ارتباط با من

علی آرمندنژاد
نام و نام خانوادگی : علی آرمندنژاد
پست الکترونیک : armandnejad@vru.ac.ir
سمت : استاد گروه ریاضی
بیوگرافی : علی آرمندنژاد متولد 7/5/ 1356 شهرستان کرمان

 : اطلاعات تماس  
Emails: armandnejad@vru.ac.ir armandnejad@gmail.com armandnejad@yahoo.com    
Tel:         +98-3913202266                 
Fax:         +98-3913202270                 
 
 
Curriculum Vitae : رزومه


: سوابق تحصیلی
 
 •  کارشناسی           1378-1374   رشته دبیری ریاضی در دانشگاه شهید باهنر کرمان.    
 •  کارشناسی ارشد  1380-1378   رشته ریاضی محض گرایش جبر دانشگاه شهید باهنر کرمان با راهنمایی آقای دکتر مهدی زاهدی   و عنوان پایان نامه: مدولهای با خاصیت جمعوند مستقیم اشتراکی.
 •   دکتری                1385-1380   رشته ریاضی محض گرایش آنالیز دانشگاه شهید باهنر کرمان با راهنمایی آقای دکتر  عباس سالمی   و عنوان رساله:    G-stochastic matrices and linear preservers of G-majorization
  
 سوابق اجرایی:
 • مدیر گروه ریاضی  از مهر 1388 تا مهر 1390.
 • معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم ریاضی از اسفند 1390 تا مرداد 1394.
 • مدیر اجرایی مجله          Wavelets and Linear Algebra  
 • مدیر روابط بین الملل دانشگاه از مهر 1396. 

جوایز و افتخارات:
 • پژوهشگر برتر گروه ریاضی در سالهای 1387، 1388 و 1391.
 • پژوهشگر برتردانشکده علوم ریاضی در سال     1393.
 • پژوهشگر برتر جوان دانشگاه 1389.
 • مدرس برتر گروه ریاضی در سالهای 1392 و 1393.
 • برنده جایزه  دکتر عباس ریاضی کرمانی 1390 (نویسنده بهترین مقاله کنفرانس ریاضی کشور در سال 90)
4.    Full list of scientific publications 
(i)    Research articles:  
1- A. Armandnejad and A. Salemi, “The structure of linear preservers of gs-majorization,” Bulletin of the Iranian Mathematical Society, vol. 32, no. 2 (2006), 31–42. pdf
2- A. Armandnejad and A. Salemi, “Strong linear preservers of GW-majorization on Mn,” Journal of Dynamical Systems and Geometric Theories,   5, no. 2 ( 2007), 165–168. 
3- A. Armandnejad, “Right gw-majorization on Mn,m,” Bulletin of the Iranian Mathematical Society,  35, no. 2( 2009),  69–76. pdf
4-  A. Armandnejad and H. Heydari, “On Linear Maps Preserving g-Majorization from Fn to Fm,”Journal of Inequalities and Applications, vol. 2010, Article ID 254819, 5 pages, 2010. pdf
5- A. Armandnejad and H. R. Afshin, “Linear functions preserving multivariate and directional majorization,” Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics, 5,  no. 1 (2010) 1-5. pdf
6- A. Armandnejad and H. Heydari, “Linear functions preserving gd-majorization from Mn,m to Mn,k, Bulletin of the Iranian Mathematical Society, 37‎, no.1 (2011)‎, ‎215-224‎. pdf
7- A. Armandnejad and A. Salemi, “On linear preservers of lgw-majorization on Mn,m, Bulletin of the Malaysian Mathematical Society, 35 ( 2012), 755-764. pdf
8- A. Armandnejad, Z. Gashoul, Strong linear preservers of g-tridiagonal majorization on Rn. Electronic Journal of Linear Algebra, 23 ( 2012), 115-121. pdf
9- A.Armandnejad, F.Akbarzadeh, Z.Mohammadi, Row and Column-Majorization on Mn;m, Linear Algebra and its Applications 437 (2012), 1025-1032. pdf
10- A. Armandnejad, A. Ilkhanizade Manesh, GUT-majorization on M_{N,M} and its Linear Preservers. Electronic Journal of Linear Algebra, 23 ( 2012), 646-654. pdf
11- A. Armandnejad, Z. Mohammadi and F. Akbarzadeh, “Linear preservers of g-row and g-column majorization, Bulletin of the Iranian Mathematical Society 39, no. 5 (2013), 865-880‎. pdf
12- A. Armandnejad and F. Pasandi, “Block diagonal majorization,” Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics 8, no. 2 (2013), 131-136.  pdf
13- M. Soleymani and A. Armandnejad, Linear Preservers of even majorization on Mn,m, Linear and Multilinear Algebra,  62 (11), (2014), 1437-1449. pdf
14- A. Ilkhanizade Manesh and A. Armandnejad,  UT-majorization on R^n and its linear preservers, Operator Theory: Advances and Applications, 242 (2014) 253–259. pdf
15- M. Soleymani and A. Armandnejad, Linear Preservers of Circulant Majorization on R^n, Linear Algebra and its Applications,440 (2014) 286–292. pdf
16- A. Armandnejad,S. Mohtashami, M. Jamshidi,  On linear  preservers of g-tridiagonal  majorization on  R^n, Linear Algebra and its Applications, 459, (2014), 145-153.
17- A. Armandnejad, M. Jamshidi,  Multiplicative isomorphisms at invertible matrices, Miskolc Mathematical Notes, 15(2), (2014) 287-292.
18-  M. A. Hadian Nadooshani and A. Armandnejad, B-majorization and its Linear Preservers, Linear Algebra and its Applications, vol478 (2015),  218-227.
19-  M. A. Hadian Nadooshani and A. Armandnejad, On multiplicative (strong) linear preservers of majorizations, Sahand Communications in Mathematical Analysis, vol3, no.2 (2016), 91-106.
20-  S. M. Motlaghian, A. Armandnejad, F. J.  Hall, Linear preservers of row-dense matrices. Czechoslovak Math. Journal, vol 66, no. 3  (2016), 847–858. 
 21-S. M. Motlaghian, A. Armandnejad, F. J.  Hall, Linear preservers of Hadamard majorization. Electronic Journal of Linear Algebra, vol 31 (2016), 593-609. 
 22.  S. M. Motlaghian, A. Armandnejad,  F. J. Hall, Topological properties of J-orthogonal matrices Linear and Multilinear Algebra, Vol 66, no. 12, (2018), 2524-2533.
 23-  S. M. Motlaghian, Armandnejad,  F. J.  Hall,  Strong linear preservers of dense-matrices.  Bulletin of the Iranian Mathematical Society,   Vol 44, (2018), 969–976.
24- F. Akbarzadeh, A. Armandnejad, On row sum majorization, Czechoslovak Math. Journal, (to appear).

