ارتباط با من

دکتر جمیله سیدیزدی Dr.J.Seyedyazdi
نام و نام خانوادگی : دکتر جمیله سیدیزدی Dr.J.Seyedyazdi
پست الکترونیک : j.seyedyazdi-@vru.ac.ir
سمت : عضو هیات علمی،j.seyedyazdi[at]gmail.com,Tel: 034-3131-2424
بیوگرافی : متولد و ساکن رفسنجان

 (Associate Professor of Physics, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, IRAN (+98- 9137661445


سوابق تحصیلی (Education):
دکتری فیزیک: دانشگاه علم و صنعت ایران (PhD in Physics, IUST, Iran, Supervisor: Prof. H. Farman, 2009)
کارشناسی ارشد شیمی: ویرجینیا، آمریکا (MSc in Chemistry, Virginia Commonwealth University, 2011, Prof. Luzar, GPA: 4.00)
کارشناسی ارشد علوم: دانشگاه آمستردام، هلند (Master of Science, Universiteit van Amsterdam, Prof. Zwanenburg, 2007)
کارشناسی ارشد علوم: دانشگاه لاساپینزای رم، ایتالیا (Master of Science, Sapienza University of Rome, Prof. Ciccotti, 2007)
کارشناسی ارشد علوم: دانشگاه ای ان اس لیون، فرانسه (Master of Science, École normale supérieure de Lyon, ENS, 2007)  کارشناسی ارشد فیزیک: دانشگاه شیراز (MSc in Physics, Shiraz University, Iran, Supervisor: Prof. M. Moradi 2000)
کارشناسی فیزیک: دانشگاه فردوسی مشهد (BSc in Physics, Ferdowsi University of Mashhad, Iran,1997)

 

 

سوابق شغلی:
عضو هیات علمی رسمی-آزمایشی گروه فیزیک دانشگاه ولیعصر (عج) از تیرماه 1395 تاکنون
عضو هیات علمی پیمانی گروه فیزیک دانشگاه ولیعصر (عج) از فروردین 1391 تا تیرماه 1395
عضو هیات علمی پیمانی گروه فیزیک دانشگاه ولیعصر (عج) از بهمن 1387 تا تیرماه 1388
عضو هیات علمی قراردادی گروه فیزیک دانشگاه ولیعصر (عج) از مهر 1379 تا بهمن 1381
نماینده دانشکده علوم پایه در شورای روابط بین الملل دانشگاه ولیعصر (عج)، از اردیبهشت 1393 تاکنون
عضو کمیسیون تخصصی علوم پایه هیأت ممیزه دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان، از مهر 1393


سوابق فرهنگی:
استاد مشاور انجمن علمی دانشجویان فیزیک دانشگاه ولیعصر (عج) از بهمن 1392 تا شهریور 1394

افتخارات کسب شده انجمن علمی فیزیک در سال 1393:
برگزیده در حوزه ابتکار
برگزیده در حوزه افتخار آفرینی
افتخارات کسب شده انجمن علمی فیزیک در سال 1394:
قابل تقدیر در حوزه نوآوری
قابل تقدیر در حوزه ابتکار
قابل تقدیر در حوزه کتاب


افتخارات اخیر:
مدرس برتر گروه فیزیک دانشگاه ولیعصر (عج) در سال 1392
مدرس برتر گروه فیزیک از دید دانش آموختگان دانشگاه ولیعصر (عج) در سال 1394
 پوستر برتر اولین کنفرانس فیزیک محاسباتی ایران در دانشگاه شهید رجایی (بهمن 1392) --- [لینک و فایل مربوطه]
پوستر برتر 20th کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و 6th کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، دانشگاه صنعتی شیراز (بهمن 1392)
پوستر برگزیده کنفرانس ملی نانوساختارها و گرافن، انجمن فیزیک ایران با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز (اردیبهشت 1394)
پوستر برتر کنفرانس سالاته فیزیک ایران در دانشگاه شیراز (شهریور 1395)


دروس تدریس شده (Teaching):
مقطع کارشناسی: ترمودینامیک، مکانیک آماری، فیزیک پایه 3، زبان تخصصی، فیزیک حالت جامد1، مكانيك كوانتمی1، پروژه، فيزيك جدید، تاریخ علم فیزیک

مقطع کارشناسی ارشد: مکانیک آماری پیشرفته (Advanced Statistical Mechanics)، حالت جامد پیشرفته (Advanced Solid State)، فیزیک محاسباتی (Computational Physics)

مقطع دکتری: مباحث ويژه در رياضي-فيزيك (Advanced Topics)، ماده چگال پیشرفته (َAdvanced Condensed Matter Physics).


