ارتباط با من

دکتر حسن رنجبر عسکری
نام و نام خانوادگی : دکتر حسن رنجبر عسکری
پست الکترونیک : hrasakari@vru.ac.ir
سمت : معاون پژوهش و فناوری
بیوگرافی : متولد: 4 تیر 1339 رفسنجان متاهل: دارای سه فرزند: محمد امین، مهشید، امیرعلی
سوابق تحصیلی : - دیپلم ریاضی - فیزیک: دبیرستان شهید انصاری رفسنجان، خرداد 1357 / کارشناسی فیزیک اتمی: دانشگاه شهید باهنر کرمان، تیر 1365 / کارشناسی ارشد فیزیک هسته ای: دانشگاه تهران، تیر 1369 / دکترای فیزیک نظری: دانشگاه شیراز، آبان 1373
سوابق شغلی : - مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه از آذر سال 1373 تا آبان سال 1378 / معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه از مهر سال 1375 تا آبان سال 1384 / معاون آموزشی دانشگاه از آبان سال 1384 تا مهر سال 1385 / قائم مقام ریاست دانشگاه از مرداد سال 1384 تا آبان سال 1385 / مدیر گروه فیزیک از آذر سال 1373 تا اسفند سال 1375 / مدیر گروه فیزیک از بهمن 1379 تا بهمن 1381 / مدیر گروه فیزیک از آذر سال 1388 تا شهریور 1389
اولین گردهمایی بعد از 42 سال
 1. مقام‌های آموزشی کسب شده:
 • مدرس برتر سال‌ 1387 گروه فیزیک
 • مدرس برتر سال‌های 1388 دانشکده‌ی علوم
 • مدرس برتر سال‌های 1389 گروه فیزیک
 • مدرس برتر سال‌های 1393 گروه فیزیک از نگاه دانش آموختگان
 1. دروس تدریس شده در مقطع کارشناسی:
فیزیک پایه 1، فیزیک پایه 2، فیزیک پایه 3، آزمايشگاه پايه 1، آزمايشگاه پايه 2، آزمايشگاه پايه 3، مكانيك تحليلي 1، مكانيك تحليلي 2، فيزيك مدرن1، رياضي فيزيك 1، رياضي فيزيك 2، رياضي فيزيك 3،  الكترومغناطيس 1، الكترومغناطيس 2، مكانيك كوانتم1، مكانيك كوانتم2، نسبيت، فيزيك پلاسما، پروژه، فیزیک پیش دانشگاهی، فیزیک عمومی کشاورزی، فیزیک پایه 1 كامپيوتر، فیزیک پایه 2 كامپيوتر، آزمايشگاه عمومي.
 1. لیست دروس تدریس شده در مقطع کارشناسی ارشد:
الكتروديناميك 1، الكتروديناميك 2، فيزيك پلاسما پیشرفته،  اپتيك غير خطي، مكانيك كوانتم پيشرفته 1، مكانيك كوانتم پيشرفته 2.
 1. لیست دروس تدریس شده در مقطع دکترا:
اپتيك غير خطي پیشرفته.
 1. مقام‌های پژوهشی کسب شده داخل دانشگاه
 • پژوهشگر برتر سال‌ 1386 گروه فیزیک.
 • پژوهشگر برتر سال‌ 1387گروه فیزیک.
 • پژوهشگر برتر سال 1387 دانشکده‌ی علوم .
 • پژوهشگر برتر سال‌ 1390گروه فیزیک.
 • پژوهشگر برتر سال 1391 دانشکده‌ی علوم .
 • پژوهشگر برتر سال 1392 پیشکسوت .
 1. مقام‌های پژوهشی کسب شده خارج دانشگاه
 • مدیر پژوهشی برتر استان کرمان د ر سال 1391.
 1. خلاصه فعالیت‌های پژوهشی:
 • چاپ 21 مقاله ژورنالی (21 مقاله نفر اول، 15 مقاله مسقل) - 17 مقاله ) JCRآی-اس آی دارای پارامتر کیفیت (، 2 Scopous، 2 سایر نمایه‌ها
 • چاپ 75 مقاله کامل کنفرانسی.
 • چاپ 6 خلاصه مقاله کنفرانسی.
 • راهنمایی 33 پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد.
 • مشاوره‌ی 9 پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد.
 • راهنمای دوم 1 رساله‌ی دکترا.
 • تالیف یک کتاب تحت عنوان: مکانیک لاگرانژی و هامیلتونی.
 • مجری یک طرح پژوهشی درون دانشگاهی: بررسی و اندازه گیری مقدماتی سطح کاری گاز رادون در دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان که از سال 1383 لغایت سال 1384 اجرا شده است.
 • همکار یک طرح پژوهشی درون دانشگاهی: طرح پژوهشی تحت عنوان: ایجاد شبکه پایش پیوسته گاز رادون درو آب زیرزمینی چاه‌های عمیق دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان جهت بررسی نقش پیش‌نشانگری گاز رادون در رویداد زلزله؛ که از سال 1385 لغایت سال 1388 اجرا شده است.
 • همکار یک طرح پژوهشی برون دانشگاهی: طرح پژوهشی تحت عنوان: اندازه‌گیری غلظت رادون در داخل منازل مسکونی شهرستان بردسیر جهت اندازه گیری میزان پرتوگیری میانگین مردم منطقه که از سال 1388 لغایت سال 1389 اجرا شده است.
یک ثبت اختراع قضایی
 • طراحی و ساخت پایش غلظت تجمعی گاز رادون درون خاک
یک ثبت اختراع قضایی با تاییدیه‌ی علمی توسط سازمان پژوهش‌های علمی کشور
 • طراحی و ساخت سیستم خودکار جهت حذف خطاهای سیستماتیک و محیط در اندازه‌گیری گاز رادون محلول در آب.
  مقالات علمي پژوهشي
2014
[21] H. R. Askari, M. Rahimi and Kh. Ghandi, The Analytical Calculation of the Detection Response and Optimum Dimensions of the Conical Diffusion Chambers with a CR-39 Detector, Measurement, 55 (2014) 168-175 (IF=1.13).
 [20] H. R. Askari, F. Askari Oderji, Sum frequency generation in the spherical quantum dots in the presence of applied electric field and spin-orbit interaction, Optik, Accepted, (IF=0.524).
[19] H. R. Askari and Z. Raki, Effect of control laser polarization on the electromagnetically induced transparency and birefringence in a cylindrical quantum dot with spin-orbit interaction, Superlattices and Microstructures 71 (2014) 82-92, (IF=1.564).
[18] Z. Raki and H. R. Askari, Effect of light polarization and dimensions of -type three level cylindrical quantum dot on electromagnetically induced transparency, Superlattices and Microstructures, Superlattices and Microstructures 65 (2014) 161–176, (IF=1.564).
2013
 [17] H. R. Askari, M. Parvaz,  M. Rahimi, Four-band k.p model for Raman scattering in PbSe spherical quantum dots with spin-orbit interaction, Superlattices and Microstructures 64 (2013) 354–366, (IF=1.564).
[16] H. R. Askari, L. Amirshekari and A. Baghshahi, Effect of external magnetic field on nonlinear propagation of cylindrical magneto acoustic soliton waves in a quantum plasma, Optik, Optik 124 (2013) 6104– 6110, (IF=0.524).
[15] Azam Mozafari and Hassan Ranjbar Askari, Effect of inertial ponderomotive force and self-focusing of the fundamental pulse on generation of second harmonic in magnetic plasma, Brazillian journals of Physics, accepted.
[14] S. H. Rezaiee, H. R. Askari, M. Rahimi, A. Fatemidokht, The Electron Raman Scattering in the spherical parabolic quantum dot in the present of magnetic field, Optics & Laser Technology, 49 (2013) pp. 325-331, (IF=1.616).
[13] H. R. Askari, and A. Shahidani, Effect of magnetic field on production of wake field in laser-plasma interactions: Gaussian – like (GL) and rectangular–triangular (RT) pulses, Optik 124 (2013) 3154– 3161, (IF=0.524).
[12] M. Salari, and H. R. Askari, Theoretical investigation of absorption and sensitivity of Nano-plasmonic Fiber Optic Sensors , Optics & Laser Technology, 48 (2013) pp. 315-325, (IF=1.616).
[11] H. R. Askari, and A. Shidani, Influence of properties of the Gaussian laser pulse and magnetic field on the electron acceleration in laser-plasma interactions, Optics & Laser Technology, 45 (2013) 613–619, (IF=1.616).
[10] A. Fatemidokht, and H. R. Askari, The effect of electric field and confinement potential on the sum frequency generation in the spherical parabolic quantum dot, Optics & Laser Technology, 45 (2013) 684–688, (IF=1.616).
2011
[9] H. R. Askari, and Z. Azish, Effect of a Periodic Magnetic Field on Phase Matching Condition in Second Harmonic Generation at Interactions of Laser-Plasma, Optik, 122 (2011) 1159-1163, (IF=0.507).
[8] H. R. Askari, and J. Zarezadeh, Effect of a wiggler magnetic field on the sum frequency generation in laser–plasma interactions, Optics & Laser Technology, 43 (2011) 173–178, (IF=1.616).
2009
[7] H. R. Askari, and M. Noroozi, Effect of wiggler magnetic field and the inertial induced pondermotive force on the second harmonic generation in laser-plasma interaction, Turk. J. Phys., 33, (2009), 299-311.
2008
[6] H. R. Askari, Effect of constant magnetic field on second and third harmonic generations in laser-plasma interactions, Research India publication International journal of nanotechnology and Applications (IJNA), 33, (2008), 299-311.
[5] H. R. Askari, and F. Razmjooi, Effect a plasma with a linear non-uniform density over reflection, transmission and propagation of an electromagnetic wave, Research India publication International journal of nanotechnology and Applications (IJNA), 33, (2008), 299-311.
 [4] H. R. Askari, M. Rahimi and A. Negarestani, The investigation and measurement of radon gas working level inside buildings in Rafsanjan, Int, J. Low Radiation, 2, (2008), 98-103.
 [3] H. R. Askari, Kh.Ghandi, M. Rahimi and A. Negarestani,  Theoretical calculation of detection response of the CR-39 detector in conical diffusion chambers, Nuclear instruments and Methods in Physics Research A, 596, (2008), 368-383, (IF=1.316)
1995
 [2] Hassan Ranjdber Askari and Nematullah Riazi, Mass of a Body in Brans-Dicke Theory, International journal of theoretical physics, Vol. 34, No.3,1995, 417-428.
1993
[1] Nematullah Riazi and Hassan Ranjdber Askari, Spherically symmetric, static solutions of the Brans – Dicke field equations in vacuum, Mon. Not. R. Astron, 261, 1993, 229-232.
 
