ارتباط با من

پژمان خدایگان
نام و نام خانوادگی : پژمان خدایگان
پست الکترونیک : pkhodaygan@vru.ac.ir
سمت : دانشیار رسمی- قطعی پایه 17، گروه گیاهپزشکی
بیوگرافی : متولد 1356. زاهدان. متاهل
سوابق شغلی : عضو هیات علمی گروه گیاهپزشکی از سال 1382 تاکنون.
عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی از سال 1391 تا 1393.
مدیر داخلی نشریه علوم و فنون پسته از اسفند ماه 1392 تا شهریور ماه 1393.
مدیر گروه گیاهپزشکی از شهریور ماه 1393 تا شهریور ماه 1395.
عضو شورای سلامت و ایمنی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه از اردیبهشت ماه 1395.
عضو کارگروه تخصصی نظارت و ارزیابی دانشگاه از اردیبهشت ماه 1396.
مدیر امور دانشجویی از مهر ماه 1396 .
. تلفن تماس 03431312018
نمابر: 03431312042
سوابق تحصیلی

مقطع رشته تحصیلی محل تحصیل سال
دیپلم علوم تجربی دبیرستان دانشگاه سیستان و بلوچستان 1370-74
کارشناسی مهندسی کشاورزی.گیاه‌پزشکی دانشگاه ولی عصر رفسنجان 1374-78
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی. بیماری شناسی گیاهی بیماری شناسی گیاهی دانشگاه تهران 1379-82
دکتری تخصصی بیماری شناسی گیاهی پروکاریوت‌های بیماری زای گیاهان دانشگاه تربیت مدرس 1385-89
 
پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی امکان کنترل بیولوژیک بیماری سیاهک پنهان گندم توسط برخی از عوامل آنتاگونیست باکتریایی به راهنمایی دکتر حسن رضا اعتباریان و مشاوره دکتر محمد ترابی و دکتر غلام خداکرمیان.

رساله دکتری: بررسی موقعیت تاکسونومیکی برخی از جدایه های غیر عادی Pseudomonas syringae در ایران به راهنمایی دکتر حشمت الله رحیمیان و مشاوره دکتر مسعود شمس بخش و دکتر علی برزگر.

دوره کوتاه مدت آموزشی: دانشگاه جاکوب آلمان.

زمینه‌های تحقیقاتی: مطالعات تاکسونومیکی و بیماری شناسی پروکاریوت‌های بیمارگر گیاهی، کنترل بیولوژیک. 


سوابق آموزشی

مدرس مقطع دانشگاه
ویروس و پروکاریوت‌های بیماریزای گیاهان کارشناسی- گیاهپزشکی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پروکاریوت‌های بیمارگر گیاهی کارشناسی ارشد- بیماری شناسی گیاهی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
ژنتیک مولکولی کارشناسی ارشد- بیوتکنولوژی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
میکروبیولوژی کارشناسی ارشد- بیوتکنولوژی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پروکاریوت‌های بیمارگر گیاهی کارشناسی ارشد- بیماری شناسی گیاهی دانشگاه تربیت مدرس
پروکاریوت‌های بیمارگر گیاهی کارشناسی ارشد- بیماری شناسی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
پروکاریوت‌های بیمارگر گیاهی کارشناسی ارشد- بیماری شناسی گیاهی پردیس البرز دانشگاه تهران
پروکاریوت‌های بیمارگر گیاهی کارشناسی ارشد- بیماری شناسی گیاهی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
ویروس و پروکاریوت‌های بیماریزای گیاهان کارشناسی- گیاهپزشکی دانشگاه ولی عصر رفسنجان
میکروبیولوژی عمومی کارشناسی- باغبانی دانشگاه ولی عصر رفسنجان
بیوتکنولوژی دکتری-بیماری شناسی گیاهی دانشگاه ولی عصر رفسنجان
پروکاریوت‌های بیمارگر گیاهی کارشناسی ارشد- بیماری شناسی گیاهی دانشگاه ولی عصر رفسنجان
فیزیولوژی پارازیتیسم کارشناسی ارشد- بیماری شناسی گیاهی دانشگاه ولی عصر رفسنجان
بیماری شناسی گیاهی مولکولی کارشناسی ارشد- بیماری شناسی گیاهی دانشگاه ولی عصر رفسنجان
میکروبیولوژی کارشناسی ارشد- بیوتکنولوژی دانشگاه ولی عصر رفسنجان
روش‌های آزمایشگاهی در تشخیص پروکاریوت‌ها دکتری- بیماری شناسی گیاهی دانشگاه ولی عصر رفسنجان
همکاری با نشریات

