ارتباط با من

دکتر حمزه ایزدی Dr. Hamzeh Izadi
نام و نام خانوادگی : دکتر حمزه ایزدی Dr. Hamzeh Izadi
پست الکترونیک : izadi@vru.ac.ir
بیوگرافی : دکترحمزه ایزدی استاد گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان Dr Hamzeh Izadi, Professor of Entomology (Insect Physiology), Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran
تاریخ شروع به کار به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه ولی عصر (عج) 76/11/15
مرتبه فعلی: استاد

درجات علمي و سوابق تحصيلي
ردیف مدرک تحصیلی رشته تحصیلی محل تحصیل شهر کشور تاريخ  اخذ
1 دیپلم تجربی دبیرستان نمازی شیراز ایران 1365
2 کارشناسی گیاهپزشکی صنعتی اصهان اصفهان ایران 1373
3 کارشناسی ارشد حشره‌شناسی تربیت مدرس تهران ایران 1376
4 دکترا حشره‌شناسی فیزیولوژی موسسه تحقیقات کشاورزی دهلی نو هندوستان 1384
 
 سوابق مدیریتی:
نوع سمت از تاریخ تا تاریخ
مدير دفتر نظارت 9/8/78 25/9/80
مديرآموزش 16/7/80 25/9/80
معاون دانشجويي و فرهنگي 29/8/84 15/3/87
مدیر گروه گیاهپزشکی 18/4/87 6/6/89
معاون دانشجويي 30/8/89  
 
 فعالیت‌های آموزشی:
لیست دروس تدریس شده:
مقطع لیست دروس
کارشناسی حشره شناسی مقدماتی، حشره شناسی تکمیلی، جانور شناسی، اصول مبارزه با آفات، علف های هرز، آفات زراعی، آفات درختان میوه، آفات انباری، حشرات گرده افشان، سمشناسی، زبان تخصصی
کارشناسی ارشد فیزیولوژی حشرات، روش‌ها و وسایل تحقیق در حشره شناسی، مرفولوژي حشرات، سيستماتيك حشرات، سم شناسي
دکتری فیزیولوژی پیشرفته، روش‌های آزمایشگاهی در بیوشیمی حشرات
 
 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری
عنوان سال دفاع دانشگاه
جمع‌‌‌آوري، شناسايي و معرفي بخشي از فون زنبورهاي گرده‌افشان شمال استان فارس 1373 صنعتی اصفهان
Studies on the ٍٍٍEffect of Certain Substituted Oxime Ethers on Development and Reproduction of Spodoptera litura (Fabricius). 2004 Indian Agricultural Research Institute
 
فعاليتهاي پژوهشي
 كتاب‌هاي چاپ شده
1-معرفي پادآفت‌هاي زيستي و تركيب‌هاي با شيوه اثر جديد، انتشارات جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران 1385 2
2- جانور شناسی انتشارات جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران 1387
3- رده بندی حشرات، انتشارات دانشگاه ولی عصر رفسنجان
4- حشره‌شناسی (مرفولوژی و فیزیولوژی)، انتشارات دانشگاه ولی عصر رفسنجان  
ویراستاری علمی کتاب
1- آفات و بیماریهای مهم پسته در ایران و مديریت تلفیقی آنها، محمد امین سمیع، علی علیزاده و روح الله صابری، انتشارات جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران 1384
2- راهنمای تولید پسته، ناصر صداقتی و همکاران، موسسه تحقیقات پسته کشور. 1388
طرح‌های پژوهشی
مطالعه فیزیولوژی دیاپوز چوب‌خوار پستهKermania pistaciella Amsel (Lepidoptera: Tineidae)"    
بررسی سازگاری چند پادآفت زیستی با قارچ بووریا
مقالات كامل چاپ شده در مجموعه مقالات کنفرانس‌ها
  ردیف عنوان مقاله نویسندگان به ترتیب مشخصات کامل مجله  
 
1 Effect of JH III and substituted oxime ethers on the in vitro   protein and RNA synthesis in male accessory reproductive glands H. Izadi, B. Subrahmanyam Communication in Agriculture and Applied Biological Science 2005: 70(4):849-856.  
2 Protein profile of  Spodoptera litura male accessory reproductive gland and it's secretions H. Izadi, B. Subrahmanyam Communication in Agriculture and Applied Biological Science 2005: 70(4):857-862.  
3 Compatibility of Verticillium lecani (Zimm) with several pesticides A. AlizadehM.A. Samih H. Izadi Communication in Agriculture and Applied Biological Science 2007:72 (4): 1011-1015  
4 Detection by RAPD-PCR of polymorphism in population of Bemisia tabaci (Genn) collected on four host plants by using M.A. Samih H. Izadi K. Mahdian Communication in Agriculture and Applied Biological Science 2006:605-612  
5 Comparative study of the five biological parameters of cotton whitefly (Bemisia tabaci) and silverleaf whitefly (B. argentifolii) reared on cotton under laboratory conditions. M.A. Samih H. Izadi K. Mahdian Communication in Agriculture and Applied Biological Science 2006:613-620  
  6 Identification and introduction of pollinator bees (Hymenoptera: Apoidea: Colletidae, Halictidae, Megachilidae) of Iran H. Izadi M.A. Samih K. Mahdian Communication in Agriculture and Applied Biological Science 2006: 621-624  
7 معرفی یک جیره جدید فرم‌دار و مرطوب در پرورش کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae جواد طباطبائي فرد، حمزه ايزدي، محمد امين سميع، مرتضي الهياري،محمد كاظم مصلايي همایش ملی انار 13-14 مهرماه   1390فردوس  
8 اولین گزارش زنبور Dinocampus coccinella (Hym :Braconidae) به عنوان پارازیتویید کفشدوزک Hippodamia variegata (Goeaz) (Col.: Coccinellidae نجمه علی‌محمدی، محمدامین سمیع و حمزه ایزدی هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست‌شناسی ایران 14-16 شهریور 91 دانشگاه شهید باهنر کرمان  
9 بررسی زمستان‌گذرانی پروانه برگ‌خوار سفید پسته Ocneria terebintina در رفسنجان ا. بهروزي مقدم، ح. ایزدي، م. ا. سمیع، س. حسین‌زاده و ف. حسن‌زاده اولین همایش ملی پسته 17 اسفند 91 رفسنجان  
10 بررسی اثر دورکنندگی اسانس گیاه آویشن دنایی Thymus daenensin Celak روی Plodia interpunctella Hübner (Lep.: Pyralidae) آفت انباری پسته نسیبه مؤذنی، جهانگیر خواجه‌علی، حمزه ایزدی
 