(ii) Contributing in the  international conferences:
 
1-The 8th workshop on numerical ranges and numerical radii, Bremen, Germany, July 15–17, 2006.
 
2-G-Majorization and strong linear peservers of G-majorization,  13th Conference of the International Linear Algebra Society, Amsterdam, Netherland, July 18–  21, 2006.
 
3-Some properties of Right and left g-majorization, International Conference on Operator Theory.  Timisoara, Romania, July 3-8, 2008.
 
4-Polytopes of majorization and g-majorization, International Conference of Mathematical Sciences,  Istanbul, Turkey, August 04-10 , 2009.
 
5-Multivariate and directional majorization on Mn,m, 16th Conference of the International Linear Algebra Society Pisa, Italy, June 21-25 , 2010.
 
6-g-tridiagonal majorization on Mn,m, 6th Linear Algebra Workshop, Kranjska Gora, Slovenia,  May 25 – June 1, 2011.
 
7-Majorization induced by special types of matrices, Workshop of Operator and Algebra, Lisbon Portugal, September 11 – 14, 2012.

8-Even  doubly stochastic matrices, 4th International Conference on Matrix Analysis and Applications, Konya Turkey, July 2-5, 2013.
Supervised Thesis (Ph. D.):

1- A. Ilkhanizade Manesh, UT-majorization and its linear preservers, 2012.
2- M. Soleymani, Even and Circulant-majorization and their iinear preservers, 2014.


Journals refereed for:
 Linear and Multilinear Algebra.
 Bulletin of the Iranian Mathematical Soci.
Wavelets and Linear Algebra
Reviewer in Mathematical Reviews (MathSciNet)
 
Hobbies:
Reading, playing football, swimming, mountain climbing, playing skate.
برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصيلي 94-93

روز/ساعت 10-8 12-10 |||||| 5/3-5/1 5/5-5/3 5/7-5/5
شنبه   مبانی ماتریس ها

 
|||||| رساله توابع مختلط رساله
یکشنبه رفع اشکال   |||||

 
  پردیس  
دوشنبه رفع اشکال

 
شورای آموزشی و پژوهشی |||||| توابع مختلط رساله مبانی ماتریس ها
سه شنبه   شورای گروه ریاضی ||||||   پردیس  
چهارشنبه   مبانی ماتریس ها |||||| رساله رساله  
 

                                                 نمرات مبانی ماتریس ها               فایل کتاب مبانی ماتریس                          نمرات توابع           


6.9/10 (تعداد آرا 74 نفر )


کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ولی عصر رفسنجان می باشد