 
75 مقاله کامل چاپ شده در همایش ها

1392 (8 مقاله)
[73] معصومه ملااکبری ، حسن رنجبر عسکری؛ بررسی فرآیند جذب خطی و غیرخطی در سیستم ترکیبی شامل نقاط کوانتومی و نانوذرات ؛ دومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران؛ 18 تا 19 دی 1392؛ تهران؛ دانشگاه خواجه نصیر طوسی.
[72] فاطمه عسکری اودرجی، حسن رنجبر عسکری؛ مسعودکریم پور؛ بررسی اثرات ابعاد نقاط کوانتمی "الیوم-آرسنیک استوانه‌ای و بازه‌ی فرکانس لیزر پمپ بر روی شفافیت القایی الکترومغناطیس؛ دومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران؛ 18 تا 19 دی 1392؛ تهران؛ دانشگاه خواجه نصیر طوسی.
[71] زهرا راکی، حسن رنجبر عسکری، محمدخانزاده؛ بررسی اثر شعاع و ارتفاع نقاط کوانتمی استوانه‌ای بر شفافیت القایی الکترومغاطیس؛ دومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران؛ 18 تا 19 دی 1392؛ تهران؛ دانشگاه خواجه نصیر طوسی.
[70] سلیمه اسدی مشیزی، حسن رنجبر عسکری؛ بررسی شفافیت القایی الکترومغاطیس با دو میکرو حلقه؛ دومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران؛ 18 تا 19 دی 1392؛ تهران؛ دانشگاه خواجه نصیر طوسی.
[69] طیبه رشیدی، حسن رنجبر عسکری، محمدخانزاده؛ بررسی نظری جذب خطی و غیرخطی در نقطه کوانتمی استوانه‌ای گالیوم-آرسنیک در حضور برهم کنش اسپین –مدار؛ دومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران؛ 18 تا 19 دی 1392؛ تهران؛ دانشگاه خواجه نصیر طوسی.
[68] فرزانه مختاری دره رنجی، حسن رنجبر عسکری، محمدخانزاده؛ بررسی نظری جذب و حساسیت در حسگرهای تار نوری باریک شونده با سطحی از نانو ذرات فلزی بر پایه‌ی تشدید پلاسمون سطحی؛ سومین همایش مهندسی اپتیک و لیزر ایران ؛ 17 تا 18 اردیبهشت 1392؛ شاهین شهر؛ دانشگاه مالک اشتر اصفهان.
[67] سوده جمالی، حسن رنجبر عسکری، مجتبی رحیمی، سید محمد باقر مرعشی؛ اندازه گیری طیف لومینسانس پسته برای تشخیص و جداسازی پسته های آلوده به سم افلاتوکسیون ؛ سومین همایش مهندسی اپتیک و لیزر ایران ؛ 17 تا 18 اردیبهشت 1392؛ شاهین شهر؛ دانشگاه مالک اشتر اصفهان.
[66] علی حسینی مرادی، حسن رنجبر عسکری، مجتبی رحیمی؛ بررسی میدان های الکتریکی هماهنگ اول و دوم در انتشار پالس های کوتاه لیزر هنگام برخورد با نیم فضایی پلاسمایی و تیغه های پلاسمایی غیر مغناطیسی با توجه به انعکاس های متوالی؛ اولین کنفرانس «مهندسی و فیزیک پلاسما» ، 1 تا 2 خرداد 1392؛دانشگاه شهید بهشتی-تهران.
[65] علی حسینی مرادی، حسن رنجبر عسکری، مجتبی رحیمی؛ بررسی توان تلفاتی امواج الکترومغناطیسی در باند K در لایه و تیغه پلاسمایی ؛ اولین کنفرانس «مهندسی و فیزیک پلاسما» ، 1 تا 2 خرداد 1392؛دانشگاه شهید بهشتی-تهران.

