ارتباط با من

دکتر احمد صفاپور
نام و نام خانوادگی : دکتر احمد صفاپور
پست الکترونیک : safapour@vru.ac.ir
سمت : رئیس دانشکده علوم ریاضی
بیوگرافی : متولد 1338 - نیشابور، متاهل، دارای 3 فرزند. استخدام در دانشگاه ولی عصر(عج): مهر 1374

سوابق تحصیلی:

کارشناسی:              1371، دانشگاه شیراز، ریاضی محض.
کارشناسی ارشد:     1374، دانشگاه شهیدباهنر کرمان، ریاضی محض.
                                  عنوان پایان نامه: تبدیل های موجکی و حل معادله اتساع.
                                   استاد راهنما: دکتر مهدی رجبعلی پور.
دکتری:                  1385، دانشگاه فردوسی مشهد، ریاضی محض - آنالیز هارمونیک.
                                  عنوان رساله: ساختار قاب های ویل- هایزنبرگ. 
                                   استاد راهنما: دکتر رجبعلی کامیابی گل.
                                    استاد مشاور: پرفسور سید طارق علی( دانشگاه کنکوردیا- مونترال- کانادا)

سوابق اجرایی:


سمت از تا
مدیر گروه ریاضی آبان 1374 مهر 1378
رییس اداره ی آموزش مهر 1378 مهر 1380
رییس دانشکده علوم شهریور 1386 تیر 1388
مدیر گروه ریاضی مهر 1390 شهریور 1392
رییس دانشکده علوم ریاضی مرداد 1392 -----------سایر موارد:

  * دبیر اجرایی چهل و دومین کنفرانس ریاضی ایران، 1390، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان.
 
 * عضو هیات تحریریه مجله "فرهنگ و اندیشه ریاضی"،  دوره مهر 1389 تا شهریور 1392.

  *سردبیر مجله "فرهنگ و اندیشه ریاضی" دوره مهر 1392 تا مهر 1395.

 *عضو هیات امنای جایزه ابوالقاسم قربانی (مقاله های برتر در تاریخ ریاضیات). 


  * رئیس شورای مرکزی انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه ولی عصر(عج).

* نماینده انجمن ریاضی ایران در دانشگاه ولی عصر(عج) از 1374 تا 1380 و از 1384 تا کنون.

   سایت جایزه ابوالقاسم قربانی http://fa.ims.ir/index.php/prizes/167-ghorbani

   انجمن صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه ولی عصر(عج) http://senfivru.blogsky.com

  مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی http://mct.iranjournals.ir


   انجمن ریاضی ایران  http://fa.ims.irافتخارات:

 * مدرس برتر گروه ریاضی در سال1392

 *دریافت لوح افتخار به دلیل کسب رتبه دوم در بین 98 نماینده انجمن ریاضی ایران در سال 93-92  
------------------------------------
Ahmad Safapour

Current Position:
Assistant Professor of  Mathematics in Vali-e-Asr University of Rafsanjan.
(Dean of Math College) 
Education:
 
Ph.D., Mathematics,
Ferdowsi University of  Mashhad, Mashhad, Iran, 2001- 2006.
Concentration: Harmonic Analysis, Wavelets and Frame Theory.
Dissertation: On Construction of  Weyl- Heisenburg Frames.
 
M.Sc., Mathematics, 
Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran, 1993-1995.
Concentration: Fourier Analysis, Wavelet theory.
Thesis: Wavelet Transforms and Solution of Dilation Equation.
 
B.Sc., Mathematics, Shiraz University, Shiraz, Iran, 1988-1992.


 
Work Experience:
 
Instructor, 1995-2001, Vali-e-Asr University of Rafsanjan,
Assistant Professor, 2006 -, Vali-e-Asr University of Rafsanjan.
Head of Department (Dept. of Math): 1995- 2001 and 2011- 2013.
Dean of College (College of Sciences): 2007-2009.
Dean of College(College of Mathematical Sciences): 2013- 


 
Teaching Experience:

BSc courses: Calculus, Foundation of Math, Mathematical Analysis, Topology, History of Math.
MSc and PhD Courses: Measure Theory, Harmonic Analysis, Fourier Analysis, Operator Theory.Supervision:

Supervision of 1 PhD Dissertation and 15 MSc Thesis, 2008-2013. 

Research Intrest

Harmonic Analysis and Application, Wavelet Theory, Frame Theory.
Publications:

1. A. Safapour and R. Kamyabi-gol, A Necessary Condition for Weyl-Heisenberg Frame, Bull. Iranian Math.
    Soc., 30(2)(2004) 67-79.
2. A.A. Arefijamaal, R. A. Kamyabi-gol and A. Safapour, A Property of Haar Measure of some special LCA
    groups
, J. Sci. Islamic Rep. Iran, 17(3)(2006) 245- 248.
3. A. Safapour and M. Shafiee, Constructing Finite Frames via Platonic Solids, Iranian J. Math. Sci.
   Inform., 7(1)(2012) 35- 41.
4. A. Fereydooni and A. Safapour, Adjoint of Pair Frames, U. P. B. Sci. Bull., Series A, 74(4)(2012)
   131- 140. 
5- 
A. Fereydooni and A. Safapour, Pair frames, Results in Mathematics, 66(2014) 247-263


 
Conference Papers:
 
More than 20 papers in conferences which many of them are in Persian. 
Some of them:
1. A. Safapour and M. Shafiee, Frame potential and its application in CDMA
   systems,19th Seminar on Math. Anal. Appl., Feb. 2011, Mazandaran Univ., 
   Babolsar, Iran.  
2. A. Fereydooni  and A. Safapour, Banach pair frame, 20th Seminar on   
    Math. Anal.  Appl.  Aug. 2012, Maragheh Univ., Maragheh, Iran.   
3. A. Safapour  and Z. Yazdai Frad, Generalized Fourier analysis, 1st 
   Seminar on Harm. Anal. Appl., Isfahan Univ. Tech., Isfahan, Iran. Conferences and Workshops Attended:
 
July 2004    Summer school on Wavelets and Multifractal 
                  Analysis (WAMA2004) (two weeks)  , Carges, France.
Dec 2005    Workshop on Wavelets and Quantum Theory of Finance, 
                  Dhaka, Bangladesh. 
Sep 2006    4th International Conference on Harmonic Analysis and 
                  Applications, Yerevan State Univ., Yerevan, Armenia.
Jul 2009      40th Annual Iranian Math. Conf., Sharif Univ. Tehran, Iran.Honors:

Distinguished instructor of Math.  in Vali-e-Asr Univ. of Rafsanjan, 2012-2013.


 
Membership:

Member of Iranian Mathematical Society(IMS) from 1988. http://www.ims.ir/
Member of AMS 1992-1994 and 2007-2008


 
Research Courses:

A six month sabbatical leave in Concordia University, Montreal, Canada  under
 supervision of Prof. S. T. Ali, Feb.- Aug. 2005.


 
Extra Activities:

Chair of executive committee, 42ed Annual Iranian Mathematics Conference  in Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran,
 Aug 2011.
Member of editorial board of “ Farhang va Andish-e Riazi” ( A mathematical journal in Persian which publishes by Iranian Mathematical Society) 2010-2013.
Editor-in-Cheif  of Farhang va Andish-e Riazi (2013- ) http://mct.iranjournals.ir

5.5/10 (تعداد آرا 122 نفر )


کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ولی عصر رفسنجان می باشد