داوری در مجلات

 
بیماری‌های گیاهی

 حفاظت گیاهان

 گیاهپزشکی

 دانش گیاهپزشکی ایران

Journal of Crop Protection

Journal of Plant Pathology

Journal of Phytopathology

 عضو هیات تحریریه مجله دانش گیاهپزشکی ایران

 

سوابق پژوهشی

طرح‌های تحقیقاتی به انجام رسیده:
 
1- بررسي امکان کنترل بیولوژیک برخی از عوامل بیماریزای خاکزاد گندم و جو ( ویژه توسعه کشاورزی کشور).

2- جداسازي، شناسايي و خالص سازي قارچهاي ميكوريز آربوسكولار همزيست ريشه پسته در شهرستان رفسنجان.

3- بررسي استرين‌هاي عامل شانكر باكتريايي هسته‌دارها در استان كرمان.

4- بهینه سازی روش ردیابی پروکاریوتهای سخت رشد مرکبات و ارزیابی سلامت هسته‌های اولیه آنها.


5- بررسی سلامت درختان شناسنامه دار زیتون و پسته از نظر آلودگی به عوامل فیتوپلاسمایی و تهیه پروتکول شناسایی آنها به جهت صدور گواهی سلامت.

6- راه‌اندازی کلکسیون کشت باکتری‌های همراه با گیاهان در جنوب شرق ایران.

مقالات منتشر شده در مجلات علمی-پژوهشی:


1- پژمان خدايگان، حسن رضا اعتباريان، غلام خداكرميان و محمد ترابي. 1385. بررسی امکان کنترل بیولوژیک بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم توسط برخی از جدایه های سودوموناس. مجله علوم کشاورزی ایران. 4. 717-707.
 
2- پژمان خدایگان ، حشمت الله رحیمیان، مسعود شمس بخش و علی برزگر. 1389. بیماری لکه برگی باکتریائی خاکشیر تلخ ناشی از یک پاتووار مشابه با Pseudomonas syringae pv. maculicola. فصلنامه بیماری‌های گیاهی. 3. 247-235.

3- نرگس فلاحی چرخابی، مسعود شمس‌بخش، حشمت الله رحیمیان، پژمان خدایگان. 1390. شناسايي جدايه‌هاي Brenneria nigrifluens. فصلنامه بیماری‌های گیاهی. 3. 277-263.

4- پژمان خدایگان، ابراهیم صداقتی، فائقه شرافتی. 1390. جداسازی Enterobacter nimipressuralis  همراه با بیماری چوب خیس از درختان نارون شهرستان رفسنجان. فصلنامه بیماری‌های گیاهی. 4. 484-483.

5- پژمان خدایگان، ابراهیم صداقتی، اکبر حسینی پور، ساره بقایی راوری. 1391. بررسی بیماری شانکر درختان میوه هسته‌دار و اثر ضد باکتریایی برخی اسانس‌های گیاهی بر باکتری عامل آن در استان کرمان. فصلنامه بیماری‌های گیاهی. 3. 317-303.

6- پژمان خدايگان، حشمت الله رحیمیان، مسعود شمس‌بخش، ماتیوس اولریخ و هلگه وینگارت. 1392. بیماری لکه‌زاویه‌ای ختمی خواب‌آلود ناشی از یک پاتووار مشابه با Pseudomonas syringae pv. syringae. فصلنامه بیماری‌های گیاهی. 1. 15-1.

 
7- Baghaee Ravari, S., Moslemkhani, C. and Khodaygan, P. 2013. Assessment of genetic variability of prevalent pectinolytic bacteria causing potato tuber soft rot in eastern Iran. Journal of Plant Pathology, 95 (1), 105-111.
 
8- A. Lagzian, R. Saberi Riseh, P. Khodaygan, E. Sedaghati & H. Dashti. 2013. Biocontrol performance evaluation of spontaneous mutants of Pseudomonas fluorescens VUPf5 generated during proliferation. Archives of Phytopathology and Plant Protection. 46, 1-9.