1391 (6 مقاله)
[64] خلیل زاد سلیمان پور، حسن رنجبر عسکری، سهراب احمدی کندجانی، محمد صادق ذاکرحمیدی؛ متمرکز کنده های خورشیدی  بر اساس مواد نورزا برای کاهش هزینه های تبدیل انرژی خورشیدی به  الکتریسیته؛ دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت اترژی؛ 14 اسفندماه1391؛ سازمان منطقه ی ویژه ی اقتصادی انرژی پارس- تهران.
[63] علی حسینی مرادی، حسن رنجبر عسکری، مجتبی رحیمی؛ تولید هارمونیک دوم در تیغه های پلاسمایی مغناطیسی و غیر مغناطیسی؛ نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فتونیک، 3 تا 5 بهمن 1391؛دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان.
[62] علی حسینی مرادی، حسن رنجبر عسکری، مجتبی رحیمی؛ برهم کنش امواج الکترومغناطیسی با تیغه های پلاسمایی مغناطیسیس با تابش مایل؛ نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فتونیک، 3 تا 5 بهمن 1391؛دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان.
[61] خلیل زاد سلیمان پور، حسن رنجبر عسکری، سهراب احمدی کندجانی، محمد صادق ذاکرحمیدی؛ بررسی تجربی عملکرد متمرکز کننده های خورشیدی نورزا بر اساس پلی وینیل الکل آلاییده شده با رودامین B، نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فتونیک، 3 تا 5 بهمن 1391؛دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان.
[60] سوده جمالی، حسن رنجبر عسکری، مجتبی رحیمی، سید محمد باقر مرعشی؛ آشکار سازی سم افلاتکسیون در محلول های متفاوت با استفاده از روش لیزر اسپکتروسکوپی، نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فتونیک، 3 تا 5 بهمن 1391؛دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان.
[59] مینا پرواز، حسن رنجبر عسكري؛ بررسی نظری اثر غیر خطی رامان الکترونی در نقاط کوانتمیPbse  ؛ کنفرانس فیزیک ایران ؛ 6 تا 9 شهریور 1391؛ دانشگاه یزد-یزد.

1390(10 مقاله)
[58] مریم سالاری پور شریف آباد و حسن رنجبر عسکری ؛ بررسی نظری یک حسگر شیمیایی تار نوری در حالت های تک لایه طلا و دو لایه فلزی (طلا و نقره) بر مبنای تشدید پلاسمون سطحی، هجدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران و چهارمین کنفرانس مهندسی فتونیک، 18 تا 20 بهمن 1390؛دانشگاه تبریز.
[57] مسلم ملکشاهی، داود درانیان و حسن رنجبر عسکری؛ خودکانونی و واگرایی پالس لیزر کوتاه در حال انتشار در پلاسما با حضور میدان مغناطیسی با جهت گیری متغیر ، هجدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران و چهارمین کنفرانس مهندسی فتونیک، 18 تا 20 بهمن 1390؛ دانشگاه تبریز.
[56] محمد نجفی حاجی ور، حسن رنجبر عسکری، علیرضا بهرامپور، سید محمد باقر مرعشی؛ اندازه گیری تابع توزیع ابعاد نانو ذرات معلق در مایع با استفاده از چیدمان پراکندگی دینامیک نور لیزر؛دهمین همایش دانشجویی فناوری نانو، دانشکده فنی کاسپین، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه، 23 تا 25 شهریور 1390.
 [55] لیلا امیر شکاری، حسن رنجبر عسكري؛ امواج ساليتوني يون-آكوستيكي دريك پلاسماي غباري كوانتومي در مختصات استوانه اي و كروي ؛ کنفرانس فیزیک ایران ؛ 14 تا 17 شهریور 1390؛ دانشگاه ارومیه.
[54] آسیه فاطمیدخت، حسن رنجبر عسكري؛ تأثير ميدان مغناطيسي بر بخشنده ي غرمركزي هيدروژني محدود شده در نقطه كوانتومي كروي ؛ کنفرانس فیزیک ایران ؛ 14 تا 17 شهریور 1390؛ دانشگاه ارومیه.
[53] سهیلا حاج رضایی، حسن رنجبر عسكري، آسیه فاطمیدخت؛ پراكندگي رامان الكتروني در نقطه ي كوانتومي كروي و استوانه اي با پتانسيل تحديد سهموي ؛ کنفرانس فیزیک ایران ؛ 14 تا 17 شهریور 1390؛ دانشگاه ارومیه.
[52] مینا پرواز، حسن رنجبر عسكري؛ بررسی توان توقف ذرات بار دار توسط نانو لوله کربنی پوشیده شده با ذرات نانو؛ کنفرانس فیزیک ایران ؛ 14 تا 17 شهریور 1390؛ دانشگاه ارومیه.
[51] حسن رنجبر عسكري، فرشيد رزمجويي؛ انتشار، بازتاب و عبور پالس كوتاه ليزري در محيط پلاسماي غيريكنواخت با چگالي خطي؛ دومین همایش مهندسی اپتیک و لیزر ایران ؛ 28 تا 29 اردیبهشت 1390؛ شاهین شهر؛ دانشگاه مالک اشتر اصفهان .
[50] محمد نجفی حاجی ور، حسن رنجبر عسکری، علیرضا بهرامپور، سید محمد باقر مرعشی؛ اندازه گیری تابع همدوسی لیزر پیوسته با دو روش تداخل سنج مایکلسون و تابع همدوسی مرتبه دوم؛ دومین همایش مهندسی اپتیک و لیزر ایران ؛ 28 تا 29 اردیبهشت 1390؛ شاهین شهر؛ دانشگاه مالک اشتر اصفهان .
[49] حمید رضا باغشاهی، مجتبی رحیمی، علیرضا شمسی، حسن رنجبر عسکری؛ برهم کنش موج الکترومغناطیس و پلاسمون های سطحی در نانو لوله های کربنی تک جداره با ثابت های دی الکتریک متفاوت در مد TM؛ دومین همایش مهندسی اپتیک و لیزر ایران ؛ 28 تا 29 اردیبهشت 1390؛ شاهین شهر؛ دانشگاه مالک اشتر اصفهان .