اولین همایش ملی پسته 17 اسفند 91 رفسنجان  
11 واکنش تابعی حشرات ماده شکارگر Menochilus sexmaculatus (Col: Coccinellidae)  به پوره‌های سن چهار شته خرزهره Aphis nerii الهام خلیلی، کامران مهدیان، شهرام حسامی و حمزه ایزدی ششمین همایش یافته‌های نوین کشاورزی، 26-25 اردیبهشت 92، دانشگاه کردستان  
 
 
مقالات كامل چاپ شده در مجلات
  عنوان مقاله نویسندگان به ترتیب مشخصات کامل مجله
1 معرفی بخشی از فون زنبورهای گرده افشان شمال استان فارس حمزه ایزدی رحیم عبادی علی اصغر طالبی مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی جلد دوم شماره چهارم زمستان  1377
2 Economic injury level of  the psyllid, Agonoscena pistaciae, on pistachio, Pistacia vera cv Ohadi Hasani, M.R. Nouri, Gh. Izadi, H. Shojaie, M. and Basirat, M. The journal of insect science: 2009, 40(9): 1-4
IF= 1.113
3 A new species of the genus Cheylostigmaeus Willmann (Acari: Stigmaeidae) from eastern Iran Khanjani, M. Raisis, H. Izadi, H. and Euckermann International Journal of Acarology, 2010, 36(1): 7-13 IF=0.375;
Five Year IF: 0.466
4 حشرات و گل ها، زیبایی های روابط متقابل حمزه ایزدی و داوود رشیدی زیتون: شماره 191، 1387، 35-29
5 تغییرات جمعیت پسیل پسته در منطقه رفسنجان محمدرضا حسنی، قدیر نوری قنبلانی، حمزه ایزدی و محمود شجاعی
مجله دانش گیاهپزشکی، 1388 دور 40 شماره 2 صفحه 98-93
ISC
6 Age specific reproduction parameters of cotton whitefly (Bemisia tabaci) and silverleaf  whitefly (B. argentifolii) on cotton and rapeseed M.A. Samih H. Izadi International Journal of Agriculture and Biology, 2006: 8(3): 302-305.
                                           
7 A new record of the genus Lasioerythraeus Welbourn & Young (Acari: Erythraeidae) from Iran and description of a new species Khanjani, M. Raisis, H and Izadi, H. International Journal of Acarology, 2011, 37(6): 544-549
IF=0.375 Five Year IF: 0.466
8 Stigmaeus boshroyehensis sp. nov. (Acari: Stigmaeidae) from eastern Iran, with re-description of Stigmaeus pilatus Kuznetzov Khanjani, M. Izadi, H. Asli Fayaz, B. Raisis, H. Raisi, E. and Dogan, S. Zootaxa, 21Dec. 20102727: 34-44 IF=0.891
9 A false spider mite Dolichotetranychus kermanicus sp.nov. (Acari: Tenuipalpidae) from southeast Iran Khanjani, M. Asadabadi, A. and Izadi, H. Systematic and Applied Acarology, 2011, 16(1): 90-96
ISI
10 Energy allocation changes during diapause in overwintering larvae of pistachio twig borer, Kermania pistaciella Amsel (Lepidoptera: Tineidae) in Rafsanjan. Izadi H. Samih M. A., Behroozy E. Hadavi F. Mahdian K. ARPN, Journal of Agriculture and Biological Science, May 2011, 6(5): 12-17
11 Effect of  insect growth regulators, Temperature and Overwintering on Larvae of Pistachio Leaf White Borer (Ocneria terebinthina) Behroozi E. Izadi H. Samih M. A. Moharramipour S. Mahdian K. International Journal of Agriculture and Biology
2011: 13(3): 375-380
ISI
12 Estimation of the Critical Temperatures for Development of the Pistachio Psylla, Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Psyllidae) M.R. Hasani, A. Arbabi, H. Izadi and Gh. N. Ghanbalani European Journal of Entomology, 2011, 108 (3): 403-407
ISI
IF=0.783
13 اثر برخی عصاره های گیاهی و آفت‌کش‌ها روی رشد میسیلیوم و تندش قارچ بیمارگر حشرات  Beauveria bassianaدر شرایط آزمایشگاهی محمد امین سمیع، علی علیزاده و حمزه ایزدی
مجله دانش گیاهپزشکی، 1389 دور 41 شماره 2 صفحه 336-327
ISC
14 Physiological strategy in overwintering larvae of pistachio white leaf borer, Ocneria terebinthina Strg. (Lepidoptera: Lymantriidae) in Rafsanjan, Iran Behroozi E. Izadi H. Samih M. A. Moharramipour S.
 
Italian Journal of Zoology 2012, 79(1): 44-49 IF=0.843
15 Bioactivity of essential oil from Satureja hortensis (Laminaceae) against three stored-product insect species Mollaei M. Izadi H. Dashti H. Azizi M. Ranjbar Karimi R. African Journal of biotechnology, 2011: 10(34): 6620-6627
16 تعیین نیاز گرمایی مراحل نابلغ پسیل پسته Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Psyllidae) در شرایط طبیعی رفسنجان محمدرضا حسنی، حمزه ایزدی، قدیر نوری قنبلانی و مهدی بصیرت فصلنامه گیاهپزشکی 1389
149-137:(1)42
 
17

اثر دما بر برخی ویژگی‌های زیستی کفشدوزک Hippodamia variegata با تغذیه از پسیل معمولی پسته و تخم بید غلات

فاطمه اصغری، محمد امین سمیع، کامران مهدیان، مهدی بصیرت و حمزه ایزدی مجله دانش گیاهپزشکی، 149-137 :(1)42 1390 ISC
 
18

دموگرافي کفشدوزکHippodamia variegata (Col.: Coccinellidae)  با تغذيه از پسيل معمولي پسته, Agonoscena pistaciae (Hem: Aphalaridae)  در شرايط آزمايشگاهي