زمینه های تحقیقاتی (Research Interests):
گرافن و سایر سیستمهای دوبعدی (Graphene and Other 2D Systems)
نانوفیزیک (NanoPhysics)، نانوفوتونیک (NanoPhotonics
)، سنتز نانوساختارها (Synthesis of nanostructures)
استفاده از پراش نوترون در بررسی مایعات به ویژه آب (Neutron Diffraction to Study Water)
شبیه سازی (Simulation) نانوسیستمهای فیزیکی و شیمیایی با استفاده از نرم افزارهاي GROMACS, Quantum ESPRESSO, GAUSSIAN, DLPOLY, LAMMPS


دانشجویان تحصیلات تکمیلی:

دانشجویان دکتری (PhD Students):
1- راضیه محبی، فیزیک حالت جامد (Razie Mohebbi, Solid State Physics)، تاریخ دفاع: اسفند 1395
 عنوان: "بررسی گشتاور انتقالی اسپینی در اتصال­های تونلی مغناطیسی و ترابرد الکترونی اتصال ملکولی بنزن"  


2- فاطمه ابراهیمی، فیزیک حالت جامد (F. Ebrahimi, Solid State Physics) تحت راهنمایی

دانشجویان کارشناسی ارشد (Master Students):
1-رویا رجبی (R. Rajabi, Photonics)، تاریخ دفاع: مهر 1392----- بلور فوتونی سیلیکون نانومتخلخل، Graduated

2-محمدرضا حاتمی (M.R. Hatami, Atomic&Molecular)، تاریخ دفاع: آذر 1392--- بلور فوتونی دی اکسید تیتانیوم نانومتخلخل، Graduated
3-نجمه اکبری قوام آبادی (N. Akbari, Solid State ) دفاع: اسفند 1392سنتز نانوساختارهای TiO2: روش مایکروویو، Graduated
4-زهره امیری ابراهیم آبادی (Z. Amiri, Atomic&Molecular ) دفاع:اسفند 1393سنتز گرافن: روش لیزر و لایه برداری فاز مایعGraduated
5- الهه کریمی دارابی (ٍE. Karimi, Solid State) 
دفاع:اسفند 1393مطالعه ترکیب سه تایی CdBeS با استفاده از Graduated ،DFT
6- مطهره درویشی (M. Darvishi, Solid State )، دفاع: مهر 94، سنتز گرافن/تیتانیا با روش مایکروویو و بررسی اثر فوتوکاتالیستی آن (20)
7- فائزه حجتی فرد (F. Hojatifard, Solid State)، دفاع: اسفند 1394، مطالعه (DFT 
(ZnO/Graphene گرافن/اکسیدروی، Graduated
8- نسرین ذکاوت فلک (N. Zekavatfalak, Nano)، دفاع: اسفند 1394، DFT 
مطالعه (CdS/Graphene, TiO2/Graphene)
9- غفار محسنی عسگرانی (G. Mohseni, Solid State)، دفاع: تیر 95، سنتز گرافن/اکسیدمس با روش مایکروویو و بررسی فوتوکاتالیستی
10-فاطمه جمالی پاقلعه (F. Jamaali, Nano)، دفاع: مهر 1395، سنتز گرافن/اکسیدروی با روش مایکروویو و بررسی اثر فوتوکاتالیستی آن
11-مینا جمالی پاقلعه (M. Jamaali, Nano)، دفاع: مهر1395، سنتز گرافن/تیتانیا/اکسیدروی با روش مایکروویو و بررسی فوتوکاتالیستی
12-افراسیاب پورامیری (A. Pouramiri, Nano)، دفاع: اسفند 1395، مطالعه گرافن/اکسیدمس (DFT)
13-فاطمه شیروانی (F. Shirvani, Nano)، دفاع: آبان1396، سنتز گرافن/اکسیدآهن و بررسی اثر فوتوکاتالیستی
14-الهه پوردستان (E. Pourdastan, Solid State)، دفاع: خرداد 1397، مطالعه نانوساختارهای نیترید گالیوم (DFT)
15-حسین نظری (H. Nazari, Nano)، دفاع: شهریور 1397، بررسی روش افزایش بازده پنل خورشیدی
16-مهدیه دهقانی-دشتابی (M. Dehghani, Solid State)، دفاع: شهریور1397، سنتز نانوترکیب اکسیدگرافن/اکسیدآهن/اکسیدروی/پلیمر
17-نازنین مروت نژاد (N. Morovat, Solid State)، دفاع: شهریور 1397، سنتز نانوترکیب اکسیدگرافن/اکسیدآهن/دی اکسید تیتانیوم
 Dr. Jamileh Seyedyazdi
Department of Physics, Faculty of Science
Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Iran
Condensed Matter Physics, Nano-PhysicsScholarships, Fellowships and Awards
Iranian Ministry of Science and Technology, (IUST) 2004-2005
British Council Scholarship, (IUST) 2004
Erasmus Mundus Scholarship, 2006-2007
Altria (Philip Morris) Research Support (VCU)  2010
Lidia M. Vallarino Scholarship (VCU) 2010
Outstanding Teaching Assistant Award (VCU) 2011
Global Ambassador Scholarship (VCU) 2011Activities Attended
Neutron Diffraction Measurements, Institut Laue Langevin, Grenoble, France, 2005
School on Pulsed Neutron Sources, ICTP, Trieste, Italy, 2005
Quantum Simulation of Liquids and Solids (BGFM,VASP,CPMD) CECAM, Lyon, France, 2006
General Introduction to Simulation Methods, CECAM, Lyon, France, 2006
Understanding Molecular Simulation, (Frenkel & Smit), Amsterdam, The Netherlands, 2007
College on Water in Physics, Chemistry and Biology, ICTP, Trieste, Italy, 2007
Workshop on Monte-Carlo Simulation, Sharif University of Technology, Tehran, Iran, 2007
PWSCF Computational Code (espresso), Isfahan University of Technology, Isfahan, 2007
Spin-Echo Experiment in Helmholtz-Zentrum Berlin, Berlin, Germany, 2009
Faraday Discussion Graduate Research Seminar, Richmond, VA, United States, 2010
Advanced School on Graphene and Its Optoelectronic Devices, Tabriz, Iran, 2013

