ارتباط با من

غلامرضا طالبی
نام و نام خانوادگی : غلامرضا طالبی
پست الکترونیک : gh.talebi@vru.ac.ir
بیوگرافی : متولد 1363 شهرستان کرج - متاهل دارای دو فرزند
سوابق تحصیلی : 1 - کارشناسی: 1386-1382 ، رشته ریاضی محض، دانشگاه تربیت معلم سبزوار. 2 - کارشناسی ارشد:1388-1386، رشته ریاضی محض گرایش آنالیز، دانشگاه سیستان و بلوچستان با راهنمایی آقای دکتر رحمت الله لشکری پور و عنوان پایان نامه: کران پایین از نوع کاپسن برای عملگرهای ماتریسی روی فضاهای دنباله ای وزن دار. 3 - دکتری: 1392-1388، رشته ریاضی محض گرایش آنالیز، دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان با راهنمایی آقای دکتر محمد علی دهقان و عنوان پایان نامه: ماتریس های کران دار و نظریه قاب
سوابق شغلی : استادیار گروه ریاضی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان از بهمن ماه 1392.
List of Publications:
 • G. Talebi, Complementary results on the boundedness problem of factorizable four-dimensional matrices, Bull. Malays. Math. Sci. Soc., 43(1)(2020), 609 - 618.
 • G. Talebi, Transpose of Norlund matrices on the domain of summability matrices, J. Inequal. Appl., 2019 (1)(2019), 1 - 5.
 • G. Talebi, Lower bound of four-dimensional Hausdorff matrices, J. Inequal. Appl., 2019 (1)(2019), 1 - 7.
 • G. Talebi, Boundedness problem of four-dimensional matrices on the domain spaces of Lp, Results in Math., 74 (1) (2019), 1 -16.
 • G. Talebi, On multipliers of matrix domains, J. Inequal. Appl., 2018 (1)(2018), 1 - 6.
 • G. Talebi, Lower bounds for matrices and its applications in frame theory, Indag. Math., 29(2)(2018), 601 - 618.
 • M. Aminizadeh, G. Talebi, On some special classes of Sonnenschein matrices, Wavel. Linear Algebra., 5 (2) (2018), 59 - 64.
 • G. Talebi, Operator norms of four dimensional Hausdorff matrices on the double Euler sequence spaces, Linear Multilinear Algebra, 65(11)(2017), 2257-2267.
 • G. Talebi, M. A. Dehghan, Lower bound for matrices on the Fibonacci sequence spaces and its applications in frame theory, Results in Math., 72(3)(2017), 1087-1107.
 • G. Talebi, Operator norm and lower bound of four-dimensional matrices, Indag. Math., 28(6)(2017), 1134-1143.
 • G. Talebi, On boundedness of four-dimensional Hausdorff matrices on the double Taylor sequence spaces, Indag. Math., 28(5)(2017), 953 - 961.
 • G. Talebi, On the Taylor sequence spaces and upper boundedness of Hausdorff matrices and Norlund matrices, Indag. Math.,  28(3) (2017) 629–636.
 • G. Talebi, M. A. Dehghan, On E-frames in separable Hilbert spaces, Banach J. Math. Anal., 9(3)(2015), 43- 74.
 • G. Talebi, H. Salmei,  Approximation of lower bound for matrix operators on the weighted sequence space C_p^r(w),  Ann. Funct. Anal., 6(3)(2015), 203-215.
 • G. Talebi, M. A. Dehghan, The below boundedness of matrix operators on the special Lorentz sequence spaces, Linear Algebra Appl., 439(2013), 2411 - 2421.
 • G. Talebi, M. A. Dehghan,  Approximation of upper bound for matrix operators on the Fibonacci weighted‎ ‎sequence spaces, Linear Multilinear Algebra,  64(2) (2016),  196 - 207.
 • M. A. Dehghan, G. Talebi, A. R. Shojaeifard, Lower bounds for generalized Hausdorff matrices and lower triangular matrices on the block weighted sequence space,  Linear Multilinear Algebra,  62(1) (2014), 126 - 138. 
 • G. Talebi, M. A. Dehghan, Upper bounds for the operator norms of Hausdorff matrices and Nörlund matrices on the Euler weighted sequence space, Linear Multilinear Algebra, 62(10)(2014), 1275 - 1285.
 • G. Talebi, M. A. Dehghan, M. Solymani, Upper estimate for the norm of some matrix operators on the sequential weak ℓp space, Contemp. Anal. Appl. Math., 4(1)(2016), 64 - 69.
 • R. Lashkaripour, G. Talebi, Upper bound and lower bound of operators on block weighted sequence spaces, Czech. Math. J.62(2)(2012), 293 – 304.
 • R. Lashkaripour, G. Talebi, Lower bounds of Copson type for the transpose of matrices on weighted sequence spaces, Bull. Iran. Math. Soc., 37(1) (2011), 115 -126.
 • R. Lashkaripour, G. Talebi, Lower bound for the norm of lower triangular matrices on block weighted sequence spaces, J. Math.  Ineq., 5(1) (2011), 33-38.
 • R. Lashkaripour, G. Talebi, Lower bounds of Copson type for Hausdorff matrices on weighted sequence spaces, J. Sci. Islam. Repub. Iran., 22(2)(2011), 153 -157.