9- A. Lagzian, R. Saberi Riseh, P. Khodaygan, E. Sedaghati & H. Dashti. 2013. Introduced Pseudomonas fluorescens VUPf5 as an important biocontrol agent for controlling Gaeumannomyces graminis var. tritici the causal agent of take-all disease in wheat. Archives of Phytopathology and Plant Protection. 46, 10-23.

10- P. Khodaygan, C. Moslemkhani, M. Moradi & H. Habibi. 2014. Molecular identification of 16S rII phytoplasma group in commericial pistachio cultivars in Iran. Archives of Phytopathology and Plant Protection, 47(12). 1400-1407.

11- فائقه شرافتی، پژمان خدایگان، مهدی آزادوار، ابراهیم صداقتی، روح الله صابری ریسه، خشنود نوراللهی. 1392. شناسایی و بررسی مقایسه‌ای عامل بیماری شانکر باکتریایی مرکبات در استان ایلام.  مجله علمی کشاورزی دانشگاه شهید چمران. 36(4).23-11.
 
12- E. Mahmoudi, S. Tarzaban, P. khodaygan, A. Abed. 2013. Acyl homoserin lactone mimic compounds from plants excite quorum sensing related behaviors in Chromobacterium violaceum CV026 and Pectobacterium carotovorum. International Journal of Forest, Soil and Erosion (IJFSE). 3 (4). 141-145.

13- F. Alavi Nejad, R. Saberi-Riseh, P. Khodaygan, R. Ranjab Karimi. 2014. Biological control of take-all disease by isolates of Pseudomonas fluorescens and biosynthesis of silver nanoparticles by the culture supernatant ofPseudomonas fluorescens CHA0. Archive of Phytopathology and Plant Protection, 47(14). 1752.1763.

14- F. Sherafati, P. Khodaygan, M. Azadvar, E. Sedaghati, R. Saberi-Riseh, S. Baghaee-Ravari. 2014. Association of Pantoea agglomerans with the citrus bacterial canker disease in Iran. Journal of Crop Protection, 3(3). 345-355.

 
15- سید رضا فانی، محمد مرادی، مهدیه علیپور، عبدالحمید شرافتی،مهدی محمدی مقدم،ابراهیم صداقتی، پژمان خدایگان. 1392. کارآیی سویه های بومی Trichoderma harzianum در بیوکنترل گموز پسته. دانش گیاهپزشکی ایران, 44 . (2). 243-252.
 
16- Esmail Mahmoudi, Safoura Tarzaban, Pejman Khodaygan. 2014. Dual behaviors of plants against bacterial quorum sensing: inhibition or excitation. Journal of Plant Pathology. 96. 295-301.

17. Nasim Sedighian, Masoud Shams-Bakhsh, Ebrahim Osdaghi and Pejman Khodaygan. 2014. Etiology and host range of bacterial leaf blight and necrosis of squash and muskmelon in Iran. Journal of Plant Pathology. 3. 507-514.

 
18- سید ابولفضل سبد قاسمی، اکبر حسینی پور، پژمان خدایگان، حسین معصومی، 1394. وقوع بیماری آتشک به با عامل Erwinia amylovora در استان کرمان. فصلنامه بیماری‌های گیاهی. جلد 52 شماره 2. صفحات 280-277.

19- رقیه حاتمی گیگلو، پژمان خدایگان، ساره بقایی راوری، 1393. شناسایی عوامل ایجاد بیماری باکتریایی پوسیدگی نرم و ساق سیاه سیب زمینی در استان اردبیل. حفاظت گیاهان. جلد 29 شماره 2 .صفحات  282-273.

20- حکیمه حبیبی و پژمان خدایگان، 1394. گزارش همراهی .Stenotrophomonas sp با بیماری لکه برگی و شانکر هسته داران. فصلنامه بیماریهای گیاهی.جلد 51 شماره 1. صفحات 106-103.

21- آرزو لگزیان، روح الله صابری، پژمان خدایگان. 1393. مقایسه اثر بسترهای کشت آلی روی میزان جمعیت تیپ وحشی و تیپ جهش‌یافته باکتری بیوکنترل Pseudomonas fluorescens VUPf5. مجله کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی.3 (2). 139-150.

