ارتباط با من

دکتر غلامحسین آقابزرگی (Dr. H. Aghabozorgi)
نام و نام خانوادگی : دکتر غلامحسین آقابزرگی (Dr. H. Aghabozorgi)
پست الکترونیک : h.aghbozorgi@vru.ac.ir
سمت : عضو هیات علمی رسمی قطعی در مرتبه استادیاری
سوابق تحصیلی : کارشناسی( دبیری ریاضی): دانشگاه شهید باهنر کرمان ---------------کارشناسی ارشد( ریاضی محض - جبر): دانشگاه آزاد کرمان ----------- دکتری( ریاضی محض - جبر): دانشگاه یزد
سوابق شغلی : دارای 24 سال سابقه تدریس در دروس ریاضی و آمار و احتمال در آموزش و پرورش و دانشگاههای آزاد کرمان ، پیام نور رفسنجان و دانشگاه ولی عصر (عج) --------------------------------------------------------------------- سوابق اجرایی: مدیرکل امور دانشجویی - مدیرکل طرح و برنامه - سرپرست دفتر استعدادهای درخشان - مدیردفتر ارتباط با صنعت - نماینده وزیر علوم در هیات نظارت در دانشگاه ولی عصر (عج) به مدت 4 سال - ریاست پردیس دانشگاه به مدت 2 سال

 

Papers

[1] H. Aghabozorgi, B. Davvaz and M. Jafarpour, Nilpotent groups derived from hypergroups. J. Algebra 382 (2013), 177-184.

[2] H‎. ‎Aghabozorgi‎, ‎M‎. ‎Jafarpour and B‎. ‎Davvaz‎, Enumeration of Varlet and Comer hypergroups ‎, ‎The electronic journal of combinatorics 18 (2011)‎, ‎#P131.

[3] H‎. ‎Aghabozorgi, ‎B‎. ‎Davvaz and M‎. ‎Jafarpour‎, Solvable polygroups and derived subpolygroups‎, Comm. Algebra, 41(8)(2013), 3098-3107.

[4] M‎. ‎Jafarpour‎, ‎H‎. ‎Aghabozorgi and B‎. ‎Davvaz‎, On nilpotent and solvable polygroups‎, ‎Bulletin of the Iranian Mathematical Society‎, ‎39(3)(2013), 487-499.

[5] M‎. ‎Jafarpour‎, ‎H‎. ‎Aghabozorgi and B‎. ‎Davvaz‎, Solvable groups derived from hypergroups‎, Journal of Algebra and its Applications, Vol. 15, No. 4 (2016) 1650067 (9 pages). ‎

 

[6] M.M.Zahadi, A. Hasankhani and G.H.A. Bozorgee, Some equivalent conditions of fuzzy prime dual ideals in a BCK-algebra,Scientiae MathematicaeVol. 2, No. 3(1999), 361-371

 

[7] M.M.Zahadi, A. Hasankhani and G.H.A. Bozorgee, Some problems and counter examples on BCI (BCK)-Algebra, Scientiae Mathematicae Vol. 3, No. 1(2000), 33-36.

 

[8] M‎. ‎Jafarpour‎, ‎H‎. ‎Aghabozorgi and B‎. ‎Davvaz,On derived of some polygroups and generalized alternative polygroups, Italian Journal of pure and Applied Mathematics, 38(2017) 8-17.
 

[9] M. ‎Jafarpour‎, ‎H‎. ‎Aghabozorgi and B‎. ‎Davvaz,A class of hyperrings connected to preordered generalized $Gamma$-rings, European Journal of Combinatorics, Vol.44, part B(2015), 236-241.

 

[10] M. ‎Jafarpour‎, ‎H‎. ‎Aghabozorgi and V. Leoreanu-Fotea, On Sperner (semi)hypergroupsEuropean Journal of Combinatorics, Vol.44, part B(2015), 231-235.


[11] H‎. ‎Aghabozorgi‎, I. Cristea  and ‎M‎. ‎Jafarpour, On complementable semihypergroups, Comm. Algebra, 44(4)(2016)1740-1753.
 

[12] ‎T. Zare, M. ‎Jafarpour‎ and  ‎H‎. ‎Aghabozorgi On weak Γ-(semi)hypergroupsCogent Mathematics (2017), 4: 1290192.

 

[13] ‎T. Zare, M. ‎Jafarpour‎ and  ‎H‎. ‎Aghabozorgi Good strongly regular relations on weak Γ-(semi)hypergroupsJournal of Algebra and Related Topics,Vol. 5, No 1, (2017), pp 1-10.

Proceeding of Conference


[1] H. AghabozorgiA new strongly regular relation on hypergroups, The 44nd Annual Iranian Mathematics Conference, Ferdowsi University of Mashhad, (2013).

[2] H‎. ‎Aghabozorgi‎, ‎M‎. ‎Jafarpour and B‎. ‎Davvaz‎, Generalized Commutators on Polygroups and Hypergroups, ‎The 6th Group Theory Conference of Iran, (2014).

[3] H‎. ‎Aghabozorgi‎, ‎M‎. ‎Jafarpour, Enumeration polygroups of order 2, 3 and 4 up to isomorphism, The 45th Annual Iranian Mathematics Conference, Semnan, Iran, (2014).

[4] H‎. ‎Aghabozorgi‎, ‎M‎. ‎Jafarpour, Strongly Sperner (semi)hypergroups, The Third Biennial International Group Theory Conference, Mashhad, Iran, (2015).

[5] H‎. ‎Aghabozorgi‎, ‎M‎. ‎Jafarpour, Some results on complementable semihypergroups, The 46th Annual Iranian Mathematics Conference, Yazd, Iran, (2015).

[6] H‎. ‎Aghabozorgi‎, ‎M‎. ‎Jafarpour, Construction of polygroups by groups, The 8th Iranian Group Theory Conference, Tabriz, Iran, (2016).

[7] H‎. ‎Aghabozorgi‎, ‎M‎. ‎Gholami, On weak soft polygroups, The 4th Seminar on Algebra and its Applications, Ardabil, Iran, (2016).


5/10 (تعداد آرا 53 نفر )


کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ولی عصر رفسنجان می باشد