فاطمه اصغری، محمد امین سمیع، کامران مهدیان و حمزه ایزدی مجله گیاهپزشکی، 1390 ISC
75-88:(2)45
19

Bioactivity of essential oil from Zingiber officinale (Zingiberaceae) against three stored-product insect species

Mollaei M. Izadi H. Dashti H. Azizi M., Ranjbar Karimi R. Journal of Essential Oil Bearing Plants, 2011, 15: 122-133
20

Efficacy of spinosad against three stored-product insect species

Maedeh Mollaie, Hamzeh Izadi and Hosein Dashti Iranian Journal of Entomology, 2011, 1, 8-12
21

A new species of Neophyllobius (Acari: Raphignathoidea, Camerobiidae) from southeast Iran

Mohammad Khanjani, Arezoo Asadabadi, Hamzeh Izadi and Salih Dogan Systematic and Applied Acarology, 2012, 17: 67-73
22

Evaluation of two formulated chitin synthesis inhibitors, hexaflumuron and lufenuron against the raisin moth, Ephestia figulilella Gregson

Hamzeh Izadi, Simin Khajepour, and Mohammad Javad Asari Journal of Insect Science 2012, 12(102): 1-7 IF=1.013
23

Study on the physiology of diapause, cold hardiness and supercooling point of overwintering pupae of the pistachio fruit hull borer, Arimania comaroffi

Marjan Bemani, Hamzeh Izadi, Kamran Mahdian, Abbas Khani and Mohammad Amin Samih Journal of Insect Physiology, 2012, 58: 897-902
IF=2.31
24

بررسی قابلیت شکارگری کفشدوزک Hippodamia variegata روی پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae در شرایط آزمایشگاهی

فاطمه اصغری، محمد امین سمیع، کامران مهدیان، مهدی بصیرت و حمزه ایزدی نامه انجمن حشره‌شناسی ایران، 58-37: 32، 1391
25

Toxicity of new insecticides against pomegranate aphid, Aphis punicae

M. Rohani, M. A.Samih and H. Izadi International Research Journal of Applied and Basic Sciences 2013, 5: 496-501
26

Energy Allocation Changes in Overwintering Adults of the Common Pistachio Psylla, Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer (Hemiptera: Psyllidae)

R. Sadeghi, H. Izadi, K. Mahdian Neotropical Entomology 2012, 41: 493-498 IF=0.603
27

Two new species of the genus Ledermuelleriopsis Willmann (Acar: Prostigmata: Stgmaeidae) from Western and Southern Iran

M. Khanjani, E. Mohammadi, H. Izadi, A. Mirmoayedi, and M Ghiasi International Journal of Acarology 2012, 38: 564-570
IF=0.489
28

Toxic effects of pyriproxyfen, neemarin, acetamiprid and Ferula assafoetida essential oil on the common pistaciae psylla, Agonoscena pistaciae

H. Izadi, M. Sarnevesht, R. Sadeghi, K. Mahdian and M. A. Jalali Archives of Phytopathology and Plant Protection (Taylor & Francis 2012, 45: 2236-2242
 
29

بررسی اثرات غیرکشندگی دو آفت‌کش هگزافلومورون و اسپیرودیکلوفن روی دموگرافی کفشدوزکHippodamia variegata  با تغذیه از پسیل معمولی پسته در شرایط آزمایشگاهی

نجمه علیمحمدی، محمدامین سمیع و حمزه ایزدی حفاظت گیاهان 1391، 26: 424-436
30

A new species of Linotetranus (Parasitiformes: Tetranychoidea: Linotetranidae) from southeast of Iran

M. Khanjani, E. Mohammadi, H. Izadi, M. Khanjani  Acarologia, 2012, 52: 419-424
31

Evaluation of three neonicotinoid insecticides against the common pistachio psylla, Agonoscena pistaciae and its natural enemies

Amirzadeh, N; Izadi H, Jalali, MA and Zohdi H Journal of Insect Science, 2014: 14
32
Biology, temperature thresholds and degree–day requirements for development of the cucumber moth, Diaphania indica (Saunders) under laboratory conditi
Hosseinzade S, Izadi H, Namvar Pband Samih MA Journal of Insect Science , 2014:14
33 ّییولوژی پروانه برگخوار سفید پسته، Ocneria trebinthina در باغهای پسته شهرستان انار-کرمان راضیه پورسالاری، محمدامین سمیع، حمزه ایزدی و محمد گرجی فصلنامه تحقیقات حشره‌شناسی
261-249 :(3)5 1392
34 Chemical composition and bioactivity of Thymus daenensis Celak (Lamiaceae) essential oil against two lepidopteran stored-product insects N Moazeni, J Khajeali, H Izadi* and K Mahdian Journal of Essential Oil Research , 2014:26(2): 118-124
35 Effects of seasonal acclimation on cold tolerance and biochemical status of the carob moth, Ectomyelois ceratoniae Zeller, last instar larvae Mohsen Heydari and Hamzeh Izadi Bulletin of Entomological Research, 2014 Oct;104(5):592-600
36 مقایسه سمیت نیمارین روی لاروهای شب پره مدیترانه ای آرد و شب پره هندی نسیبه موذنی، حمزه ایزدی و جهانگیر خواجه علی
فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی
17-11 :(2) 1393
37 بررسی اثر حشره‌کشی فرمولاسیون  Drycide خاک دیاتومه در کنترل دو گونه شب‌پره آفت انباری نسیبه مؤذنی، حمزه ایزدی، جهانگیر خواجه‌علی و کامران مهدیان
گیاهپزشکی
23-13 :(3)37 1393
38 Developmental and biochemical effects of hexaflumuron and spirodiclofen on the ladybird beetle, Hippodamia variegata (Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae) Najmeh Alimohamadi, Mohamad Amin Samih, Hamzeh Izadi  and Shahnaz Shahidi Journal of Crop Protection 2014. 3(3): 335-344
39 اثر آفت‌کش‌های هگزافلومورون و اسپیرودیکلوفن روی واکنش تابعی کفشدوزک Hippodamia variegata  با تغذیه از تراکم‌های مختلف پسیل معمولی پسته نجمه علیمحمدی، محمد امین سمیع و حمزه ایزدی مجله کنترل آفات و بیماری‌های گیاهی، 1391- پیش شماره اول 1-10
40