 
 ‌22- نرگس فلاحی چرخابی، مسعود شمس بخش، حشمت الله رحیمیان، پژمان خدایگان، محمد حسن رستگار. 1394. تعیین ویژگیهای جدایه های Pseudomonas syringae pv. syringae  عامل بیماری بلایت باکتریایی گندم  در استان کرمان  و ارزیابی ژنوتیپهای  ایرانی گندم نسبت به آن. آفات و بیماریهای گیاهی. جلد 83 شماره 1 .صفحات 50-39.

23- کبری مسلم خانی، ساره بقایی راوری، پژمان خدایگان. 1394. مشکلات پیش روی تشخیص فیتوپلاسماها با استفاده از آزمون Nested PCR. حفاظت گیاهان. (پذیرفته شده و در نوبت چاپ).

 
24- Samaneh Kazemi-Zaromi, Sareh Baghaee-Ravar, Pejman Khodaygan and Mahrokh Falahati-Rastegar. 2015. Screening bactericidal effect of Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum strains against causal agent of potato soft rot. Journal of Basic Microbiology. 55. 1-10.
 
25- الهام اکبری مقدم، روح اله صابری‌ریسه، پژمان خدایگان،حسین علایی. 1394 بررسی قابلیت کنترل کنندگی تعدادی از جدایه های سودوموناد فلورسنت روی بیماری بوته میری  خیار. مجله کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی.2 .77 تا 88.

26- پژمان خدایگان، محمد ادبی فیروزجایی، فرید بیگی، روح الله صابری ریسه. 1394. بررسی امکان کنترل بیماری بلاست مرکبات با استفاده از عصاره بذر گلپر و مخمرهای رورست. مجله کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی. 2. 109 تا 119.

27- ابراهیم صداقتی، زهره هنرجو، حسین علایی، پژمان خدایگان. 1395.بررسی میزان آلودگی  خوراک پرندگان به قارچ Aspergillus در برخی استان های کشور. دانش گیاهپزشکی ایران. 1. 51 تا 63.

28- مرضیه یزدان‌پناه، ابراهیم صداقتی، پژمان خدایگان، حسین علایی. 1396. شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی قارچ های میکوریز آربسکولار همزیست با ریشه پسته در استان کرمان. مجله علوم و فنون پسته. (پذیرفته شده و در نوبت چاپ).

29- علی علیزاده، آرزو علیپور، پژمان خدایگان. 1396.  ارزیابی تجزیه ی زیستی آفت کش دیازینون توسط باکتری های بومی جداشده از خاک های آلوده. زیست شناسی میکروارگانیسم‌ها. (پذیرفته شده و در نوبت چاپ).

 
30- S. Karimi, H, Izadi, A. Askari, P, Khodaygan, N, Bagheri. 2017. Variation in bacterial endosymbionts associated with the date palm hopper, Ommatissus lybicus populations. Bulletin of Entomological Research. (Accepted).

31- M. Rostami., N. Hasanzadeh., P. Khodaygan., A. Riahi- Madvar. 2017. Isolation and Identification of Ice Nucleation Active Bacteria from Pistachio Orcards of Kerman Province, Iran. 2017. Journal of Plant Pathology. (Accepted).


 

مقالات ارائه شده در همایش‌های علمی:

1- E. Sedaghati, P. Khodayegan, M. Nadi, A. Hosseyni, H. Alayi. 2011. Morphological identification of arbuscular mycorrhiza fungi associated with pistachio rhizospher in rafsanjan, Iran. Proceedings of the 2nd International Conference for Development of Environmental Engineering Education.Ošice, Slovak Republic.

2- E.Sedaghati, R. Rahmani ,P.Kohdaygan and M.Nadi. 2012. Morphological identification of Aspergillus speices isolated from fresh grape and raisin in rafsanjan markets. proceedings of the first international symposium on mycotoxins in nuts and dried fruits. Damghan, Iran.

3- R.Rahmani, E.Sedaghati, P.Khodaygan, R.Saberi and M.Moradi, 2012. Prevalence of Aspergillus species in vineyards in west Azarbayjan. proceedings of the first international symposium on mycotoxins in nuts and dried fruits. Damghan, Iran.

