ارتباط با من

فاطمه ناظوری
نام و نام خانوادگی : فاطمه ناظوری
پست الکترونیک : fatemehnazoori@yahoo.com
سمت : هیأت علمی
بیوگرافی : فاطمه ناظوری، متولد رفسنجان، متاهل
سوابق تحصیلی : کارشناسی: علوم باغبانی- دانشگاه ولی عصر رفسنجان (1382-1378) کارشناسی ارشد: علوم باغبانی- دانشگاه تهران (1386-1384)
دکترا: علوم باغبانی-گرایش فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت -دانشگاه تهران (1392-1388)
سوابق شغلی : ارزیاب خسارت باغات پسته استان کرمان در سال 1384-طرف قرارداد:بانک کشاورزی استاد مدعو و دستیار علمی دانشگاه پیام نور از سال 1386 تا 1390
استاد مدعو دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان (1390-1386)
سوابق پژوهشي
 
الف-كتاب چاپ شده
1-جوانشاه، ا. و ف. ناظوري. 1386. گرمايش جهاني، ركود و نياز سرمايي در درختان مناطق معتدله.
انتشارات مؤسسه تحقيقات پسته كشور.193 صفحه.
 
ب-ليست مقالات چاپ شده در مجلات علمي پژوهشي داخل و خارج
2- طلايي، ع. ر. ف. ناظوري، و ا. جوانشاه.1388. بررسي اثرات تركيبات روغني بر جوانه زني و مقدار دانه گرده درختان پسته نر در حال ركود. مجله علوم باغباني ايران.
3-F. Nazoori, A. R. Talaie and A. Javanshah. 2007. Chilling Requirement Studies
on Flower Buds in Some Male Pistachio Genotypes (Pistacia vera L.). Applied Horticulture
.
4- ناظوری،ف.کلانتری، س. جوانشاه، ا.ا. درکی، ن و طلایی، ع. 1392.  تعیین بهترین زمان برداشت پسته بر اساس شاخص های فیزیولوژی و بیوشیمیایی. مجله به زراعی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران (در نوبت چاپ)
5- ناظوری، ف.، کلانتری، س.، درکی، ن.، طلایی، ع. و جوانشاه، ا.ا. 1392. تأثیر زمان برداشت بر انبارمانی پسته تازه و خشک. مجله به زراعی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران (در دست داوری).
6-- ناظوری، ف.، کلانتری، س.، درکی، ن.، جوانشاه، ا.ا. و طلایی، ع. 1392.  بررسی ویژگیهای کمی و کیفی پسته تازه در شرایط مختلف نگهداری. مجله علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد (در دست داوری).
 
پ-ليست خلاصه مقالات چاپ شده درکنگره های داخلی و خارجی:
7-ناظوري، ف. ع. ر. طلايي. و ا. جوانشاه. 1386. مطالعه نياز سرمايي چهار ژنوتيپ نر پسته. پنجمين كنگره علوم باغباني ايران- شيراز. ص 613.
8-طلايي، ع. ر. ف. ناظوري، و ا. جوانشاه. 1386. بررسي اثرات روغن هاي شيميايي بر خصوصيات كمي و كيفي دانه گرده ژنوتيپ هاي نر پسته. پنجمين كنگره علوم باغباني ايران- شيراز. ص 612.
9-Nazoori, F; A. R. Talaie. and A. Javanshah. 2007. Chilling requirement  studies 
on flower buds Some Male Pistachio Genotypes (Pistacia vera L). Int. Sym: Prospects of Horticultural Industry in Pakistan.
10-Talaie. A. R.; F. Nazoori, and A. Javanshah. 2007. Effects of spraying some
 chemical oils on flower bud dormancy of male pistachio trees. Int. Sym: Prospects of Horticultural Industry in Pakistan.
 
11-ناظوری، ف.، کلانتری، س. جوانشاه، ا.ا. درکی، ن و طلایی، ع. 1391. بررسی کیفیت و انبار مانی پسته برداشت شده در مراحل مختلف رسیدن بصورت تازه و فرآوری شده. اولین همایش ملی فیزیولوژی پس از برداشت.  دانشگاه شیراز، 11 الی 12 بهمن .1391
 
12- جوانشاه، ا و ف. ناظوري. 1386. اثرات گرم شدن جهانی (Global warming) بر صنعت پسته کاری ایران. فصلنامه علمي، تحليلي، خبري پسته ایران. موسسه تحقيقات پسته كشور. (2)1. ص 47.
13- ناظوري، ف؛ ع. ر. طلايي. و ا. جوانشاه. 1386. محاسبه کیفیت و کمیت دانه گرده درختان پسته نر در اثر روغن های شکننده رکود فصلنامه علمي، تحليلي، خبري پسته ایران. موسسه تحقيقات پسته كشور. (3)1. ص 18.
14-ناظوري، ف.1387. ارزيابي عملكرد 17 نمونه پستة نر ( از نظر گل‌دهي و تلقيح درختان ماده ). فصلنامه علمي، تحليلي، خبري پسته ایران. موسسه تحقيقات پسته كشور. (5)2. ص 25.
15-ناظوري، ف. 1387. اثرات اسید جیبرلیک بر شکوفه دهی درختان پسته ماده. فصلنامه علمي، تحليلي، خبري پسته ایران. موسسه تحقيقات پسته كشور. (5)2. ص30.
16-ناظوري، ف و ا. جوانشاه. 1387. كاربرد پتاسيم بصورت محلول پاشی بر روی شاخساره درختان پسته. فصلنامه علمي، تحليلي، خبري پسته ایران. موسسه تحقيقات پسته كشور. (6)2. ص 38.
17-ناظوري، ف. و ا. جوانشاه. 1388. فاكتورهاي محيطي موثر بر توليد افلاتوكسين. فصلنامه علمي، تحليلي، خبري پسته ایران. موسسه تحقيقات پسته كشور. (7)2. ص 19.

4.5/10 (تعداد آرا 11 نفر )


کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ولی عصر رفسنجان می باشد