Spatial mapping of the common pistachio psylla, Agonoscena pistaciae:

A case study in the Rafsanjan region, Iran

Elham Mohammadi, Mohammad Rohani, Isa Esfandiarpour, Hamzeh Izadi Journal of Crop Potection, 2015, 4: 747-756
41 Effect  of  temperature  on  life  table  parameters  of Diaphania  indica  (Lep.:  Pyralidae)  under laboratory conditions S. Hosseinzade, H. Izadi, P. Namvar, M. A. Samih Journal of Entomological Society of Iran, 2014, 34
42 Diapause and cold hardiness of the almond wasp, Eurytoma amygdali End., two independent phenamena Fatemeh Khanmohamadi, Jahangir Khajehali and Hamzeh Izadi Journal of economic Entomology, 2016, 109(4): 1646-1650
43 Enzyme activity, cold hardiness and supercooling point in developmental stages of Acrosternum arabicum Mojgan Mohamadzadeh and Hamzeh Izadi Journal of Insect Science 2016, 16(1): 1-6
44 Overwintering biology and limits of cold tolerance in larvae of the pistachio twig borrer, Kermania pistaciella Maedeh Mollaei, Hamzeh Izadi, Petr Simek and Vladimir Kostal Bulletin of Entomological Research, 2016, 4: 538-545

 
ردیف خلاصه مقالات ارائه شده در كنگره ها
1 معرفی چندین جنس از زنبورهای گرده افشان استان کرمان
 
 حمزه ایزدی
کامران مهدیان رحیم عبادی
چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران شهریور 1379
2 Effect of JH III and substituted oxime ethers on the in vitro   protein and RNA synthesis in male accessory reproductive glands H. Izadi, B. Subrahmanyam 57th International symposium on crop protection May 10, 2005, Ghent University, Belgium,
3 Protein profile of  Spodoptera litura male accessory reproductive gland and it's secretions H. Izadi, B. Subrahmanyam 57th International symposium on crop protection, May 10, 2005   Ghent University, Belgium,
4 Evaluation of substituted oxime ethers for growth regulatory activity against Spodoptera litura F. H. Izadi, B. Subrahmanyam 57th International symposium on crop protection, May 10, 2005 Ghent University, Belgium,
5 Identification and introduction of pollinator bees (Hymenoptera: Apoidea: Colletidae, Halictidae, Megachilidae) of Iran H.Izadi, M.A. Samih, K. Mahdian 58th International symposium on crop protection, May 23, 2006   Ghent University, Belgium,
6 Comparative study of the five biological parameters of cotton whitefly (Bemisia tabaci) and silverleaf whitefly (B. argentifolii) reared on cotton under laboratory conditions. M.A. Samih, H.Izadi, K. Mahdian 58th International symposium on crop protection, May 23, 2006   Ghent University, Belgium,
7 Polymorphism detection in population of Bemisia tabaci collected on four host plants by using RAPD-PCR M.A. Samih, H. Izadi, K. Mahdian 58th International symposium on crop protection, May 23, 2006   Ghent University, Belgium,
8 بررسی سازگاری قارچ Beauveria bassiana  با چند آفت کش علی علیزاده،عزیز خرازی،
خلیل طالبی،محمد امین سمیع، روح الله صابری و حمزه ایزدی
هفدهمین گنگره گیاهپزشکی ایران 14-11 شهریور 1385
9 Action threshold for controlling pistachio psylla nymphs (Hemiptera: Psyllidae) on Pistacia vera cv Ohadi M. R. Hassani, Gh. N. Ghanbalani, H. Izadi and M. Shojai XXIII international congress of entomology, 6-12 July 2008, Durban, South Africa
11 Biology and thermal requirements of pistachio psylla in natural condition M. R. Hassani, Gh. N. Ghanbalani, H. Izadi, M. Basirat and Shojai 60th International symposium on crop protection, May 20, 2008   Ghent University, Belgium,
12
پیش آگاهی از زمان مبارزه با پسیل پسته A. pistaciae با  استفاده از روش مجموع حرارت موثر
محمدرضا حسنی، قدیر نوری، حمزه ایزدی، مهدی بصیرت و محمد شجاعی هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران 6-3 شهریور 1387
13 Food consumption of Hippodamia variegate (Col: Coccinellidae) on Brevicoryne brassicae (Hom: Aphididae) in laboratory conditions Asghari, F. Samih, M. A. Mahdian, K. Izadi, H. and Basirat, M. International conference on climate change and bioresource 9-12- February 2010 India
14 Some predator mites associated with Pomegranate, pistachio and cotton from southeast of  Iran Izadi, H. Raieisi, H. Khanjani, M. and Samih M. A.
 
International conference on climate change and bioresource 9-12- February 2010 India
15 Mites associated with pomegranate, pistachio and cotton from southeast of Iran
 
Raieisi, H, Izadi, H. Khanjani, M. and Samih M. A.
 
International conference on climate change and bioresource 9-12- February 2010 India
16 Interaction effect of some plant extracts on entomopathogenic fungus, Beauveria bassiana under laboratory conditions Samih, M. A. Alizadeh, A. Izadi, H International conference on climate change and bioresource 9-12- February 2010 India
17 Effects of temperature on biology of Hippodamia variegate in laboratory conditions Asghari, F. Samih, M. A. Mahdian, K. Basirat, M. and Izadi, H. International conference on climate change and bioresource 9-12- February 2010 India
18 Physiology of diapause in overwintering larvae of pistachio twig borer, Kermania pistaciella (Lepidoptera: Tineidae) in Rafsanjan H. Izadi, M.A. ُSamih, Behroozi, E. and Hadavi, F. IXth European Congress of Entomology 22-27 August 2010 Hungry
 
19 Fumigant toxicity of essential oil from Satureja hortensis (Lamiaceae) against three Stored-Product Insect Species Maedeh Mollai, Hamzeh Izadi, Hossein Dashti, Majeed Azizi IXth European Congress of Entomology 22-27 August 2010 Hungry
 