4- E.Sedaghati, P.Kohdaygan, S. Kocsube, J. Varga  and M.Nadi, 2012.  Evalutiaon of ochratoxin A production by aspegillus ochraceus group isolated from oistachio orchads. proceedings of the first international symposium on mycotoxins in nuts and dried fruits. Damghan, Iran.

5- محمد کاظم زاده، پژمان خدایگان، فریدون پاداشت، ابراهیم صداقتی. 1390. تاثير برخي عوامل بيوكنترل باكتريايي در جوانه‌زني و بيماري‌زايي سختینه ‌های Rhizoctonia solani عامل بيماري سوختگي غلاف برنج. نخستین همایش توسعه کنترل بیولوژیک ایران. 

6- سمیرا مولاپور، پژمان خدایگان، ابراهیم صداقتی.1391. معرفی باکتری Pantoea agglomerance به عنوان عامل بیماری سوختگی برگ لوبیا در استان زنجان. ششمین همایش یافته های پژوهشی در کشاورزی.

7- فائقه السادات علوی نژاد، روح الله صابری،زضا رنجبر کریمی، پژمان خدایگان. 1391. بررسي اثر نانوذرات نقره بر روي رشد ريسه هاي قارچ Gaumannomyces graminis var. titici عامل بيماري پاخوره گندم. ششمین همایش یافته های پژوهشی در کشاورزی.

8- آرزو لگزیان،روح الله صابری، پژمان خدایگان، حسین دشتی، ابراهیم صداقتی. 1391. مقایسه اثر برخی محیط‌‎‌های کشت‌ طبیعی در میزان جمعیت باکتری VUPf5 Pseudomonas fluorescens. ششمین همایش یافته های پژوهشی در کشاورزی.

9- رقیه حاتمی گیگلو، پژمان خدایگان، ساره بقایی راوری. 1392. شناسایی عامل بیماری ساق‌سیاه و پوسیدگی نرم سیب‌زمینی و ارزیابی شدت بیماری در استان اردبیل. همایش ملی پدافند غیر عامل.

 
10- Samaneh Kazemi, Sareh Baghaee-Ravari, Pejman Khodaygan, Mahrokh  Falahati Rastegar. 2014. Bacteriocin, a new approach to control of plant disease . New Ideas in Agriculture.
 
11- سمانه کاظمی، ساره بقایی راوری، پژمان خدایگان، ماهرخ فلاحتی رستگار. 1393. بررسی دامنه فعالیت ضدباکتریایی جدایه های Pectobacterium caratovurum subsp. caratovurum علیه  چند جنس مهم بیمارگر گیاهی. هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی.

 
خلاصه مقالات ارائه شده در همایش‌های علمی:
 
1- Sedaghati, E., Hosseini, A., Khodaygan, P., Raghami, M. & Mohammadi Goltapeh, M. 2005. Report of some species of arbuscular mycorrhza fungi from pistachio orchards in rafsanjan, Iran. IV International symposium on pistachio and almond. 

2- Falahi Charkhabi, N., Shamas-Bakhsh, M., Rahimian, H. & Khodaygan, P. 2008. Detection and Identification of Brenneria nigrifluens by polymerase chain reaction.2ed International student conference of biotechnology.

3- Ebrahim Sedaghati, Gyöngyi Szigeti , Ali Zarei, Ali Naseri, Sándor Kocsubé, Csaba Vágvölgyi, Pejman khodaygan and János Varga. 2011. Molecular identification of Aspergillus species recovered from otomycosis case in khozestan province. 1st Iranian Conference on Medical Mycology. Sari. Iran.

4- Ebrahim Sedaghati, Gyöngyi Szigeti , Ali Zarei, Ali NaseriSándor Kocsubé, Csaba Vágvölgyi, Pejman khodaygan and János Varga. 2011. Antifungal susceptibilities of Aspergillus sectin Nigri species isolated from otomycosis cases in Khozestan province. 1st Iranian Conference on Medical Mycology. Sari. Iran.

5- M.Moradi, N. Doraki,P.Khodaygan.M.Rohani, 2011. Antagonistic potentioal of yeast strains against Aspergillus flavus in pistachio. The 1nd International Symposium on Mycotoxins in Nuts and Dried Fruits, Damghan, Iran.