Advanced School on Recent Progress in Strongly Correlated Systems, Tehran, Iran, 2013
Advanced Mini-workshop on Recent Progress on Graphene, Kish Island, Iran, 2014
Advanced School on 2D Systems: Semiconductors to New 2D Materials, Tabriz, Iran, 2014

Introduction to Carbon Science and Engineering, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Iran, 2014
School on Emergent Quantum Phenomena in Graphene, Sharif University, Iran, 2015
Annual Meeting on Low Dimensional Systems, Tabriz, Iran, 2015

 


Publications
h-index    6
i10-index 4

M Darvishi, F. Jamali-Paghaleh, M. Jamali-Paghaleh, J SeyedYazdiSurfaces&Interfaces 9
 167-172 (2017)
 
M Stamenova, R Mohebbi, J SeyedYazdi, I Rungger, S Sanvito, Physical Review B, 95 (2017) 060403R

M Darvishi, Gh. Mohseni-Asgerani, J SeyedYazdiSurfaces and Interfaces, 4 (201769-73

M Darvishi, M. Jamali-Paghaleh, F. Jamali-Paghaleh, J SeyedYazdiMaterials Research Express, 4 (2017016501

M Darvishi, J SeyedYazdiSurfaces and Interfaces, 4 (20161-8

M Darvishi, J SeyedYazdi; Materials Research Express, 3 (2016085601

R Mohebbi, J SeyedYazdi; "The effect of Different Electrods on the ElectronicTransmission of Benzene Junctions: Analytical
Approach" Physica B, 490 (2016) 42-45

 
M Darvishi, J SeyedYazdi; "Microwave Irradiation Synthesis of TiO2/Graphene Nano-Hybrid using Titanium Butoxide with Enhanced Photocatalytic Activity"; Scientia Iranica F 23 (20161548-1553
 
R Mohebbi, J SeyedYazdi; "Electronic Transmission of Benzene Metallic Junctions: Reliability Range of Perturbation Values"; Scientia Iranica 22 (2015) 2752-2756
 
مطهره درویشی، جمیله سیدیزدی، "سنتز، مشخصه یابی و بررسی خواص نوری ترکیب TiO2/گرافن"، مجله علمی-پژوهشی نانومقیاس، جلد پنجم، بهار 1394 صفحات 54-49.

J Seyed-Yazdi, John Dore, J Beau Webber; "Overall investigation of the behaviour of water/ice in almost and partially filled nanopores of SBA-15 silica by neutron diffraction technique" Scientia Iranica F 22 (2015) 1357-1362

J Seyed-Yazdi, John Dore, J Beau Webber, H  Farman; "Structural characterisation of water and ice in mesoporous SBA-15 silicas IV: Partially-filled cases for 86 Å pore diameter"; J.  Phys.: Condens. Matter 25 (2013) 465105
 
J Ritchie,  J SeyedYazdi,  D Bratko, A Luzar; "Metastable  Sessile  Nanodroplets  on  Nanopatterned  Surfaces"; J.  Phys. Chem. C 116 (2012) 8634−8641
 
J Seyed-Yazdi, H  Farman,  John Dore, J Beau Webber, G H Findenegg and T H Hansen; "Structural characterisation of  water and ice in mesoporous SBA -15 silicas II: The 'almost filled' case for 86 Å pore diameter", J.  Phys.: Condens. Matter 20 (2008) 205107

J Seyed-Yazdi, H  Farman,  John Dore, J Beau Webber, G H Findenegg; "Structural characterisation of  water/ice formation in SBA-15 silicas III: The triplet profile for 86 Å pore diameter"; J. Phys.: Condens. Matter 20 (2008) 205108

 
 

9.6/10 (تعداد آرا 133 نفر )


کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ولی عصر رفسنجان می باشد