ارتباط با من

دکتر محسن محمودنیا میمند
دکتر محسن محمودنیا میمند
دکتر شهاب مداح‌حسینی
دکتر شهاب مداح‌حسینی
کارشناسی: 1375-1371، دانشگاه فردوسی مشهد؛ معدل 16/70 کارشناسی ارشد: 1378-1375، دانشگاه نهران، معدل 18/45(نفر پنجم آزمون) دکترا: 1387-1381، دانشگاه تهران، معدل 18/40(نفر اول آزمون)
دکتر علی‌اکبر محمدی‌میریک
دکتر علی‌اکبر محمدی‌میریک
کارشناسی(ُBSC): رشته تولیدات گیاهی-دانشگاه زابل-فارغ التحصیل سال 1382 ، کارشناسی ارشد (MSC): رشته اصلاح نباتات-دانشگاه صنعتی اصفهان- فارغ التحصیل 1382، دکتری تخصصی(PhD): رشته اصلاح نباتات-ژنتیک بیومتری- دانشگاه صنعتی اصفهان- فارغ التحصیل 1389
دکتر اصغر رحیمی
دکتر اصغر رحیمی
کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه زنجان 1378 کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه تربیت مدرس تهران 1381 دکترا زراعت-اکولوژی گیاهان زراعی تهران کرج ایران 1386
دکتر بنیامین ترابی
دکتر بنیامین ترابی
کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه مازندران (ساری)، 1379 کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی گرگان، 1383 دکتری زراعت (مدل سازی گیاهان زراعی)، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 1390
سید احمد حسینی
سید احمد حسینی
دکتری شناسایی و مبارزه با علفهای هرز

5.4/10 (تعداد آرا 301 نفر )


کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ولی عصر رفسنجان می باشد