20 Fumigant toxicity of essential oil from Zingiber officinale (Zingiberaceae) against Tribolium castaneum (Col.: Tenebrionidae) and Ephestia kuehniella (Lep.: Pyralidae) Maedeh Mollai, Hamzeh Izadi, Majeed Azizi, Hasan Rahimi IXth European Congress of Entomology 22-27 August 2010 Hungry
 
21 Efficacy of Spinosad Against Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae) and Plodia interpunctella (Lepidoptera: Pyralidae) Maedeh Mollai, Hamzeh Izadi, Hossein Dashti, Hasan Rahimi
 
IXth European Congress of Entomology 22-27 August 2010 Hungry
 
22 Bioactivity of Satureja hortensis (Lamiaceae) and Zingiber officinale (Zingiberaceae) against the Mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae) Maedeh Mollai, Hamzeh Izadi, Majeed Azizi
 
IXth European Congress of Entomology 22-27 August 2010 Hungry
 
23 Some phytophagous mites associated with
pomegranate, palm and citrus in southeast Iran
H. Izadi, A. Asadabadi, M. Khanjani & A.
Payandeh
13th International congress of
Acarolgy August 23-27, 2010, recife-pe, Brazil
24 Some predatory mites associated with
pomegranate, palm and citrus from southeast of
Iran
H. Izadi, A. Asadabadi, M. Khanjani & A.
Payandeh
13th International congress of
Acarolgy August 23-27, 2010, recife-pe, Brazil
25 واکنش تابعی کفشدوزک Hippodamia varigata شکارگر پسیل معمولی پسته در شرایط آزمایشگاهی فاطمه اصغری، محمد امین سمیع، کامران مهدیان، مهدی بصیرت و حمزه ایزدی نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، 12-9 مرداد 1389
26 مطالعه جدول زندگی کفشدوزک Hippodamia variegata شکارگر پسیل معمولی پسته در شرایط آزمایشگاهی فاطمه اصغری، محمد امین سمیع، کامران مهدیان، مهدی بصیرت و حمزه ایزدی نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، 12-9 مرداد 1389
27 مطالعه فیزیولوژیکی زمستان‌گذرانی در لاروهای برگخوار سفید پسته در رفسنجان احسان بهروزی‌مقدم، حمزه ایزدی، محمدامین سمیع، و سعید محرمی‌پور نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، 12-9 مرداد 1389
28 Effects of Pyriproxyfen and Chlorfluazuron on longevity and morphology of pistachio white leaf borer, Ocneria terebinthina Stgr, larvae Behroozi moghdam, E., H. Izadi, M.A. Samih, S. Moharramipour Global Conference on Entomology, 5-9 March 2011, Thailand
 
29 Effects of Pyriproxyfen and Chlorfluazuron on some physiological aspects of pistachio white leaf borer, Ocneria terebinthina Stgr, larvae Behroozi moghdam, E., H. Izadi, M.A. Samih, S. Moharramipour Global Conference on Entomology, 5-9 March 2011, Thailand
 
30 Effect of temperature on some physiological aspects of pistachio white leaf borer, Ocneria terebinthina Stgr, larvae Behroozi moghdam, E., H. Izadi, M.A. Samih, S. Moharramipour Global Conference on Entomology, 5-9 March 2011, Thailand
 
31 Some physiological and morphological changes between overwintering and non-overwintering larvae of pistachio white leaf borer, Ocneria terebinthina Stgr, larvae Behroozi moghdam, E., H. Izadi, M.A. Samih, S. Moharramipour Global Conference on Entomology, 5-9 March 2011, Thailand
 
32 A faunestic survey of ladybirds (Col:Coccinellidae) in Kerman –Iran A. Alinaghi zadeh, M. A. samih, M. R. Bsgheri and H. Izadi Global Conference on Entomology, 5-9 March 2011, Thailand
 
33 Faunestic survey of scale insect (Hem: Coccoidea) on ornamental trees in Kerman -Iran M. M. Mehdipour, M. A. Samih, M. H. A. Vahedi and H. Izadi Global Conference on Entomology, 5-9 March 2011, Thailand
 
34 Biology of pistachio white leaf borer, Ocneria terebinthina Stgr (Lep: Lymantriidae) in pistachio orchards of Anar region, Rafsanjan, Iran R. Poursalari,  M. A. Samih, and H. Izadi Global Conference on Entomology, 5-9 March 2011, Thailand
 
35 Effect of temperature on development of Diaphania indica under laboratory conditions S.Hosseinzadeh,   H. Izadi, M. A. Samih, and P. Namvar Global Conference on Entomology, 5-9 March 2011, Thailand
 
36 Study on susceptibility of Bemisia tabaci (Genn.) to abamectin and imidacloprid under control conditions S. Esmaeily, M. A. Samih, M. Zarabi, F Jafarbeigi and H. Izadi Global Conference on Entomology, 5-9 March 2011, Thailand
 
37 Evaluation of two pesticides on stable population growth parameters of Hipodamia variegate (Goez)(Col: Coccinellidae) N. Alimohammadi, M. A. Samih, and H. Izadi Global Conference on Entomology, 5-9 March 2011, Thailand
 
38 Study on the effect of two pesticides on functional response of Hippodamia variegate (Goe)  at different densities of Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer N. Alimohammadi, M. A. Samih, H. Izadi, M. Basirat Global Conference on Entomology, 5-9 March 2011, Thailand
 
39 Toxicity of Neem and Pyriproxyfen against the Agonoscena pistaciae (Burckhardt and Lauterer) under laboratory conditions R. Sadeghi, H. Izadi, K. Mahdian and M. Basirat Global Conference on Entomology, 5-9 March 2011, Thailand
 
40 Study on susceptibility of Bemisia tabaci (Genn.) (Biotype A)  to Caiotropis procera and Fumaria parviflora plant extracts in control conditions F. Jafarbeigi, M. A. Samih, M. Zarabi, S Esmaeily and H. Izadi Global Conference on Entomology, 5-9 March 2011, Thailand
 
41 The effect of nutrition elements and pesticide on the concentration of  common pistachio psylla, Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer in pistachio orchards M. Rouhani, M. A. Samih,  S Esmaeilizadeh and H. Izadi Global Conference on Entomology, 5-9 March 2011, Thailand
 