1389(13 مقاله)
[48] زهرا نادری دهنوی، حسن رنجبر عسکری، مجتبی رحیمی، رسول نادری دهنوی؛ اندازه‌گیری تراکم رادون در هوا با روش پرتودهی طولانی مدت داخل منازل مسکونی شهرستان بردسیر با استفاده از لیوانک‌های کالیبره شده ؛ كنفرانس هستهای ايران؛ 4 تا 5 اسفند 1389؛ اصفهان.
[47] احمد اسدی، علیرضا شمسی، حسن رنجبر عسکری، مجتبی رحیمی؛ بررسی و اندازه‌گیری غلظت گاز رادون در آب های زیر زمینی شهرستان انار و نواحی اطراف گسل انار ؛ كنفرانس هستهای ايران؛ 4 تا 5 اسفند 1389؛ اصفهان.
[46] زهره آزيش،  حسن رنجبر عسكري، الهام خراط زاده؛ بررسی شرط انطباق فاز در فرآیند غیرخطی تفاضل فرکانسی در یک پلاسمای مغناطیسی؛ كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران؛ 19 تا بهمن 1389؛ ماهان؛ مرکز بین‌المللی علوم، تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی.
[45] حمید رضاباغشاهی، علیرضا شمسی، مجتبی رحیمی، حسن رنجبر عسكري،؛ محاسبه ی سرعت گروه در یک نانو لوله کربنی در اثر تابش امواج الکترومغناطیس در مد TM؛ كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران ؛ 19 تا بهمن 1389؛ ماهان؛ ماهان؛ مرکز بین‌المللی علوم، تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی.
[44] حمید رضاباغشاهی، علیرضا شمسی، حسن رنجبر عسكري، مجتبی رحیمی؛ انتشار امواج الکتروغناطیس در نانو لوله های کربنی تک دیواره در محیطهای دی الکتریک متفاوت؛ كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران ؛ 19 تا بهمن 1389؛ ماهان؛ ماهان؛ مرکز بین‌المللی علوم، تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی.
[43] سهیلا حاج رضایی، حسن رنجبر عسكري، مجتبی رحیمی؛ پراکندگی رامان الکترونی در یک نقطه کوانتمی استوانه ای با پتانسیل سهموی؛ كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران ؛ 19 تا بهمن 1389؛ ماهان؛ ماهان؛ مرکز بین‌المللی علوم، تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی.
[42] اکرم شهیدانی، حسن رنجبر عسكري؛ بررسی تاثیرشکل تپ گوسی و میدان مغناطیسی یکنواخت خارجی بر روی شتاب دهی الکترون توسط میدان الکتریکی ردپا در محیط پلاسما؛ كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران ؛ 19 تا بهمن 1389؛ ماهان؛ ماهان؛ مرکز بین‌المللی علوم، تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی.
[41] اعظم مظفری، حسن رنجبر عسكري؛  تاثیر پتانسیل بوهم در تولید هماهنگ دوم لیزر، در برهم کنش ایزر با پلاسمای فرمیونی چگال؛ كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران ؛ 19 تا بهمن 1389؛ ماهان؛ ماهان؛ مرکز بین‌المللی علوم، تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی.
[40] آسیه فاطمیدخت،  حسن رنجبر عسكري؛ تولید فرآیند جمع فرکانسی در نقطه کوانتومی کروی با پتانسیل سهموی در حضور یک ناخالصی دهنده‌ی غیر مرکزی؛ كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران ؛ 19 تا بهمن 1389؛ ماهان؛ ماهان، مرکز بین‌المللی علوم، تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی.
[39] آسیه فاطمیدخت،  حسن رنجبر عسكري؛ انرژي هاي بستگي دوناخالصي بخشنده غيرمركزي هيدروژني در يك نقطه كوانتومي كروي با پتانسيل تحديد سهموي قوي؛ کنفرانس فیزیک ایران ؛ 20 تا 23 شهریور 1389؛ دانشگاه همدان.
[38] اعظم مظفری، حسن رنجبر عسكري؛  اثر نيروي پاندرماتيو اينرسي بر روي خودكانوني شدن پالس اصلي ليزر در توليد هارمونيك دوم پلاسماي مغناطيسي؛ کنفرانس فیزیک ایران ؛ 20 تا 23 شهریور 1389؛ دانشگاه همدان.
[37] اکرم شهیدانی، حسن رنجبر عسكري؛ بررسي اثر ميدان مغناطيسي يكنواخت بر روي شتابدهندههاي ليزر پلاسمايي؛ کنفرانس فیزیک ایران ؛ 20 تا 23 شهریور 1389؛ دانشگاه همدان.
 [36]  زهره آزيش، حسن رنجبر عسكري، جواد زارع زاده؛ بررسي تأثير بازهي ميدان مغناطيسي دورهاي بر روي بازده توليد فرآيند جمع فركانسي در پلاسماي سرد مغناطيسي؛ کنفرانس فیزیک ایران ؛ 20 تا 23 شهریور 1389؛ دانشگاه همدان.

