ارتباط با من

دکتر احمد تاج‌آبادی
دکتر احمد تاج‌آبادی
دیپلم علوم تجربی از دبیرستان شهید نصیری لاری سیرجان در سال 1367 با معدل 18/98، کارشناسی خاکشناسی از دانشگاه شیراز در سال 1372 با معدل 16/66 و کسب رتبه دوم، کارشناسی ارشد خاکشناسی از دانشگاه شیراز در سال 1375 با معدل 18/03 و کسب رتبه اول (رتبه سوم آزمون ورودی کارشناسی ارشد)، عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: تاثیر ماده آلی (تفاله ریشه شیرین‎بیان) بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروبی خاک‎هایی از استان‎های فارس و کرمان، دکتری خاکشناسی از دانشگاه شیراز در سال 1383 با معدل 17/86 (فرصت مطالعاتی 9 ماهه در مرکز تحقیقاتی CSIRO) عنوان پایان نامه دکتری: تاثیر کاربرد خاکی پتاسیم بر مقاومت نسبی سه رقم پسته به تنش شوری و آبی
دکتر وحید مظفری
دکتر وحید مظفری
کارشناسی: خاکشناسی- دانشگاه تهران (1369-1365) کارشناسی ارشد: خاکشناسی- دانشگاه صنعتی اصفهان (1373-1370) دکترا: حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه -دانشگاه تربیت مدرس(1384-1379)
محسن حمیدپور
محسن حمیدپور
کارشناسی: علوم خاک - دانشگاه ولیعصر رفسنجان (1379-1375) کارشناسی ارشد: علوم خاک - دانشگاه صنعتی اصفهان (1383-1380) دکترا: شیمی خاک-دانشگاه صنعتی اصفهان (1388-1384)
علی اصغر بسالت پور
علی اصغر بسالت پور
دکتری: 1391، گروه علوم خاک دانشگاه صنعتی اصفهان، پذیرش بدون آزمون (سهمیه دانشجویان نمونه) عنوان رساله: مدل سازی خطر فرسایش خاک در حوزه آبخیز بازفت با استفاده از الگوریتم منطق فازی، مدل SWAT و الگوریتم ژنتیک - خوشه بندی فازی کارشناسی ارشد: 1386، گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، پذیرش بدون آزمون (سهمیه دانشجویان نمونه) عنوان پایان نامه: زیست پالایی خاک های آلوده به هیدروکربن های نفتی به روش Phytostimulation کارشناسی: 1384، گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین شکفته
حسین شکفته

5.1/10 (تعداد آرا 298 نفر )


کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه ولی عصر رفسنجان می باشد