ارتباط با من

حمیدرضا روستا
حمیدرضا روستا
کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی (72/7/1 تا 74/11/15) دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران کارشناسی مهندسی تولیدات گیاهی- گرایش باغبانی (74/11/15 تا 76/11/1) دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی (77/7/1 تا 79/11/24) دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه علوم باغبانی دکتری علوم کشاورزی-گیاه و خاک (18/1/82 تا 27/11/85) دانشگاه کپنهاک، دانشکده کشاورزی، بخش علوم گیاه و خاک
دکتر محمود رقامی
دکتر محمود رقامی
دیپلم علوم تجربی، دبیرستان طالقانی بیرجند، کارشناسی مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی، دانشگاه گیلان، رشت، 1377 کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشگاه گیلان، رشت، 1381 دکتری علوم باغبانی- فیزیولوژی و بهنژادی سبزی‌ها، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، 1391
دکتر محمدحسین شمشیری
دکتر محمدحسین شمشیری
دکتر سید حسین میردهقان
دکتر سید حسین میردهقان
کارشناسی علوم باغبانی؛ دانشگاه شیراز، شیراز؛ شهریور 1374 کارشناسی ارشد علوم باغبانی؛ دانشگاه شیراز، شیراز؛ بهمن1377 دکتری علوم باغبانی؛ دانشگاه شیراز، شیراز؛ شهریور 1385
حمیدرضا کریمی
حمیدرضا کریمی
دیپلم کشاورزی، هنرستان کشاورزی ولیعصر آباده،1369 کارشناسی تولیدات باغی، پردیس ابوریحان، تهران، 1374 کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشگاه شیراز، شیراز، 1377 دکتری علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، تهران، 1387
دکتر مجید اسماعیلی زاده
دکتر مجید اسماعیلی زاده
دیپلم علوم تجربی، دبیرستان ابوذر، ابرکوه، 1369- کارشناسی علوم باغبانی؛ دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان؛ بهمن 1373-کارشناسی ارشد علوم باغبانی؛ دانشگاه شیراز، شیراز؛ تیرماه1377- دکتری علوم باغبانی؛ دانشگاه تهران، تهران؛ خرداد 1389.

5.4/10 (تعداد آرا 279 نفر )


کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ولی عصر رفسنجان می باشد