F. Pourakbari, H. Negarestani, Adaptive Multiple Knot B-Spline Wavelets for Solving Saint-Venant EquationsInternational Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing,11(6)(2013),1-12.
مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها:
 • همراهی. عزت الله، نگارستانی. حسین، روزگار. رسول، شبیه سازی یک نمونه تصادفی، هشتمین کنفرانس آمار ایران، دانشگاه شیراز-شیراز، 31 مرداد تا 2 شهریور 85.
 • نگارستانی. حسین، شیشه بر. زهره، روزگار. رسول، حل مسائل جبری تصادفی در محیط فازی، هشتمین کنفرانس آمار ایران، دانشگاه شیراز-شیراز، 31 مرداد تا 2 شهریور 85.
 • نگارستانی. حسین، شیشه بر. زهره، انواع نامساوی چبیشف برای آمیخته های مقياسی، ششمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی،  دانشگاه مازندران- بابلسر، 14 و 15 شهریور 86.
 • نگارستانی. حسین، شیشه بر. زهره، توحیدی. مینا، آزمون خوبی برازندگی توزیع با استفاده از نوعی نامساوی چبیشف، ششمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی،  دانشگاه مازندران- بابلسر، 14 و 15 شهریور 86.
 • خوارزمی. امید، نگارستانی. حسین، مدل مارکف جهشی محض در قابلیت اعتماد، دهمین کنفرانس آمار ایران، دانشگاه تبریز-تبریز، 20 مرداد 89.
 • نگارستانی. حسین، توزیع لاپلاس تعمیم یافته، چهل و دومین کنفرانس ریاضی ایران، دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان، 14 تا 17 شهریور 90.
 • نگارستانی. حسین، یک آزمون ناپارامتری برای یک مسئله دو نمونه ای، چهل و دومین کنفرانس ریاضی ایران، دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان، 14 تا 17 شهریور 90.
 • H. Negarestani, A system with 3 dependent components equipped with a warm standby componentThe 12th statistical conferance, Razy university, Kermanshah, 24-26 August, 2014.
   
 • M. Ghezalayagh,  H. Negarestani, Practical Measure of Validity for a QuestionnareThe 8th statistical conferance, Shiraz university, Shiraz, 22-24 August, 2006.
   

6.1/10 (تعداد آرا 143 نفر )


کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ولی عصر رفسنجان می باشد