42 Stable population parameters of adult’s exposure of Bemisia tabaci (Genn.) (Hem.: Aleyrodidae) with diazinon and imidacloprid S. Esmaeily, M. A. Samih, M. Zarabi, F Jafarbeigi and H. Izadi The Third International Symposium on Insect Physiology, Biochemistry and Molecular Biology 2-5 July 2011 Shanghai, China (3rd IPBMB 2011)
43 Two sex life table of adult’s exposure of Bemisia tabaci (Genn.) (Hem.: Aleyrodidae) with two plant extracts Teucrium polium (Laminaceae) and Calotropis procera (Asclepiadaceae) and pymetrozin F. Jafarbeigi, M. A. Samih, M. Zarabi, H. Izadi and S. Esmaeily The Third International Symposium on Insect Physiology, Biochemistry and Molecular Biology 2-5 July 2011 Shanghai, China (3rd IPBMB 2011. Shanghai, China)
44 Two sex life table of eggs treated of Bemisia tabaci (Genn.) (Hem.: Aleyrodidae) with two plant extracts Teucrium polium (Laminaceae) and Calotropis procera (Asclepiadaceae) and Neemarin F. Jafarbeigi, M. A. Samih, M. Zarabi, S. Esmaeily and H. Izadi The Third International Symposium on Insect Physiology, Biochemistry and Molecular Biology 2-5 July 2011 Shanghai, China (3rd IPBMB 2011. Shanghai, China)
45 Choose the best pesticide: Chemical pesticide, nano pesticide or plant extract on Agonoscena pistaciae M. Rouhani, M. A. Samih,  S Esmaeilizadeh and H. Izadi The Third International Symposium on Insect Physiology, Biochemistry and Molecular Biology 2-5 July 2011 Shanghai, China (3rd IPBMB 2011)
45 Cold hardiness and supercooling capacity in the overwintering pupae of the pistachio fruit hull borer, Arimania comaroffi
 
M. Bemani, H. Izadi, K. Mahdian and A. Khani The Third International Symposium on Insect Physiology, Biochemistry and Molecular Biology 2-5 July 2011 Shanghai, China (3rd IPBMB 2011)
46 نقش تله‌هاي مقوايي در کنترل پروانه ‌برگ‌خوار سفيد پستهOcneria terebinthina Stgr. احسان بهروزی مقدم، ساره حسین زاده و حمزه ایزدی بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، 7-4 شهریور 91 شیراز
47 اثرات کشندگي نانوسيليکا و حشره‌کش گياهي نيمارين برروي شب‌پره آردEphestia kuehniella Zeller عنا فرزان، حمزه ایزدی، حمیدرضا یزدان پناه، علی بازماندگان و محمد امین سمیع بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، 7-4 شهریور 91 شیراز
48 اثر دما بر بقاء پروانه برگ‏خوار کدوئيان Diaphania indica (Lepidoptera: Pyralidae) در شرايط آزمايشگاهي ساره حسين زاده، حمزه ایزدی، محمدامین سمیع و پیمان نامور بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، 7-4 شهریور 91 شیراز
49 بيولوژي پروانه برگ‏خوار کدوئيان  Diaphania indica (Saunders) (Lepidoptera: Pyralidae) در شرايط آزمايشگاهي ساره حسين زاده، حمزه ایزدی،  محمدامین سمیع و پیمان نامور بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، 7-4 شهریور 91 شیراز
50 بررسي دورکنندگي اسانس‌زنجبيل ( Zingiber officinale Zingiberaceae روي سه گونه حشره آفت انباري مائده ملائي، حمزه ایزدی بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، 7-4 شهریور 91 شیراز
51 اثر دماي محيط روي فيزيولوژي شفيره­هاي پروانه پوست­خوار ميوه پسته Arimania comaroffi در رفسنجان مرجان بماني، حمزه ایزدی، کامران مهدیان و محمدامین سمیع بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، 7-4 شهریور 91 شیراز
52 بررسي رابطه بين سرما سختي و قندها در پروانه پوست­خوار ميوه پسته Arimania comaroffi در رفسنجان مرجان بماني، حمزه ایزدی، کامران مهدیان و محمدامین سمیع بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، 7-4 شهریور 91 شیراز
53 تعيين سميت استامي‌پرايد و عصاره الکلي انغوزه بر پسيل معمولي پستهAgonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer در شرايط آزمايشگاه مهشيد‌سرنوشت، حمزه ایزدی، محمدامین جلالی بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، 7-4 شهریور 91 شیراز
54 اثرات زيرکشنده‌ي برخي سموم نئونيکوتينوئيد روي شاخص‌هاي زيستي پسيل معمولي پستهAgonoscena pistachio در شرايط آزمايشگاهي نجمه اميرزاده، حمزه ایزدی، محمد امين جلالی بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، 7-4 شهریور 91 شیراز
55 اثرات کشندگي و زيرکشندگي برخي سموم نئونيکوتينوئيد روي کفشدوزک‌Coccinella undecimpunctata به عنوان شکارگرپسيل معمولي پسته Agonoscena pistachio (Hem: Psyllidae) در شرايط آزمايشگاهي نجمه اميرزاده، حمزه ایزدی، محمد امين جلالی بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، 7-4 شهریور 91 شیراز
56 بررسي اثر حشره‌کشي فرمولاسيون تجاري ®Dryacide خاک دياتومه جهت کنترل 2 گونه شب پره آفت انباري نسيبه مؤذني، حمزه ایزدی جهانگیر خواجه‌علی بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، 7-4 شهریور 91 شیراز
57 بررسی اثر حشره‌کشی اسانس گیاه آویشن دنایی Thymus daenensis Celak روی شب‌پره آرد  Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) نسیبه مؤذنی، جهانگیر خواجه‌علی، حمزه ایزدی، بابک بحرینی نژاد و مجید عزیزی بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، 7-4 شهریور 91 شیراز
58 بررسي چهار دز اشعه گاما در عقيم سازي به روش نیمه عقیم سازی یا Sub-sterility حشرات نر كرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae Zell.  در شرايط آزمايشگاهي سيد جواد طباطبائي فرد، حمزه ايزدي و محمد امين سميع بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، 7-4 شهریور 91 شیراز
59 مقایسه چهار جيره غذايي مصنوعي برای پرورش كرم گلوگاه انار Ectomyelois ceartoniae Zell در شرايط آزمايشگاهي سيد جواد طباطبائي فرد، حمزه ايزدي، محمد امين سميع و مرتضي اللهياري بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، 7-4 شهریور 91 شیراز
60 تاثير سموم لوفنورون و هگزافلومرون روي طول عمر لاروها و حشرات كامل، ميزان تلفات لارو و شفيره و ميزان ظهور حشرات كامل  Ephestia figulilella سيمين خواجه پور، حمزه ايزدي و محمدجواد عصاري بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، 7-4 شهریور 91 شیراز
61 تاثير سموم لوفنورون و هگزافلومرون روي ميزان تخم ريزيGregson  Ephestia figulilella سيمين خواجه پور، حمزه ايزدي و محمدجواد عصاري بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، 7-4 شهریور 91 شیراز
62 گزارش تعدادی از کنه‌های گياه‌خوار راسته پيش‌استيگمايان (Acari: Prostigmata) درختان ميوه منطقه رفسنجان الهام محمدی، حمزه ایزدی، محمد خانجانی و محمد امین سمیع بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، 7-4 شهریور 91 شیراز
63 بررسی فون کنه‌های خاکزی راسته ميان‌استيگمايان (Acari: Mesostigmata) درختان ميوه منطقه رفسنجان الهام محمدی، حمزه ایزدی، محمد خانجانی و محمد امین سمیع بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، 7-4 شهریور 91 شیراز
64 جمع آوری و شناسایی زنبورهای گرده افشان بالاخانواده Apoidea از جنوب استان کرمان سمیه صالحی، عباس خانی، حمزه ایزدی، علیرضا منفرد، راضیه خداپرست و مرضیه ثریا بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، 7-4 شهریور 91 شیراز
65 حساسیت فرم‌های تابستانه و زمستانه پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae ، به آفتکش فوزالون
 
