ارتباط با من

دکتر احمد حسینی
نام و نام خانوادگی : دکتر احمد حسینی
پست الکترونیک : hosseini@vru.ac.ir
سمت : عضو هیات علمی
بیوگرافی : احمد حسینی ، متولد سال 1354، استان فارس (لارستان)، متاهل، دارای یک فرزند
سوابق تحصیلی : • دیپلم: علوم تجربی ، دبیرستان سلمان فارسی، شیراز
• کارشناسی: گیاهپزشکی، دانشگاه شیراز، از سال 1373 تا 1377
• کارشناسی ارشد: بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه شیراز ، از سال 1377 تا 1380
• دکترای تخصصی: ویروس شناسی گیاهی، دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی کرج، از سال 1384 تا 1389
سوابق شغلی : عضو هیات علمی گروه گیاهپزشکی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان از سال 1380 تا کنون
 
 • جوایز و پاداش­ها
 • رتبه اول کنکور کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی کشور
 • رتبه اول کارشناسی گیاهپزشکی دانشگاه شیراز
 • رتبه دوم کارشناسی ارشد ورودی 77 دانشگاه شیراز
 • استفاده از فرصت مطالعاتی 9 ماهه در دانشگاه Bologna ایتالیا
 
 • وضعیت فعلی استخدامی:
      استادیار، رسمی قطعی- گروه گیاهپزشکی- دانشکده کشاورزی-دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
 
 • فعالیتهای آموزشی:
            از سال 1380 تا کنون
 • دروس تدریس شده مقطع کارشناسی:
 • ویروس­ها و پروکاریوت­های گیاهی، بیماری­های گیاهان زراعی، بیماریهای درختان میوه، بیماری شناسی گیاهی، مدیریت بیماریهای گیاهی، میکروبیولوژی عمومی، اکولوژی، علفهای هرز و کنترل آنها،
 • دروس تدریس شده مقطع کارشناسی ارشد:
 • ویروس شناسی گیاهی، روش­ها و وسایل تحقیق در بیماری شناسی گیاهی، بیماری­های مهم ویروسی و ویروییدی
 • دروس تدریس شده مقطع دکتری:
 • بیوتکنولوژی
 
 • فعالیتهای پژوهشی:
 
 • مشخصات پایان نامه دوره کارشناسی ارشد:
 • مقايسه بيولوژيكي،سرولوژيكي وفيزيكوشيميايي ويروسهاي رشته اي مرغ از شيراز و كرج
 • استاد راهنما: دکتر کرامت اله ایزدپناه، اساتید مشاور: دکتر ضیاءالدین بنی هاشمی
 
 • مشخصات پایان نامه دوره دکتری:
 • بررسی خصوصیات مولکولی، تنوع و جایگاه تاکسونومیکی ویروس رشته ای مولد موزائیک مرغ جدایه کرج و جدایه های مرتبط
 • اساتید راهنما: دکتر مینا کوهی حبیبی و دکتر کرامت اله ایزدپناه، اساتید مشاور :دکتر غلامحسین مصاحبی، دکتر Concepcion Rubies Autonell و دکتر Claudio Ratti .
 •  
 • مقالات علمی و پژوهشی:
Hosseini, A., Koohi Habibi, M., Izadpanah, K., Mosahebi, G.H., Rubies-Autonell, C. and Ratti, C. 2010. Characterization of a filamentous virus from Bermuda grass and its molecular serological and biological comparison with Spartina mottle virus. Archive of Virology. 155:1675–1680
 
Hosseini, A. and Izadpanah, K. 2005. Biological, serological and physicochemical properties of Bermuda grass filamentous viruses from Iran. Parasitica. 61(1):55-61.

Soleimani, P., Hosseini, S. and Hosseini, A. 2012. Detection Of Some Viral Disease Of Faba Bean From Dezful In Iran. Advances in Enviromental Biology.
 
Soleimani, P., Hosseini, S. and Hosseini, A. 2014. Distribution of some viral disease on pepper (Capsicum annum) plants in Dezful fields from Iran. Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences. 3: 111-114.
 