 Useful links and files:
شماره دانشجویی میان ترم اول از 80  معادل 8 نمره میان ترم دوم از 30 معادل 6 نمره پایانی از 30 معادل 4 نمره نمره کلاسی از 20 معادل 2 نمره
98161001 28:00 18:75 13:25 20:00
98161002 56:50 23:75 20:50 20:00
97162003 09:00 07:00 13:50 15:00
98161003 45:50 23:00 17:75 20:00
98161004 59:75 23:75 18:25 20:00
 • نمرات پایان ترم درس ریاضی عمومی فیزیک (از 80 معادل 8 نمره)
98132030   07.50
98132028   67.50
98132020   23.00
98132017   73.75
98132014   09.00
97132025   16.25
98132010   22.50
98132013   10.75
98132007   16.25
98132012   03.25
98132005   19.00
98132001   23.50
97132017   23.00
98132006   60.50
97132005   03.00
97132024   13.25
98132046   10.50
98132040   05.50
98132039   20.25
98132001   19.00


(مشاهده برگه ها
سه شنبه اول بهمن ساعت 11-10)

 

 Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:Documents and SettingsAdministratorMy Documentsconstructionsmile.gif
 
نخستین ستاره ای بودی که در عرش به خورشید نبوت رسیدی؛ ستاره ای نیلی به رنگ جراحت آسمان و زخم زمان. ای ام ابیها! ای مهربان ترین مادر، حبیبه ی حق و شفیعه ی حشر! پدر و مادرم فدای پینه ی دست هایت باد. تو محور آسیای ایثاری و اولین علت خلقت. ای مادر رسالت و همتای ولایت! به روزهایی می اندیشیم که پس از واقعه ی عظیم غدیر، همراه با حسنین به خانه های اهل مدینه می رفتی و با بیان وحیانی خویش حجت الهی را بر غافلان، تمام می کردی و بدین سان از آغاز، حمایت از ولایت، سرلوحه ی خصایل آسمانی ات بود. غبار غم از سیمای زیبای علی می زدودی و بر زخم های فزون از ستاره ی پیکرش که نشان از رزم با باطل داشت، مرهم می نهادی . فتوحات مولا، رهین مهربانی توست. هنوز خطابه های رسایت سراج راه مجاهدان است و بر آفاق تاریخ می تابد. پاره ی تن رسول یار بودی و یگانه یاور یکتا امیر عاشقان. تلألؤ ذوالفقارعلی، وامدار عزم و عزت تو بود. آنگاه که بر بی بصیرتان و دنیا پرستان غضب می کردی، غضبناکی آفریدگار قادر، آشکار می شد.  رضای تو رضای حق بود و با خرسندی ات، تمام اهل عرش و ساکنان قدس، قرین شعف می شدند.


Image result for ‫عکس رهبری جدید‬‎
                          
Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:Documents and SettingsAdministratorMy Documentsconstructionsmile.gif
6.2/10 (تعداد آرا 182 نفر )


کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ولی عصر رفسنجان می باشد