6- M.Doraki, M.Moradi, P.Khodaygan, A..sherafathi, M.Mohammadi-Moghadam, 2011. Biocontrol of Aspergillus flavus using bacterial strains isolated from pistachio orchards. The 1nd International Symposium on Mycotoxins in Nuts and Dried Fruits. Damghan, Iran.

7- E.Sedaghati, M.J.Nikkhah, R.Zare, M.Nadi, P.khodaygan, 2011. Icidance of Aspergillus species in main Pistachio area in Iran, The 1nd International Symposium on Mycotoxins in Nuts and Dried Fruits. Damghan, Iran.

8- E. Sedaghati, P. Khodaygan, M. Nadi , A. Hosseyni, 2011. Study on Suitability of Onion Seedlings as a Trap culture for Purification of Arbuscular Mycorrhizal Fungi, 2nd International Conference for Development of Environmental Engineering Education, Ošice, Slovak Republic.

 
9- حسن رضا اعتباریان، پژمان خدایگان، حمید روحانی و محمد ترابی. 1381. ارزیابی جدایه‌های Trichoderma در کنترل بیولوژیک بیماری سیاهک معمولی پنهان گندم. پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. کرمانشاه.

10- پژمان خدایگان، حسن رضا اعتباریان، غلام خداکرمیان و محمد ترابی. 1383. کنترل بیولوژیک بیماری سیاهک پنهان گندم توسط یرخی از استرینهای آنتاگونیست باکتریایی. شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. تبریز 


11- ابراهیم صداقتی، ابراهیم محمدی گل تپه، محمد رقامی، پژمان خدایگان، محسن خانی. 1386. معرفي و توصیف چند گونه  قارچ ميکوريز آربوسکولار. چهارمین کنفراس علمی پژوهشی کشاورزی سراسر کشور.

12- پژمان خدایگان، اکبر حسینی پور، ابراهیم صداقتی، الهام توسلی و فاطمه شکاری. 1387. بررسی استرین‌های عامل شانکر باکتریایی هسته‌داران در استان کرمان و مقایسه اثرات ضد باکتریایی تعدادی از اسانس‌های گیاهی در کنترل آن. هجدهمین کنگره گساهپزشکی ایران. همدان.

13- صفورا ترزبان، اسماعیل محمودی، پژمان خدایگان، عباس عابد. 1391. القاء حدنصاب حسگری و تولید رنگدانه ویولاسئین در باکتری Chromobacterium violaceum CV026 توسط عصاره گیاهان کاهو و لوبیا. بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران. شیراز.

14- فائقه شرافتي، پژمان خدايگان، مهدي آزادوار، ابراهيم صداقتي و روح الله صابري ريسه. 1391. همراهي باکتري Pantoea agglomerans با عوامل بيماري شانکر در مرکبات. بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران. شیراز.

15- آرزو لگزیان، روح‌الله صابری‌ریسه، پژمان خدایگان، ابراهیم صداقتی و حسین دشتی. 1391. جداسازی، شناسایی و بررسی فعالیت ضد قارچی سودوموناس‌های فلورسنت در برابر Gaeumanomyces graminis var. tritici عامل بیماری پاخوره غلات. بیستمین کنگره گیاهپرشکی ایران. شیراز.

16- مهديه عليپور مقدم، محمد مرادي، ابراهيم صداقتي و پژمان خدايگان. 1391. شناسايي گونه هاي تريکودرما در باغ هاي پسته استان کرمان و بررسي تاثير آنها بر بيماري پوسيدگي طوقه و ريشه. بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران. شیراز.

17- ثمره اميني زاده، حسين علايي، ابراهيم صداقتي، پژمان خدايگان  و محمد مرادي. 1391. شناسايي گونه هاي گلوموس از قارچ هاي ميکوريز آربوسکولار همراه ريشه پسته در استان کرمان. بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران. شیراز.

18- مسلم حاج‌عبدالهي، محمد مرادي، پژمان خدايگان، ابراهيم صداقتي. 1391. معرفي باکتري Stenotrophomonas moltiphilia  به عنوان عامل کنترل بيولوژيک بيماري گموز پسته. بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران. شیراز.