Rabiei, S., Hosseini, S. and Hosseini, A. 2015. Occurrence and distribution of some sunflower viruses from sunflower fields in Kerman and Isfahan provinces, Iran. Archives of Phytopathology and Plant Protection. 1: 223-228
 
 
 • مقالات چاپ شده در همایش­ها:
 A. Hosseini and K. Izadpanah. 2005. Biological, serological and physicochemical properties of Bermuda grass filamentous viruses from Iran. 10th Conference on Viral Diseases of Gramineae in Europe , Louvain-la-Neuve, Belgium, May 2005.
 
A. Hosseini and K. Izadpanah. 2002. Properties of Bermuda grass filamentous viruses from Shiraz and Karaj . Proceeding of the 15th Iranian Plant Protection Congress. Razi University of Kermanshah. 7-11 Sept. pp: 190-191
E. Sedaghati, A. Hosseini, P. Khodaigan, M. Raghami, E. Mohammadi. 2005. Report of some species of Arbuscular Mycorrhiza fungi from pistachio orchards in Rafsanjan, Iran. IV International Symposium of Pistachios and Almonds, May 2005.


ربیعی، س.،  حسینی، ث. و حسینی، ا. 1390. شناسایی و تعیین پراکندگی ویروس وای سیب زمینی و سایر پوتی ویروسهای آلوده کننده مزارع آفتابگردان استان کرمان. کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی، زنجان. 
 • داوودی، ز.، حسینی، ثحسینی، ا. و سلیمانی، پ. 1391. شناسایی و تعیین پراکندگی ویروس موزاییک زرد لوبیا در مزارع باقلا شهرستانهای جیرفت و دزفول. همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار، رامهرمز.
 
 • داوودی، ز.، حسینی، ث. و حسینی، ا. 1391. مقایسه ویژگی های بیولوژیکی دو جدایه ویروس موزاییک زرد لوبیا از استان‌های کرمان و خوزستان. کنگره ملی کشاورزی ارگانیک اردبیل.
 
 • ربیعی، س.،  حسینی، ث. و  حسینی، ا. 1391. شناسایی و تعیین پراکندگی ویروس موزاییک زرد لوبیا و ویروس موزاییک معمولی لوبیا در شهرستان جیرفت. کنگره ملی کشاورزی ارگانیک اردبیل.
 
 • ربیعی، س.،  حسینی، ث. و  حسینی، ا. 1391. شناسایی و بررسی ویژگی‌های بیولوژیکی ویروس وای سیب زمینی (PVY) جدا شده از مزارع آفتابگردان استان اصفهان. همایش ملی مدیریت کشاورزی جهرم.
 
 • پورحسن، ا.، حسینی، ا. و حسینی، ث. 1391. شناسایی ویروس موزاییک خیار جدا شده از مزارع اسفناج شهرستان رفسنجان با روش RT-PCR. همایش ملی مدیریت کشاورزی جهرم.
 
 • داوودی، ز.، حسینی، ث.، حسینی، ا. و سلیمانی، پ. 1392. ارزیابی مقاومت ارقام  لوبیا نسبت به دو جدایه­ی BYMV و حذف ویروس در گیاهان آلوده با حرارت درمانی. کنگره ملی کشاورزی ارگانیک اردبیل.
 
 • ربیعی، س.،  حسینی، ث  حسینی، ا. و محمدی، ا. 1391. جداسازی ویروس موزاییک زرد لوبیا (BYMV;Bean Yellow Mosaic Virus) برای اولین بار از مزارع آفتابگردان استان اصفهان. کنگره ملی کشاورزی ارگانیک اردبیل.
 
 • مولاپور، س.، حسینی، ا. و حسینی، ث. 1392. شناسایی و تعیین پراکندگی ویروس موزاییک معمولی لوبیا در مزارع لوبیای استان زنجان. کنگره سنندج.
 
 • طرح­های پژوهشی:
 • تعیین آلودگی و پراکنش ویروس های مولد موزاییک و زردی باقلا در مزارع باقلای شهرستان دزفول
 • ردیابی و تنوع بیولوژیکی و مولکولی برخی از جدایه های پوتی ویروس آلوده کننده حبوبات در استان کرمان
 
 • راهنمایی پایان نامه­های کارشناسی ارشد:
شناسایی و تعیین پراکنش پو‌تی‌ویروس­های غالب در مزارع آفتابگردان استان اصفهان، سمیرا ربیعی

3.7/10 (تعداد آرا 17 نفر )


کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ولی عصر رفسنجان می باشد