ارتباط با من

منصور اسماعیل زاده
منصور اسماعیل زاده
دیپلم: علوم تجربی-کارشناسی: مدیریت صنعتی دانشگاه ولیعصر(عج) -کارشناسی ارشد: مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات دانشگاه مازندران

5.5/10 (تعداد آرا 115 نفر )


کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ولی عصر رفسنجان می باشد