1388(13 مقاله)
[35] احمد اسدی، حسن رنجبر عسکری، مجتبی رحیمی؛  بررسی و اندازه گیری غلظت گاز رادون حل شده درون آب های زیر زمینی شهرستان رفسنجان؛ كنفرانس هستهای ايران؛ 28 تا 29 اسفند 1388؛ قشم.
[34] احمد اسدی، حسن رنجبر عسکری، مجتبی رحیمی؛ بررسی راه های کاهش اثرات زیست محیطی بر پایه اندازه گیری انجام شده در شهرستان رفسنجان ؛ نخستین همایش رادون، خطرات زیست محیطی و کاربرد آن در علوم مختلف ؛ 5 تا 6 اسفند 1388؛  دانشگاه پیام نور مشهد.
[33] زهرا نادری دهنوی، حسن رنجبر عسکری، مجتبی رحیمی، رسول نادری دهنوی؛ اندازهگیری غلظت رادون در داخل منازل مسکونی شهرستان بردسیر جهت اندازهگیری میزان پرتوگیری میانگین مردم منطقه؛ نخستین همایش رادون، خطرات زیست محیطی و کاربرد آن در علوم مختلف ؛ 5 تا 6 اسفند 1388؛  دانشگاه پیام نور مشهد.
[32] جواد زارع زاده، حسن رنجبر عسكري، زهره آزيش؛ محاسبهی مولفههای تانسورغیرخطی مرتبهی سوم هدایت الکتریکی در فرآیند جمع فرکانسی در پلاسمای سرد مغناطیسی؛ شانزدهمین كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران؛ 6 تا 8 بهمن 1388؛ دانشگاه یزد.
[31] زهره آزيش، حسن رنجبر عسكري، عليرضا شمسي؛ بررسی تاثیر بازهی میدان مغناطیسی دورهای بر روی بازده تولید هارمونیک دوم در پلاسمای سرد مغناطیسی؛ شانزدهمین كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران؛ 6 تا 8 بهمن 1388؛  دانشگاه یزد.
 [30] اعظم مظفری، حسن رنجبر عسكري؛ ایجاد شرط انطباق فاز در تولید هارمونیک دوم لیزر، در برهم كنش ليزر با یک پلاسمای  گرم الکترونی با اعمال ميدان مغناطيسي ویگلر ؛ شانزدهمین كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران؛ 6 تا 8 بهمن 1388؛  دانشگاه یزد.
[29] آسیه فاطمی دخت، حسن رنجبر عسكري؛ بررسی شرط انطباق فاز در فرآیند غیر خطی جمع فرکانسی در یک پلاسمای گرم مغناطیسی؛ شانزدهمین كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران؛ 6 تا 8 بهمن 1388؛ دانشگاه یزد.
[28] محمد نجفی، حسن رنجبر عسكري؛ محاسبهی تحلیلی ضریب پذیرفتاری فرآیند غیرخطی حمع فرکانسی در نقاط کوانتمی سهموی غیرهمسانگرد در حضور میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی؛ شانزدهمین كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران؛ 6 تا 8 بهمن 1388؛  دانشگاه یزد.
[27] خدارحم قندی، حسن رنجبر عسكري، علي نگارستاني، مجتبي رحيمي؛ محاسبهی ضریب کالیبراسیون یک چنبره مخروطی حاوی آشکارساز CR-39  به روش تحلیلی و مقایسه آن با نتایج تجربی؛ كنفرانس فیزیک ايران؛ 24 تا 27 مرداد 1388؛ دانشگاه اصفهان.
[26] جواد زارع زاده، حسن رنجبر عسكري؛ بررسی شرط انطباق فاز در فرآیند غیر خطی جمع فرکانسی در یک پلاسمای مغناطیسی ؛ كنفرانس فیزیک ايران؛ 24 تا 27 مرداد 1388؛ دانشگاه اصفهان.
[25] فاطمه اكبري پوركاني، حسن رنجبر عسكري؛ بررسی اثرات غیرخطی پلاسمای غیرمغناطیسی بر روی شدت نور لیزر ؛ كنفرانس فیزیک ايران؛ 24 تا 27 مرداد 1388؛ دانشگاه اصفهان.
[24] زهره آزيش، حسن رنجبر عسكري؛ محاسبهی مولفههای تانسورهای مرتبهی دوم و سوم هدایت الکتریکی در فرآیند تولید هارمونیک دوم در پلاسمای سرد مغناطیسی؛ كنفرانس فیزیک ايران؛ مرداد 1388؛ دانشگاه اصفهان.
 [23] علی نادری زاده، حسن رنجبر عسكري، ایمان خزرک، محبوبه دهقان زاده؛  خود کانال زنی تپ لیزری فمتو ثانیه ای در هوا و عوامل پایداری آن ؛ نخستین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران ؛ 30 تا 31 اردیبهشت 1388؛ دانشگاه اصفهان.

1387(7 مقاله)
[22] مجتبي رحيمي، علی اکبر رضایی، علي نگارستاني، حسن رنجبر عسكري، سید محمد باقر مرعشی،  سید ابراهیم قرشی؛  طراحی و ساخت سیستم خودکار جهت حذف خطاهای سیستماتیک و محیطی در اندازه گیری گاز رادون محلول در آب ؛ كنفرانس هستهای ايران؛ 14 تا اسفند 1387؛ دانشگاه گرگان.
 [21] حسن رنجبر عسكري، خدارحم قندی، مجتبي رحيمي؛ محاسبهی ضریب کالیبراسیون یک چنبره  مخروطی حاوی آشکارساز CR-39 به روش تحلیلی و تعیین ارتفاع بهینه آن؛ كنفرانس هستهای ايران؛ 14 تا 15 اسفند 1387؛ گرگان.
[20] حسن سبحاني، حسن رنجبر عسكري، عليرضا بهرامپور؛  معادلات حاكم بر ارتعاشات اپتومكانيكي ميكرو مشدد  مكعب مستطيلي با روش لاگرانژي در جهار چوب الاستيك ؛ كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران؛ 8 تا 10 بهمن 1387؛  دانشگاه اصفهان.
[19] فاطمه اكبري پوركاني، حسن رنجبر عسكري، مهدي سويزي؛  بررسي رفتار غير خطي پلاسما سرد مغناطيسي و شدت پالس ليزر بر روي توليد امواج الكترومغناطيس طولي؛ كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران؛ 8 تا 10 بهمن 1387؛  دانشگاه اصفهان.
[18] زهره آزيش، حسن رنجبر عسكري؛ بررسي شرط انطباق فاز در توليد هارمونيك دوم در برهم كنش ليزر پلاسما  توسط ميدان مغناطيسي دوره اي؛ كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران؛ 8 تا 10 بهمن 1387؛ دانشگاه اصفهان.
[17] رضا فلاح، حسن رنجبر عسكري، عليرضا بهرامپور ؛ اثر شكل تپ پالس بر روي شتاب دهي الكترون در يك پلاسماي كم چگال ؛ كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران؛ 8 تا 10 بهمن 1387؛ دانشگاه اصفهان.
[16] رضا فلاح، حسن رنجبر عسكري؛ بررسي اثر ميدان مغناطيسي ثابت بر فرآيند توليد هارمونيكهاي اول و دوم ار سطح پلاسماي سرد با زواياي تابش متفاوت؛ كنفرانس فیزیک ايران؛ 3 تا 7 شهریور 1387؛ دانشگاه کاشان.

