ارتباط با من

مصطفی طامندی
نام و نام خانوادگی : مصطفی طامندی
پست الکترونیک : tamandi@vru.ac.ir
سمت : عضو هیئت علمی
بیوگرافی : متولد 1362، بیرجند- خراسان جنوبی
سوابق تحصیلی : کارشناسی: دانشگاه فردوسی مشهد سال 1384. کارشناسی ارشد: دانشگاه شیراز سال 1387. عنوان پایان نامه: مقایسه های چندگانه در مدل های رگرسیون خطی، استاد راهنما: جناب آقای عبدالرضا بازرگان لاری
سوابق شغلی : عضو هیئت علمی طرح خدمت از سال 1387 تا 1390 عضو هیئت علمی پیمانی از سال 1390
 • دروس تدریس شده در دوره کارشناسی:

آمار و احتمال مقدماتی، روش های آماری، احتمال 1 و 2 ، آمار ریاضی 1و2، روش های چند متغیره پیوسته، رگرسیون.
 • فعالیت های اجرایی:
 1. نماینده انجمن آمار ایران در دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان از سال 1387 تا 1392
 2. مسئول هسته کارآفرینی دانشکده علوم ریاضی از سال 1390 تا 1393
 3. عضو کمیته اجرایی کارگاه آنالیز ماتریس، قاب و موجک، رفسنجان، 1389
 4. عضو کمیته اجرایی چهل و دومین کنفرانس ریاضی ایران، رفسنجان 1390.
 5. مدیر گروه آمار مهر ماه 1392 تا بهمن 1392
 • مدرس برتر گروه آمار سال 1391
    

Publications in Journals:

 1. ​Tamandi, M. and Nadarajah, S. On the estimation of parameters of Kumaraswamy-G distributions, Communications in Statistics- Simulation and Computation, Accepted, Doi: 10.1080/03610918.2014.957840

 2. Tamandi, M., Safavi, F., and Mahdavi, A., Marshall-Olkin extended Lindley distribution and its application to lifetime data, Mathematics and Computer in simulation (to appear)

 3. Feizpour, M.  Tamandi, M. and et.al. (2010), Effect of Composition and Sintering Temperature on Permanent Linear Change of Alumina-Magnesia-Graphite Refractories Using Box-Behnken Experimental Design, journal of engineering materials, vol.1, no.4, page: 355-368.

 

Conference Papers:

 1. Tamandi,  M., A new version of min-max Copulas, 45nd Annual Iranian Mathematical Conference,University of Semnan, Semnan, Iran. 2014
 2. Tamandi,  M., Score test for tilt parameter in Marshall-Olkin family of distributions, 12nd Iranian Statistical Conference, Razi University, Kermanshah, Iran. 2014
 3. Tamandi M. and Askari zadeh, F., The estimation of reliability function of Lindley distribution by maximum spacing method, 9th Seminar on Probability and Stochastic Processes​, University of sistan & baluchestan, Zahedan. Iran. 2013
 4. TamandiM.  Probability Generetaing Function of ZTPL distribution and its Application, 42nd Annual Iranian Mathematical Conference, Vali-e-Asr University  of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran. 2011
 5. Tamandi, M. Logistic PLS regression, 42nd Annual Iranian Mathematical Conference, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran. 2011
 6. Zargar, M. and Tamandi, M., Exact Prediction Interval for exponential life time based on random sample size , 41nd Annual Iranian Mathematical Conference, University of  Urmia, Urmia, Iran. 2010
 7. Tamandi, M. and Feizpour, M., A review on central composite and Box-Behnken designs and its application in material science, 10th Iranian Statistical Conference, University  of Tabriz, Tabriz, Iran. 2010
 8. Tamandi, M. and Zargar, M., Estimation of quantiles in Extreme  values theory, 10th Iranian Statistical Conference, University  of Tabriz, Tabriz, Iran. 2010
 9. Tamandi, M., A survey on simulation methods in multiple comparison of linear regressions. 9th Iranian Statistical Conference, University of Isfahan, Isfahan, Iran. 2009
 • موضوعات مورد علاقه
           قابلیت اعتماد- آماره های مرتب- نظریه توزیع ها- اندازه های اطلاع.

5.4/10 (تعداد آرا 121 نفر )


کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ولی عصر رفسنجان می باشد