19- پژمان خدايگان، حشمت‌الله رحيميان، مسعود شمس‌بخش، ماتيوس اولريخ و هلگه وينگارت. 1391. مقايسه تعدادي از سويه‌هاي Pseudomonas syringae جداسازي شده از گياهان مختلف در ايران با استفاده از روش تاکسونومي چندفازي. بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران. شیراز.

20- پژمان خدايگان، حشمت‌الله رحيميان، مسعود شمس‌بخش، ماتيوس اولريخ و هلگه وينگارت. 1391. بيماري لکه‌زاويه‌اي ختمي خواب‌آلود ناشي از يک پاتووار مشابه با Pseudomonas syringae pv. syringae. بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران. شیراز.

21- راهله رحماني، ابراهيم صداقتي،پژمان خدايگان، محمد مرادي. 1391. شناسايي گونه‌هاي Aspergillus section Aspergillus جدا شده از نواحي مختلف کشت انگور در استان آذربايجان‌شرقي. بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران. شیراز.

22- R. Rahmani, E. Sedaghati, P. Khodaygan, M. Moradi, H. Alaei, 2013. Taxonomic study of Aspergillus species in vineyard of East Azarbaijan. The 1nd  Iranian mycological congress. 

23- 
Z. Honarjoo, E. Sedaghati, H. Alaei, P. Khodaygan. 2013. Identification and prevalence of Aspergillus species in processed poultry diets in Sarab city. The 1nd Iranian mycological congress.

 
24. حکیمه حبیبی، مهناز ارشادی و  پژمان خدایگان. 1393 . گزارش  Pseudomonas syringae pv. syringae عامل بیماری شانکر باکتریایی دانه داران از استان البرز.  بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران. ارومیه.

25 . سمانه کاظمی، ساره بقایی راوری، عصمت مهدیخانی، پژمان خدایگان. 1393. ردیابی مولکولی ژن کدکننده کارتووریسین در جدایه های Pectobacterium carotovorum subsp. car0tovorum. 
 بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران. ارومیه.

26. حکیمه حبیبی، پژمان خدایگان1393 . اولین گزارش  Erwinia amylovora عامل بیماری آتشک در درختان گردو و هسته داران در ایران.  بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران. ارومیه.

27. حکیمه حبیبی، پژمان خدایگان
1393 . گزارش همراهی Stenotrophomonas. sp با بیماری لکه برگی و شانکر هسته داران در ایران.  بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران. ارومیه.

28 .محمد ادبی فیروزجایی
، پژمان خدایگان. فرید بیگی و روح الله صابری ریسه. 1393 . مطالعه اثر آنتاگونیستی چند جدایه مخمر و باکتری در بیوکنترل بیماری بلاست مرکبات.  بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران. ارومیه.
 
29.  Adabi Mohammad, Khodaygan Pejman, Beiki Farid , Saberi-Riseh Roholah. 2015. THE EFFECT OF ETHANOLIC-AQUEOUS EXTRACT OF GOLPAR IN POPULATION REDUCTION OF THE CAUSAL AGENTS OF CITRUS BLAST IN VITRO AND UNDER GREENHOUSE CONDITION. 4th National Congress on Medicinal Plants.
 
راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه:
 