1386(12 مقاله)
[15] خدارحم قندی،  علي نگارستاني، حسن رنجبر عسكري، سید محمد باقر مرعشی، مجتبي رحيمي؛ طراحی و ساخت سیستم پایش غلظت تجمعی گاز رادون درون خاک؛ اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله- مرکز مطالعات پیش نشانگرهای زلزله؛ 15 اسفند 1386؛ مرکز ژئو فیزیک دانشگاه تهران.
[14] مجتبي رحيمي،  سیدابراهیم قریشی، حسن رنجبر عسكري، علي نگارستاني؛ ایجاد شبکه ی پایش پیوسته گاز رادون آب زیرزمینی چاه های عمیق دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان جهت بررسی نقش پیشنانگری گاز رادون در رویداد زلزله؛ اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله- مرکز مطالعات پیش نشانگرهای زلزله؛ 15 اسفند 1386؛ مرکز ژئو فیزیک دانشگاه تهران.
 [13] خدارحم قندی، مجتبي رحيمي، علي نگارستاني، حسن رنجبر عسكري؛ تعيين ضريب ديفيوژن فيلترEPS  ، به روشهاي فعال و غير فعال؛ كنفرانس هستهای ايران؛ 1 تا 2 اسفند 1386؛ دانشگاه یزد.
[12] خدارحم قندی، حسن رنجبر عسكري، علي نگارستاني، مجتبي رحيمي؛ محاسبهي ضريب كاليبراسيون به طريق تحليلي؛ براي يك چنبره استوانهاي شكل حاوي آشكارساز 115 LR-؛ كنفرانس هستهای ايران؛ 1 تا 2 اسفند 1386؛ دانشگاه یزد.
[11] مسلم ملکشاهی،  محمد خانزاده،  رضا فرهي مقدم،  حسن رنجبر عسكري؛ مطالعهی پدیده جفت شدگی در تشدیدگر میکروحلقه با استفاده از روش انتشار باریکه اجزای محدود و نگاشت عددی؛ كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران؛ 9 تا 11 بهمن 1386؛ دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان.
[10] مريم نوروزي، حسن رنجبر عسكري،  عليرضا بهرامپور؛ تاثیر شدت میدان مغناطیسی ویگلر و نیروی تاثیر گذار در تولید هارمونیک دوم لیزر در پلاسمای نسبیتی با استفاده از تئوری فوتونیک کریستال؛ كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران؛ 9 تا 11 بهمن 1386؛ دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان.
[9] رضا فلاح،  حسن رنجبر عسكري؛ تاثیر میدان مغنایسی بر روی بازده توان انکاسی هارمونیک دوم از سطح پلاسما ؛ كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران؛ 9 تا 11 بهمن 1386؛  دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان.
[8] عظيم محمودي،  رضا فرهي مقدم، محمد خانزاده، حسن رنجبر عسكري؛ تجزيه و تحليل كوپلرهاي MMI فوق كوتاه قابل استفاده براي حفره هاي ميكرو حلقه با استفاده از مدل گوسي؛ كنفرانس فیزیک ايران؛ 5 تا 8 شهریور 1386؛  دانشگاه یاسوج.
[7] فاطمه عباسي، عليرضا بهرامپور، حسن رنجبر عسكري، رضا فرهي مقدم ؛ توليد هماهنگ هاي نسبيتي مرتبه بالا از پلاسماي فروچگال؛ كنفرانس فیزیک ايران؛ 5 تا 8 شهریور 1386؛ دانشگاه یاسوج.
 [6] علي نادري زاده، حسن رنجبر عسكري، رضا فرهي مقدم، محبوبه دهقانزاده؛  تاثير نيروي غير خطي پاندرماتيو در بازسازي رشته هاي نوري IR منتشره در هوا ؛ كنفرانس فیزیک ايران؛ 5 تا 8 شهریور 1386؛ دانشگاه یاسوج.
[5] مريم نوروزي، حسن رنجبر عسكري، عليرضا بهرامپور؛ توليد هارمونيك دوم در برهم كنش ليزر پلاسما در حضور ميدان مغناطيسي ويگلر با استفاده از تئوري فوتونيك كريستال ؛ كنفرانس فیزیک ايران؛ 5 تا 8 شهریور 1386؛  دانشگاه یاسوج.
[4] الهام وفايي نژاد، حسن رنجبر عسكري؛ توليد هارمونيك دوم پالس كوتاه ليزري در پلاسماي سرد مغناطيسي ؛ كنفرانس فیزیک ايران؛ 5 تا 8 شهریور 1386؛  دانشگاه یاسوج.

1385(2 مقاله)
[3] فاطمه عباسي، حسن رنجبرعسكري، عليرضا بهرامپور؛ توليد هماهنگ هاي مرتبه بالا از پلاسماي نسبيتي ؛ سیزدهمین كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران؛ 17 تا 19بهمن 1385؛ مرکز تحقیقات مخابرات ایران - تهران.
[2] عليرضا شمسي، حسن رنجبر عسكري، عليرضا بهرامپور؛ انتشار شبيه سازي شكست الكتريكي محيط هاي الكتريكي؛ كنفرانس فیزیک ايران؛ 6 تا 9دشهریور 1385؛  دانشگاه شاهرود.

1384 (1 مقاله)
[1] حسن رنجبر عسكري، فرشيد رزمجويي؛ انتشار، بازتاب و عبور پالس كوتاه ليزري در محيط پلاسماي غيريكنواخت با چگالي خطي؛ دوازدهمین كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران؛ 11 تا 13 بهمن 1384؛  دانشگاه شيراز.
 

شش خلاصه مقالات کنفرانسی چاپ شده در کنفرانس‌های ملی و بین المللی
 
1392 (2 مقاله)
 [6] علی حسینی مرادی، حسن رنجبر عسکری، مجتبی رحیمی، رحمان صیدی؛ استفاده از قیلم نازک نانو ذرات فلزی نقره برای رادار گریز نمودن اجسام؛  اولین همایش ملی فناوری های نوین دریایی، 12 تا 13 شهریور 1392؛ دانشگاه علوم دریایی امام خمینی-نوشهر.
[5] علی حسینی مرادی، حسن رنجبر عسکری، مجتبی رحیمی، صمد مقیم امانی؛ محاسبه توان جذبی امواج الکترومغناطیسی راداری باند x در لایه و تیغه های پلاسمایی در انعکاس های متوالی؛  اولین همایش ملی فناوری های نوین دریایی، 12 تا 13 شهریور 1392؛ دانشگاه علوم دریایی امام خمینی-نوشهر.
1384 (1 مقاله)
[4] حسن رنجبر عسكري، مجتبي رحيمي، علي نگارستاني؛ بررسي و اندازه گيري گاز رادن در منازل رفسنجان؛ کنفرانس انسان؛ پرتو؛ زندگي؛ آبان 1384؛ رفسنجان.
1373 (1 مقاله)
[3] حسن رنجبر عسكري، نعمت اله ریاضی؛ جواب‌های دقیق ایستا و کروی معادلات نسبیتی برانس- دیکی در خلاء؛ 1373؛ دانشگاه کرمانشاه.
1372 (1 مقاله)
[2] حسن رنجبر عسكري، نعمت اله ریاضی؛ جواب‌های تقریبی معادلات نسبیتی برانس- دیکی در خلاء؛ 1372؛ دانشگاه الزهراء تهران.
  1370 (1 مقاله)
[1] حسن رنجبر عسكري؛ محاسبه‌ی سطح مقطع پراکندگی یون‌های سنگین با استفاده از روش نیمه‌کلاسیک؛ شهریور 1370؛ دانشگاه اصفهان.
 