فیروزه پارسامنش، علی علیزاده  و حمزه ایزدی اولین همایش ملی پسته 17 اسفند 91 رفسنجان
66 پایپرونیل بوتکساید  PBO  به عنوان سینرژیست در افزایش سمیت آفتکش فوزالون روی پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae
 
فیروزه پارسامنش، علی علیزاده  و حمزه ایزدی اولین همایش ملی پسته 17 اسفند 91 رفسنجان
67 مقایسه خصوصیات رشدي کفشدوزك  Menochilus sexmaculatus (Col.: Coccinellidae)با تغذیه از شته خرزهره  Aphis nerii و تخم پروانه بید غلات  Sitotroga cerealella
 
الهام خلیلی،کامران مهدیان، شهرام حسامی و حمزه ایزدي اولین همایش ملی پسته 17 اسفند 91 رفسنجان
68 The synthesis of some new oxime ethers and investigation of pesticide activity Motahareh Irani, Reza Ranjbar Karimi and Hamzeh Izadi 21st Seminar of Organic Chemistry
69 The synthesis of some new benzoyl thioureas and investigation of pesticide activity Motahareh Irani, Reza Ranjbar Karimi and Hamzeh Izadi 21st Seminar of Organic Chemistry
70 استراتژی تحمل سرما در لاروهای پروانه چوبخوار پسته پروانه چوبخوار پسته مائده ملایی، حمزه ایزدی، احسان بهروزی اولین همایش ملی پسته، 9-10 شهریور 1393 دانشگاه باهنر کرمان
71 اثرات شیمیایي و فیزیولوژیکي آفت‌کش‌هاي اسپیروتترامات، فلونیکامید و لامبداساي‌هالترین، روي پوره سن 5 پسیل معمولي پسته حمزه ایزدی، ابوالفضل دهشیری و علی علیزاده اولین همایش ملی پسته، 9-10 شهریور 1393 دانشگاه باهنر کرمان
 
 
پایان نامه‌های دفاع شده
ردیف عنوان پایان نامه نام دانشجو مقطع سمت تاریخ دفاع
1

بیواکولوژی و سطح زیان اقتصادی پسیل پسته در منطقه رفسنجان

محمدرضا حسنی دکتری راهنمای مشترک  
2

بررسي فونستيک کنه‌هاي باغات پسته، انار و مزارع پنبه شهرستان‌هاي فردوس و بشرويه

حسین رئیسی ارشد راهنمای مشترک 31/6/1388
3

بررسي بيولوژي و شکارگري کفشدوزک Hippodamia variegate (Goez) (Col.: Coccinellidae) روي پسيل معمولي پسته Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer در شرايط آزمايشگاه

فاطمه اصغری ارشد مشاور 19/12/1388
4

بررسي اثر اسپينوزاد و اسانس گياهان مرزه و زنجبيل روي چند آفت انباري در شرايط آزمايشگاه

مائده ملایی ارشد راهنما 14/4/1389
5

بررسي اثرات زيستي و بيوشيميايي دو آفت کش روي کفشدوزک Hippodamia variegate(Goez)    با تغذيه از پسيل معمولي پسته Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer در شرايط آزمايشگاه

نجمه علیمحمدی ارشد راهنمای مشترک 8/10/1389
6

بررسي فونستيك كنه‎هاي باغات خرما، انار و مركبات شهرستان بم

آرزو اسدآبادی ارشد راهنمای مشترک 27/7/1389
7

بررسی تغییرات ذخایر غذایی لاروهای زمستان گذران پروانه برگخوار Ocneria terebintina (Lepidoptera: Lymantriidae)  سفید پسته در شهرستان رفسنجان و بررسی تاثیر سموم هورمونی بر روی لاروهای آفت

احسان بهروزی‌مقدم ارشد راهنما 27/7/1389
8

بیواکولوژی پروانه سفید برگخوار پسته در منطقه انار

راضیه پورسالاری ارشد راهنمای مشترک 8/10/1389
9

بررسی بیولوژی کرم برگ خوار کدوئیان Diaphania indica در شرایط آزمایشگاهی

ساره حسین زاده ارشد راهنما 24/12/89
10

بررسی فونستیک کفشدوزک‌ها (Coccinellidae) در کرمان

عباس علینقی‌زاده ارشد مشاور 24/12/89
11

بررسی فونستیک شپشک‌های گیاهی (Hemiptera: Coccoidea) در منطقه کرمان

محمدمهدی مهدی‌پور ارشد مشاور 24/12/89
12

بررسی چند جیره غذایی روی رشد گرم گلوگاه انار و استفاده از اشعه گاما در عقیم سازی آن