عنوان نام دانشجو سمت
بررسی تاکسونومی و فیلوژنی عامل بیماری شانکر مرکبات در ایران فائقه شرافتی راهنما
ردیابی و شناسایی برخی ترکیبات تحریک کننده سیستم حدنصاب حسگری(Quorum sensing) باکتری‌ها در تعدادی از گیاهان صفورا ترزبان راهنما
شناسایی مهمترین عوامل باکتریایی بیماری‌زا در درختان میوه هسته‌دار و دانه‌دار در استان البرز  حکیمه حبیبی راهنما
شناسایی عوامل دخیل در ایجاد بیماری باکتریایی پوسیدگی نرم و ساق‌سیاه سیب‌زمینی در استان اردبیل رقیه حاتمی راهنما
بررسی امکان کنترل بیماری بلاست مرکبات با استفاده از برخی عوامل بیولوژیک محمد ادبی فیروزجایی راهنما
سبب‌شناسی بیماری لکه‌زاویه ای برگ انجیلی در استان مازندران حورا بابایی راهنما
تعیین موقعیت تاکسونومیک عامل بیماری لکه زاویه ای برگ انجیلی زهرا حسین نژاد راهنما
بررسی بیماری شانکر سطحی پوست گردو در استان کرمان الهه صادقی راهنما
بررسی توان برخی از جدایه های باکتریایی در زیست پالایی تعدادی از آفتکشهای گیاهی آرزو علی پور راهنما
بررسی باکتریهای هسته یخ همراه با عارضه سرمازدگی در باغهای پسته استان کرمان مهدیه رستمی راهنما
بررسی ویژگیهای فنوتیپی، ژنوتیپی و بیماریزایی جدایه های بیمارگر سودوموناس در درختان میوه هسته دار و دانه دار در برخی استانهای شمالی ایران مهناز ارشادی راهنما
بررسی تاثیر تعدادی از استرین‌های ایرانی سودوموناس فلورسنت در کنترل برخی قارﭺ‌های خاکزی خیار الهام اکبری مقدم راهنما
بررسی اثر مقاومت القایی ایجاد شده توسط برخی استرین­های باکتریایی بر روی بیماری پوسیدگی ریشه لوبیا ایجاد شده توسط  Fusarium solani نجمه حاج عبدالهی راهنما
شناسایی مولکولی و مورفولوژیکی گونه‌های آسپرژیلوس در مناطق مو‌کاری استان آذربایجان شرقی راهله رحمانی مشاور
بهینه‌سازی شرایط رشد باکتری Pseudomonas fluorescens VUPf5 جهت افزایش قابلیت بیوکنترلی آن آرزو لگزیان مشاور
جداسازی باکتریهای اپی فیت از بوته های جو منطقه کرمان و بررسی میزان بازدارندگی انها از باکتری عامل لکه نواری جو سارا داور مشاور
بررسی سنتز نانوذرات فلزی توسط باکتری Pseudomonas fluorescens vupf5 و توانایی انها در کنترل قارچ Gaeumanoomyces graminis var. tritici عامل بیماری پاخوره غلات فائقه السادات علوی مشاور
بررسی امکان کنترل بیولوژیک پژمردگی سیب زمینی ناشی از قارچ F.solani و F.oxysporum توسط باکتریهای آنتاگونیست آیسن افخمی فر مشاور
شناسایی گونه های آسپرژیلوس جداسازی شده از محصولات کشاورزی مورد استفاده در جیره غذایی پرندگان زهره هنرجو مشاور

شناسايي ژن ­هاي دفاعي القا­شونده در برابر آلودگي گندم به بيماري­هاي نواري و بلايت باکتريايي

نرگس فلاحی چرخابی

مشاور

بررسی فعالیت ضد باکتریایی جدایه‌های عامل پوسیدگی سیب زمینی  سمانه کاظمی مشاور
بررسی وقوع بیماری آتشک به در استان کرمان سید ابوالفضل سید قاسمی مشاور
بررسی امکان بیوکنترل بیماری آتشک به در استان کرمان منیره پورجعفری مشاور
شناسایی مولکولی و مورفولوژیکی قارچهای میکوریز آربوسکولار همزیست ریشه سیبزمینی در شمال استان آذربایجان غربی مهدی محمودی مشاور
شناسایی  قارچ های میکوریز آربوسکولار بادام و پسته و بهینه سازی القای ریشه مویین هویج در راستای کشت درون شیشه ای آنها مرضیه یزدان‌پناه مشاور
بررسی تنوع ژنتیکی پسیل معمولی پسته (Agonoscena pistaciae Hem.: psyllidae)  با استفاده از ژن سیتوکروم اکسیدازI سمانه رضاپور مشاور
شناسایی مولکولی و مورفولوژیکی قارچ میکوریز آربسکولار همزیست با ریشه گیاهان بومی منطقه حفاظت شده کلاه قاضی استان اصفهان نفیسه موسوی
 
مشاور
بررسی و شناسایی آلودگی  آسپرژیلوسی و زهرابهای آنها در برخی گیاهان دارویی  استان­های اصفهان و کرمان حسین نساج مشاور


5.4/10 (تعداد آرا 161 نفر )


کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ولی عصر رفسنجان می باشد