راهنمایی  1 رساله ی دکترا
فرمت: عنوان پایان نامه؛ نام دانشجو؛ نام استاد (اساتید) راهنما؛ نام استاد (اساتید) مشاور؛ تاریخ دفاع؛ تعداد مقالات
 1. مسلم ملکشاهی؛ حسن رنجبر عسکری؛ مرکز تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
 
راهنمایی  28 پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد
فرمت: عنوان پایان نامه؛ نام دانشجو؛ نام استاد (اساتید) راهنما؛ نام استاد (اساتید) مشاور؛ تاریخ دفاع؛ تعداد مقالات
 1. انتشار پالس كوتاه ليزري در محيط پلاسماي با چگالي غيرخطي- فرشيد رزمجويي؛ حسن رنجبر عسکری؛31/6/84؛ 1 مقاله‌ی علمی – پژوهشی، 2 مقاله‌ی کامل کنفرانسی.
 2. تاثير نيروي غبرخطي پاندرماتيو بر انتشار پالس هاي ليزري فمتوثانيه اي در هوا؛ علي نادري زاده؛ حسن رنجبر عسکری؛ 26/7/1385؛ 2 مقاله‌ی کامل کنفرانسی.
 3. اثر خود ميدان ها بر روي نرخ رشد و رابطه‌ي پاشندگي در ليزر الكترون آزاد با ويگلر مغناطيسي؛ محمود نوشادي؛ اسماعیل زاده، حسن رنجبر عسکری؛ 8/8/1385 .
 4. كيهان شناسي شامه اي برانس- ديكي؛ علي رجايي؛ حسن رنجبر عسکری؛ 10/8/1385 .
 5. توليد هارمونيك دوم پالس كوتاه ليزري در پلاسماي سرد مغناطيسي؛ الهام وفايي ن‍ژاد ؛ حسن رنجبر عسکری؛ سید مهدی بیضایی؛ 26/7/1386؛ 1 مقاله‌ی کامل کنفرانسی.
 6. توليد هماهنگ هاي نسبيتي مرتبه بالا از پلاسماي فروچگال ؛ فاطمه عباسي ؛ حسن رنجبر عسکری؛ علیرضا بهرامپور؛ 17/6/1386؛ 2 مقاله‌ی کامل کنفرانسی.
 7. تعيين ضريب انتشار فيلتر و ابعاد بهينه‌ي چنبره جهت طراحي و ساخت دستگاه پايش غلظت گاز رادن درون خاك ؛ خدارحم قندي ؛ حسن رنجبر عسکری، علی نگارستانی؛ مجتبی رحیمی؛ 11/6/1387؛ 1 مقاله‌ی JCR ،  5 مقاله‌ی کامل کنفرانسی.
 8. بررسي توليد هماهنگ دوم ليزر تشديدي از پلاسماي فرو چگال و ارائه مدل كريستال فوتوني ؛ مريم نوروزي؛ حسن رنجبر عسکری؛  علیرضا بهرامپور ؛ 30/7/1387؛ 1 مقاله‌ی ژورنالی نمایه شده، 2 مقاله‌ی کامل کنفرانسی.
 9. بررسي رفتار پلاسمای سرد مغناطیسی در حضور پالس لیزرکوتاه فمتوثانیه‌ای؛ فاطمه اکبری پورکانی؛  حسن رنجبر عسکری؛ 21/12/1387 ؛ 2 مقاله‌ی کامل کنفرانسی.
 10. بررسی فرآیندهای تولید هماهنگ دوم و شتابدهی الکترون در برهم کنش لیزر با پلاسما ؛ رضا فلاح ؛ حسن رنجبر عسکری؛  علیرضا بهرامپور ؛ 18/6/1388؛ 3 مقاله‌ی کامل کنفرانسی.
 11. توليد هماهنگ دوم در برهم کنش لیزر - پلاسما با اعمال میدان مغناطيسي دوره‌ای؛ زهره آزیش؛  حسن رنجبر عسکری؛  29/7/1388؛ 1 مقاله‌ی ژورنالی علمی-پژوهشی JCR؛  6 مقاله‌ی کامل کنفرانسی.
 12. بررسی شرط انطباق فاز در فرآیند غیرخطی جمع فرکانسی  درد یک پلاسمای مغناطیسی؛ جواد زارع زاده؛ حسن رنجبر عسکری؛ 20/12/1388؛ 1 مقاله‌ی ژورنالی علمی-پژوهشی JCR؛ 3 مقاله‌ی کامل کنفرانسی.
 13. بررسي تأثير شكل تپ و ميدان مغناطيسي يكنواخت خارجي بر روي شتابدهي الكترون در شتاب‎دهندههاي ميدان ردپاي ليزر؛ اکرم شهیدانی؛ حسن رنجبر عسکری؛ 11/6/1387؛ 2 مقاله‌ی ژورنالی علمی-پژوهشی JCR؛  2 مقاله‌ی کامل کنفرانسی.
 14. توليد هماهنگ دوّم در برهم‌كنش‌هاي ليزر- پلاسماي گرم و كوانتمي و بررسي اثرات عرضي در خودكانوني شدن پالس اصلي ليزر؛ اعظم مظفری؛ حسن رنجبر عسکری؛ 27/7/1389؛ 1 یک مقاله JCR؛ 3 مقاله‌ی کامل کنفرانسی.
 15.  بررسی تولید جمع فرکانسی در نقطه کوانتمی کروی با پتانسیل سهموی؛ آسیه فاطمی دخت؛  حسن رنجبر عسکری؛ 22/12/1389؛ 1 مقاله ژورنالی علمی-پژوهشی JCR؛،  5 مقاله‌ی کامل کنفرانسی.
 16.  پراکندگی رامان الکترونی در نقطه کوانتمی کروی و استوانه ای با پتانسیل تحدید سهموی ؛ سهیلا حاج رضایی؛  حسن رنجبر عسکری؛ مجتبی رحیمی؛ 22/12/1389؛ یک مقاله ژورنالی علمی-پژوهشی JCR؛ 2 مقاله‌ی کامل کنفرانسی.
 17.  امکان سنجی اندازه گیری میانگین ابعاد نانو ذرات معلق در مایع با استفاده از چیدمان پراکندگی دینامیک نور لیزر، محمد نجفی حاجی ور؛ حسن رنجبر  عسکری، علیرضا بهرامپور؛ سید محمد باقر مرعشی؛ 13/7/1390؛ 3 مقاله‌ی کامل کنفرانسی.
 18.  انتشار امواج سالیتونی در یک پلاسمای کوانتمی الکترون - پوزیترون - یون در حضور میدان مغناطیسی خارجی با روش اختلال؛ لیلا امیرشکاری؛ حسن رنجبر عسکری؛ حمید رضا باغشاهی؛ 15/11/1390، 1 مقاله‌ی ژورنالی JCR(ISI)، دو مقاله کامل کنفرانسی.
 19.  بررسی نظری جذب و حساسیت در حسگرهای تارنوری با سطحی از نانو ذرات فلزی بر پایه تشدید سطحی؛ مریم سالاری؛ حسن رنجبر عسکری؛ علیرضا شمسی؛ 25/11/1390 ؛ 1 مقاله‌ی ژورنالی علمی-پژوهشی JCR؛1 مقاله‌ی کامل کنفرانسی.
 20.  بررسی نظری اثر غیر خطی رامان در تار نوری آغشته به نقاط کوانتمی PbS؛ مینا پرواز؛ حسن رنجبر عسکری؛ مجتبی رحیمی؛ 18/12/1390؛ دو مقاله کامل کنفرانسی، 1 مقاله‌ی ژورنالی JCR(ISI).
 21.  بررسی انتشار امواج الکترومغناطیسی در سه تایه بلورهای فوتونی پلاسمایی چند بعدی ؛ مریم گلزاری؛ حسن رنجبر عسکری؛ علیرضا اشرف گنجویی؛ 23/12/1390.
 22. دوگانگی T و کنش دی-برین؛ مهدی مرادی سیرچی؛ حسن رنجبر عسکری؛ 30/6/1391.
 23. بررسی ضرایب عبور، انعکاس و جذب و اثر غیرخطی هارمونیک دوم هنگام تابش موج الکترومغناطیسی به تیغه های پلاسمایی مغناطیسی؛ سید علی مرادی حسینی؛ حسن رنجبر عسکری؛ مجتبی رحیمی؛ 30/7/1391؛ دو مقاله کامل کنفرانسی، دو خلاصه مقاله کنفرانسی.
 24. امکان سنجی استفاده از روش طیف سنجی لیزری برای شناسایی سم افلاتوکسین در پسته جامد؛ سوده جمالی پاقلعه؛ حسن رنجبر عسکری؛ محمد بنام؛ 1/9/1391( دانشگاه پیام نور)، 2 مقاله کامل کنفرانسی.
 25. طراحی و ساخت متمرکز کننده های خورشیدی یر اساس مواد نورزا؛ خلیل زاد سلیمان پور؛ حسن رنجبر عسکری، سهراب احمدی؛ 20/12/1391؛ دو مقاله کامل کنفرانسی.
 26. بررسی جذب خطی وغیرخطی نقاط غیرکوانتمی استوانه ای گالیم آرسنید با در نظرگرفتن برهم کنش اسپین- مدار؛ طیبه رشیدی؛ حسن رنجبر عسکری؛ محمد خانزاده؛ 20/12/1391 ،  1 مقاله کامل کنفرانسی.
 27. اثر شکل هندسی حسگر تار نوری بر پایه تشدید پلاسمون سطحی بر جذب و حساسیت آن: مطالعه نظری ؛ فرزانه مختاری دره رنجی؛ حسن رنجبر عسکری؛ محمد خانزاده؛ 22/12/1391 ،  1 مقاله کامل کنفرانسی.
 28. بررسی تولید جمع فرکانسی در نقطه کوانتمی کروی آلومینیوم گالیوم آرسنید با پتانسیل سهموی ودر نظرگرفتن برهمکنش اسپسن - مدار؛ ؛ فاطمه عسکری اودرجی، حسن رنجبر عسکری؛ مسعودکریم پور؛ 22/12/1391،  1 مقاله کامل کنفرانسی.
 29. بررسی اثرات ابعاد نقاط کوانتمی "الیوم-آرسنیک استوانه‌ای و بازه‌ی فرکانس لیزر پمپ بر روی شفافیت القایی الکترومغناطیس؛ زهرا راکی؛ حسن رنجبر عسکری؛ 7/7/1392، 1 مقاله‌ی ژورنالی JCR(ISI) ، 1 مقاله کامل کنفرانسی.
 30. بررسی انتشار امواج درون موجبر جفت شده با میکروکاواک آمیخته به نقاط کوانتمی؛ سلیمه اسدی مشیزی؛ حسن رنجبر عسکری؛ 27/7/1392، 1 مقاله کامل کنفرانسی.
 31. بررسی فرآیند جذب خطی و غیرخطی در سیستم ترکیبی شامل نقاط کوانتومی و نانوذرات ؛ معصومه ملااکبری ؛ حسن رنجبر عسکری؛ 28/7/1392، 1 مقاله کامل کنفرانسی.
 32. اثرات فشار هیدروستاتیک و دما بر تولید هارمونیک-دوم در نقاط کوانتومی کروی گالیم آرسنیک با برهم‌کنش اسپین-مدار راشبا و پتانسیل محدود‌‌کننده سهموی ؛ فهیمه زاهدی پور، حسن رنجبر عسکری؛ 29/7/1392.
 33. بررسی ضریب جذب اپتیکی خطی در متمرکزکننده‌های خورشیدی نورتاب نقطه کوانتومی هسته-پوسته ؛ بهاره‌السادت ابراهیمی‌پور ؛ حسن رنجبر عسکری؛ 29/7/1392.
 