سید جواد طباطبایی ارشد راهنما 28/4/90
13

فونستیک کنه های درختان میوه و مزارع یونجه منطقه رفسنجان

الهام محمدی ارشد راهنما 24/12/90
14

مقایسه اثرات سمی و فیزیولوژیکی عصاره الکلی آنغوزه و سم استامی پراید بر روی پسیل معمولی پسته و میزان تغذیه کفشدوزک دو نقطه ای  

مهشید سرنوشت ارشد راهنما 16/12/90
15

اثرات کشندگی و زیرکشندگی برخی سموم نئونیکوتینوئدی روی پسیل معمولی پسته و شکارگرهای مهم آن

نجمه امیرزاده ارشد راهنما 16/12/90
16

مقایسه تاثیرات کشندگی و فیزیولوژیکی سم پیری­پروکسی فن (آدمیرال) با نیمارین روی پوره­های سن 5 پسیل معمولی پسته

ریحانه صادقی ارشد راهنما 17/12/90
17

اثر دمای محیط روی فیزیولوژی و تحمل سرمایی شفیره های پوست خوار میوه پسته در شرایط باغات پسته رفسنجان 

مرجان بمانی ارشد راهنما 17/12/90
18

تاثیر دو سم لوفنورون و هگزافلومرون روی بقا، طول عمر و میزان تخم‌ریزی شب‌پره کشمش  Ephestia figulilella در شرایط آزمایشگاهی

سیمین خواجه‌پور ارشد راهنما 25/4/90
19

بررسی اثر چند پاد آفت و عصاره استبرق بر دموگرافی سفیدبالک پنبهBemisia tabaci  در شرایط کنترل شده

سعیده اسماعیلی‌مقدم ارشد مشاور 16/12/90
20

اثر چند عصاره گیاهی و سم پیمتروزین بر پاراکترهای جدول زندگی سفیدبالک پنبه در شرایط کنترل شده  

فاطمه جعفربیگی ارشد مشاور 16/12/90
21

بیولوژی و کارایی کفشدوزک Oenopia conglobata روی شته سبز هلو در شرایط آزمایشگاهی

بتول مختاری ارشد مشاور 23/12/90
22

بررسی اثر چند محلول غذایی و سم روی تراکم پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer  در باغات پسته رفسنجان

محمد روحانی ارشد مشاور 15/6/90
23

بیولوژی و جدول زندگی بالتوری سبز روی پسیل معمولی پسته تیمار شده با چند پادآفت و عصاره گیاه استبرق در شرایط آزمایشگاهی 

زهرا شعبانی ارشد مشاور 15/6/90
 

بیولوژی و جدول زندگی بالتوری سبز روی پسیل معمولی پسته تیمار شده با چند عصاره گیاهی و سم آمیتراز در شرایط آزمایشگاهی 

فرانک میرزایی ارشد مشاور 15/6/90
24

بررسی امکان پرورش سنسبز یکدست پسته Acrosternum hegeeri (Hem: Pentatomidae) روی رژیم غذایی مصنوعی و مقایسه میزان کشندگی دو سم افوریا و موسپیلان

فیروزه هادوی ارشد راهنمای اول 30/7/91
25

پرورش کرم خراط روی سه جیره غذایی نیمه مصنوعی و بررسی اثرات آنها روی ویژگی های رشدی و فیزیولوژیکی آفت

منیره محمدپور ارشد راهنمای اول 30/7/91
35

بررسی اثر حشره‌کشی اسانس گیاهی آویشن دنایی، نیمارین و فرمولاسیون Dryacide®خاک دیاتومه در کنترل 2 گونه شب‌پره آفت انباری

نسیبه موذنی ارشد راهنمای اول 26/12/92
36

اثر کشندگی نانوسیلیکا (SiO2)، نانواکسیدمس CuO)) و نیمارین (neemarin®) روی بید غلات (Olivier) Sitotroga cerealella و شب‌پره آرد Ephestia kuehniella (Zeller)

رعنا فرزان ارشد راهنما 26/12/92
37

اثر دمای محیط روی فیزیولوژی و تحمل سرمایی لاروهای شب‌پره گلوگاه انار Ectomyelois Ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae) در شرایط باغ‌های انار ابرکوه

محسن حیدری ارشد راهنما 30/7/92
38

اثرات شیمیایی و فیزیولوژیکی آفت‌کش‌های اسپیروتترامات، فلونیکامید و لامبداسای‌هالوترین روی پوره سن پنج پسیل معمولی پسته

ابوالفضل دهشیری ارشد راهنما 27/9/92
 

 
 
 
 
سابقه تدریس از سال 1376
درس های تدریس شده در مقطع كارشناسي
حشره شناسی مقدماتی، حشره شناسی تکمیلی، جانور شناسی، اصول مبارزه با آفات، علف های هرز، آفات زراعی، آفات درختان میوه، آفات انباری، حشرات گرده افشان، سمشناسی، زبان تخصصی
درس های تدریس شده در مقطع كارشناسي
فیزیولوژی حشرات، روش‌ها و وسایل تحقیق در حشره شناسی، مرفولوژي حشرات، سيستماتيك حشرات، سم شناسي
درس های تدریس شده در مقطع كارشناسي
فیزیولوژی پیشرفته، روش‌های آزمایشگاهی در بیوشیمی حشرات
جایزه‌ها:
استاد برتر دانشکده در سال 88-87، استاد برتر گروه در سال 89-88،
پژوهشگر برتر گروه در سال 89-88
پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 90-89
پژوهشگر برتر گروه در سال 90-91
پژوهشگر برتر استان کرمان در سال 1393
استاد برتر گروه با انتخاب  دانش آموختگان در سال 92-91
استاد برتر گروه با انتخاب دانش آموختگان در سال 92-93
پژوهشگر برتر گروه در سال 95-94

5.3/10 (تعداد آرا 158 نفر )


کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ولی عصر رفسنجان می باشد