 
مشاوره‌ی ‌9 پایان نامه کارشناسی ارشد
فرمت: عنوان پایان نامه؛ نام دانشجو؛ نام استاد (اساتید) راهنما؛ نام استاد (اساتید) مشاور؛ تاریخ دفاع؛
 1. شبيه سازي شكست الكتريكي محيط هاي الكتريكي؛ عليرضا شمسي؛ علیرضا بهرامپور؛ حسن رنجبر عسکری؛ 26/4/1384 .
 2. طراحي و ساخت يك دستگاه ليزرco2-T.E.A با آهنگ تكرار بالا؛ حميدرضا محمدي؛ علیرضا بهرامپور؛ حسن رنجبر عسکری؛ 24/6/1384.
 3. استفاده از پلاسماي ليزري به عنوان آنتن پلاسما و مولد پالس هاي الكترومغناطيس؛ علي حدادي؛ علیرضا بهرامپور؛ حسن رنجبر عسکری؛ 24/6/1384 .
 4. مدل بندي كوپلرهاي MMI فوق كوتاه قابل استفاده در حفره هاي ميكرو حلقه با به كارگيري تئوري مدهاي كاوسي ناحيه ي چند مدي؛ عظيم محمودي؛ رضا فرهی مقدم، محمد خانزاده؛ حسن رنجبر عسکری؛ 14/6/1386.
 5. بررسي اثر غير خطي كر در كوپلر MMI قابل استفاده در تشديدگر ميكرو حلقه؛ مهدي تاج الديني؛ رضا فرهی مقدم، محمد خانزاده؛ حسن رنجبر عسکری؛ 14/6/1386.
 6. بررسي پديده جفت شدگي در تشديدگر ميكروحلقه با استفاده از روش اتتشار باريكه اجزاي محدود و نگاشت عددي؛ مسلم ملكشاهي؛ رضا فرهی مقدم، محمد خانزاده؛ حسن رنجبر عسکری؛ 26/7/1386.
 7. مدل لاگرانژي ارتعاشات اپتومكانيكي مشدد نوري ميكرو كره اي؛ حسن سبحاني؛ علیرضا بهرامپور؛ حسن رنجبر عسکری؛ 25/5/1387.
 8. تعبیری فیزیکی برای قاب‌های چسبان متناهی و کاربرد آن در ارتباطات بی سیم؛ مریم شفیعی اپورواری؛ احمد صفاپور؛ حسن رنجبر عسکری، حمید رضا افشین، 1/4/1389.
 9. بررسی خواص ساختاری الکترونیکی و اپتیکی ترکیب zn با روش امواج تخت بهبود یافته خطی با پتانسیل کامل؛ اعظم سلطانی؛ سید مهدی بیضایی، علیرضا بهرامپور؛ حسن رنجبر عسکری؛ 18/11/1389.
 
بند3-12: تالیف کتاب
عنوان کتاب مکانیک لاگرانژی و هامیلتونی
نویسنده حسن رنجبر عسکری
ناشر اصلی دانشگاه ولی عصر(عج)
سال انتشار 1384
تعداد صفحات 585
 
 
 
 

5.7/10 (تعداد آرا 144 نفر )


کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ولی عصر رفسنجان می باشد